Meld bijwerkingen na omzetting carbamazepine

07-03-2016

Apothekersvereniging KNMP heeft eind februari gesignaleerd dat er mogelijk een tekort dreigt aan carbamazepine tabletten van een deel van de generieke aanbieders. Daardoor moeten patiënten mogelijk omgezet worden op carbamazepine van een andere firma, de werkzame stof is dezelfde.

Carbamazepine wordt ingezet bij de behandeling van bij epilepsie en andere aandoeningen zoals zenuwpijn en manische depressiviteit. In haar handleiding voor geneesmiddelsubstitutie ontraadt de KNMP substitutie van dit geneesmiddel.

Vanaf 1998 tot maart 2016 heeft Bijwerkingencentrum Lareb 15 meldingen ontvangen waarbij epilepsiepatiënten een verminderd effect ervoeren na omzetting van carbamazepine producten. Het betrof hier patiënten die na omzetting hernieuwd convulsies kregen nadat ze geruime tijd aanvalsvrij waren geweest of een hogere frequentie of ernst van hun convulsies ervoeren. Deze meldingen betroffen voornamelijk omzettingen van Tegretol naar generieke producten. Bijwerkingencentrum Lareb wil graag een beter inzicht over de gevolgen van de omzetting, en verzoekt daarom verschillen in effectiviteit of andere bijwerkingen die optreden na omzetting van carbamazepine te melden.