Niet meer huisartsenbezoeken voor menstruatiestoornissen na coronavaccinatie

26-03-2024

Bijwerkingencentrum Lareb ontving veel meldingen over menstruatiestoornissen na een coronavaccinatie. Hevige menstruatiebloeding is een bekende bijwerking en staat in de bijsluiter van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty) en Moderna (Spikevax). Uit onderzoek blijkt dat er niet meer huisartsenbezoeken waren voor menstruatiestoornissen na coronavaccinatie.

Lareb onderzocht het aantal huisartsenbezoeken in 2021 van 631.802 vrouwen tussen 12 en 49 jaar. Daarbij is gebruik gemaakt van anonieme gegevens uit de huisartsendatabases van het Nivel (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn) en PHARMO. Het aantal bezoeken aan de huisarts voor menstruatiestoornissen een half jaar na coronavaccinatie is vergeleken met de periode die daarbuiten valt.

Geen stijging in huisartsenconsulten voor menstruatiestoornissen
Het onderzoek liet zien dat over het algemeen vrouwen niet vaker de huisarts bezochten voor menstruatiestoornissen na een coronavaccinatie. Alleen onder 12- tot 14-jarigen was het aantal huisartsbezoeken wel hoger. Hierbij ging het om de volgende klachten: het (lang) uitblijven van de menstruatie, weinig of kortdurend bloedverlies en onregelmatig of vaker menstrueren. Jonge meiden die net menstrueren (of hun ouders) kunnen menstruatiestoornissen als meer verontrustend ervaren. Hierdoor kan het zijn dat zij eerder naar de huisarts gaan dan de oudere leeftijdsgroepen.

Op basis van deze resultaten kan er echter geen conclusie worden getrokken over het verband met de coronavaccinatie. Het kan namelijk zijn dat deze groep nog niet menstrueerde voor de coronavaccinatie. Hierdoor is het verschil tussen aantal huisartsbezoeken voor en na de coronavaccinatie niet goed vast te stellen.

Lees hier meer over het onderzoek en de resultaten.