Verpulveren van tabletten levodopa/carbidopa

19-12-2017

Bijwerkingencentrum Lareb heeft sinds mei 2017 zeven meldingen ontvangen over het verbrokkelen/verpulveren van levodopa/carbidopa tabletten van het merk Bristol. Daarnaast werden recent drie meldingen gedaan over verpulvering van tabletten bij Sinemet (fabrikant MSD), dat ook levodopa/carbidopa bevat.

Het gaat bij beide producten om levodopa/carbidopa in een blisterverpakking. Het verbrokkelen van de tabletten kan leiden tot inname van een onnauwkeurige hoeveelheid levodopa/carbidopa. Eén patiënt meldt dat het moeilijk doseren leidt tot overbeweeglijkheid.

Eerder heeft apothekersvereniging KNMP de tabletten van fabrikant Bristol bij het LNA (Laboratorium der Nederlandse Apothekers) laten onderzoeken na klachten van apothekers. Uit dit onderzoek bleek dat de hardheid van de tabletten op de ondergrens van de officiële specificaties uitkwam. Fabrikant Bristol heeft inmiddels productaanpassingen gedaan. Na goedkeuring door het CBG zullen de nieuwe tabletten in de handel komen. Momenteel zijn deze nieuwe tabletten nog niet beschikbaar.