Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

INSULINE GLARGINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in INSULINE GLARGINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A10AE04 ABASAGLAR (INSULINE GLARGINE) Injectievloeistof
A10AE04 LANTUS (INSULINE GLARGINE) Injectievloeistof
A10AE04 TOUJEO (INSULINE GLARGINE) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


INSULINE GLARGINE

Aantal meldingen 895
Ernstig 178
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
449
(50%)
444
(50%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 72
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
bloedneus : 7
bronchospasme : 2
diafragmaverlamming : 1
diffuse alveolaire beschadiging : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 11
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 29
kortademigheid bij inspanning : 3
longaandoening : 1
longontsteking : 1
loopneus : 1
neusverstopping : 3
niezen : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
organiserende pneumonie : 1
orofaryngeale pijn : 1
sputum toegenomen : 1
verhoogde taaiheid van slijm uit de luchtwegen : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 18
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
eosinofilie : 2
febriele neutropenie : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
trombotische microangiopathie : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 36
Bloeding : 4
Bloeduitstorting : 5
embolie : 1
fenomeen van Raynaud : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
hersenbloeding : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 4
lage bloeddruk bij opstaan : 1
longembolie : 1
maligne hypertensie : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 4
trombose ader : 1
vaatontsteking : 3
verhoogde bloeddruk : 4
Endocrien syteem : 9
hypoparathyroïdie : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 5
struma : 1
syndroom van Cushing : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 52
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartfalen : 5
hartfalen : 1
hartfalen acuut : 1
hartfibrilleren : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 14
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartstilstand : 1
kransslagaderstenose : 1
onregelmatige hartslag : 3
ontsteking hartzakje : 1
perifeer oedeem : 16
snel hartritme : 2
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 196
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 12
blaarruptuur : 1
brandend gevoel van de huid : 4
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 2
dunne huid : 2
eczeem : 2
erythema multiforme : 2
galbulten : 7
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
gezichtszwelling : 1
haaraandoening : 1
haaruitval : 7
hand-voet syndroom : 1
huidaandoening : 2
huidkloven : 2
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 26
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 2
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
injectieplaatsrash : 1
Jeuk : 36
jeukende huiduitslag : 9
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 1
nagelverkleuring : 1
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
overmatig zweten : 18
psoriasis : 4
puntbloedingen : 2
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 16
tongoedeem : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 3
verworven stoornis in de vetstofwisseling : 1
vlekkerige huiduitslag : 2
vochtophoping rondom oogkas : 1
zweer : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 21
anafylactische reactie : 6
anafylactische shock : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
hypergevoeligheidsreactie type IV : 1
overgevoeligheid : 9
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 23
blaasontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
bronchopulmonaire aspergillose : 1
candida op de huid : 1
Candida-infectie : 2
caries tanden : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 2
erysipelas : 1
faryngitis : 1
Fournier-gangreen : 1
herpes oftalmisch : 1
infectie met cytomegalovirus : 1
koortsuitslag : 1
ontsteking beenmerg : 1
ooginfectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
Pustule : 3
renaal abces : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 15
blaar : 4
blaar geïnfecteerd : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
Producttoedieningsfout : 2
ruptuur pees : 1
Skin laceration : 1
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
toxische nefropathie : 1
undersensing : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 16
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 2
geelzucht (cholestatisch) : 2
geelzucht toxisch : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 2
hepatitis cholestatisch : 1
leveraandoening : 2
leverfalen : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 190
aandoening maag-darmstelsel : 2
acute onsteking alvleesklier : 2
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 2
boeren : 2
braakneiging : 2
braken : 8
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 10
diarree : 25
dikke darmbloeding : 1
droge keel : 2
droge mond : 8
gezwollen tong : 4
hik : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lip droog : 1
lipaandoening : 1
lipexfoliatie : 1
lipzwelling : 6
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 6
maagzweer : 1
mesenterische arterietrombose : 1
misselijkheid : 33
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 5
ontsteking mondholte : 3
ontsteking van de dikke darm : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 8
pijn in de bovenbuik : 9
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 3
slijmerige stoelgangen : 1
tandaandoening : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 1
tongverkleuring : 3
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verminderde maaglediging : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
winderigheid : 5
zuurbranden : 4
zwarte ontlasting (door bloed) : 3
Neoplasmata : 6
angio-immunoblastisch T-cellymfoom recidief : 1
borstkanker : 1
gastro-intestinaalcarcinoom : 2
hepatocellulair carcinoom : 1
niercel carcinoom : 1
Nier en urinewegen : 40
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 5
bedplassen : 1
blaaspijn : 1
bloed in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 4
nierpijn : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 4
urinegeur abnormaal : 4
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 3
vaak plassen : 1
vaker urineren : 3
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 5
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 37
aandoening hoornvlies oog : 1
accomodatiestoornis ooglens : 1
asthenopie : 1
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 6
hypopigmentatie van iris : 1
jeuk aan oog : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking oogzenuw : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 2
oogontsteking : 1
oogpijn : 3
papiloedeem oog : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 8
Oor en evenwichtsorgaan : 10
bloeding van het oor : 1
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 3
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 12
klacht over product : 12
Psychisch : 76
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 3
achtervolgingswaan : 2
agressie : 1
angst : 5
Apathisch : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 8
desoriëntatie : 1
emotionele stoornis : 1
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 6
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 2
libidoverlies : 1
Lusteloos : 2
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 3
onttrekkingssyndroom : 1
paniekreactie : 1
parasomnia : 1
psychische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 7
stemmingsstoornis : 1
verwarde toestand : 6
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 121
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 3
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 14
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
nekpijn : 1
osteonecrose van kaak : 1
pees pijn : 2
peesafwijking : 2
peesontsteking : 2
perifere zwelling : 3
pijn in arm of been : 7
pijn in de grote been zenuw : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
reumatische aandoening : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 4
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 1
spierhypertrofie : 1
Spierpijn : 37
spierspasmen : 18
spierzwakte : 12
Testuitslagen en onderzoeken : 129
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloed glucose abnormaal : 9
bloed ijzer verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 5
bloeddruk verlaagd : 4
creatinefosfokinase verhoogd : 2
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
geglycosyleerde hemoglobine verhoogd : 3
geglycosyleerde hemoglobine verlaagd : 2
gewicht verhoogd : 9
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 45
glucosespiegel bloed verlaagd : 12
hartfrequentie verhoogd : 2
INR verhoogd : 4
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lipase verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 2
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 3
wisselende glucosespiegel : 9
witte bloedceltelling verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 297
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
Application site wound : 1
bloeding op de injectieplaats : 2
compartimentsyndroom : 1
Complication associated with device : 1
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 8
geneesmiddelinteractie : 46
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 2
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 10
het heet hebben : 3
het koud hebben : 5
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsirritatie : 1
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsparesthesie : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 3
jeuk op de injectieplaats : 4
koorts : 12
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
liespijn : 1
loopstoornis : 1
malaise : 10
mobiliteit verminderd : 1
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 4
onverwacht effect : 80
pijn : 3
pijn in de borstkas : 7
pijn op de injectieplaats : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 4
product kwaliteitsaangelegenheid : 2
reactie op de injectieplaats : 3
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 4
secretie uitscheiding : 1
serum ziekteachtige reactie : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 2
val : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 1
vermoeidheid : 29
verslechtering van de aandoening : 3
wisselwerking tussen geneesmiddel en ziekte : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 3
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 142
coma door laag bloedsuikergehalte : 1
diabetes mellitus : 2
diabetische voet : 1
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 2
honger : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 25
hunkering naar voedsel : 1
hypoglykemie onbewustheid : 1
hypoglykemische bewusteloosheid : 2
insulinebehoefte verhoogd : 4
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 61
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 4
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 4
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 4
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
metabole acidose : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 3
verlaagde insulinebehoefte : 2
verminderde eetlust : 9
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 2
verzuring van het bloed (ketoacidose) : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 24
aandoening van vulva : 1
bekkenongemak : 1
borstpijn : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
impotentie : 3
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
penisaandoening : 2
pijn testikels : 1
pijnlijke borst : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
toegenomen erectie : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale bloeding : 4
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 2
Zenuwstelsel : 175
aandachtstoornis : 2
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 4
branderig gevoel : 2
branderige slijmvliezen : 1
cognitieve aandoening : 2
duizeligheid : 33
duizeligheid bij inspanning : 1
dyskinesie : 1
epilepsie : 5
evenwichtsstoornis : 3
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 5
gedeeltelijke verlamming : 2
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 26
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
initiële insomnia : 1
kaakklem : 1
migraine : 1
minder smaak : 1
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 4
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 7
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
spierspasmen : 1
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 2
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 10
tintelingen mond : 4
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 7
Toxic leukoencephalopathy : 1
toxische encefalopathie : 1
trilling/beving (tremor) : 8
verandering reukvermogen : 3
verhoogde druk in de schedel : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 8
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

