Protonpompremmers en maagpoliepen

19-11-2015

Protonpompremmers, zoals omeprazol en pantoprazol, oftewel maagzuurremmers, worden onder andere gebruikt bij de behandeling van gastro-oesofageale reflux, maagzweren en als profylaxe (maagbescherming).

Bijwerkingencentrum Lareb ontving 8 meldingen van maagpoliepen bij het gebruik van protonpompremmers. Het type maagpoliep dat zich ontwikkelt uit een klier in de fundus (koepel van de maag) is geassocieerd met protonpompremmers. Mogelijk is langdurig gebruik van protonpompremmers een risicofactor. Op basis van enkele meldingen en gegevens uit de literatuur lijken dit type maagpoliepen goedaardig en reversibel na staken.
Lees hier de analyse van de meldingen.