Osteomalacie bij gebruik van het ijzerpreparaat Ferinject

16-12-2019

Bijwerkingencentrum Lareb heeft een melding ontvangen van botverweking (osteomalacie) bij gebruik van infusen met het ijzerpreparaat Ferinject. Ook wetenschappelijke artikelen hebben osteomalacie bij gebruik van sommige ijzerpreparaten beschreven

Ferinject is een medicijn voor de behandeling van ijzergebrek. Ferinject kan worden gegeven in een infuus, als injectie of gedurende dialyse. Een bijwerking van Ferinject is daling van het fosfaatgehalte in het bloed. Een laag fosfaatgehalte in het bloed kan een rol spelen bij osteomalacie. 

Osteomalacie wordt veroorzaakt door onvoldoende mineralisatie van het bot bij volwassenen. Bij osteomalacie kunnen botpijn, spierzwakte en botbreuken optreden, maar osteomalacie kan ook zonder symptomen aanwezig zijn. 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat deze bevinding delen binnen het Europese netwerk, zodat eventuele vervolgstappen kunnen worden genomen. 

Lees hier de analyse naar aanleiding van de melding.