INSULINE GLARGINE

Aantal meldingen 86.736
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
45.715
(53%)
36.493
(42%)
4.528
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
4.386
(5%)
56.850
(66%)
11.055
(13%)
13.783
(16%)
662
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.427
Bloed- en lymfestelsel : 439
Bloedvaten : 1.967
Chirurgische en medische verrichtingen : 3.503
Congenitale en genetische afwijkingen : 137
Endocrien syteem : 209
Hart : 3.705
Huid- en onderhuid : 6.019
Immuunsysteem : 1.053
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.784
Intoxicaties en letsels : 21.651
Lever en galwegen : 661
Maag-darmstelsel : 5.569
Neoplasmata : 1.996
Nier en urinewegen : 2.409
Oog : 7.476
Oor en evenwichtsorgaan : 1.180
Product aanlegenheden : 6.856
Psychisch : 4.042
Sociale omstandigheden : 923
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.557
Testuitslagen en onderzoeken : 27.182
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22.669
Voeding en stofwisseling : 21.122
Voortplantingsstelsel en borsten : 335
Zenuwstelsel : 13.154
Zwangerschap en perinatale periode : 303
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A10AE05 LEVEMIR (INSULINE DETEMIR) Injectievloeistof
2 A10AE06 TRESIBA (INSULINE DEGLUDEC) Injectievloeistof
3 A10AE54 SULIQUA (INSULINE GLARGINE/LIXISENATIDE) Injectievloeistof
4 A10AE56 XULTOPHY (INSULINE DEGLUDEC/LIRAGLUTIDE) Injectievloeistof