Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

COLECALCIFEROL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in COLECALCIFEROL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Hogere dosis vitamine D bij zwangerschap en borstvoeding omwille van de vergoeding 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


COLECALCIFEROL

Aantal meldingen 264
Ernstig 9
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
55
(21%)
208
(79%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 36
afwijkende ademhaling : 1
amandelaandoening : 1
beklemming keel : 3
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 2
geeuwen : 2
hoesten : 3
hyperventilatie : 3
kortademigheid : 13
oedeem van het strottenhoofd : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 3
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloedvaten : 6
fenomeen van Raynaud : 1
opvlieger : 4
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
overmatig haargroei : 1
Hart : 26
hartkloppingen : 18
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 3
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 79
angio-oedeem : 3
brandend gevoel van de huid : 4
droge huid : 1
eczeem : 2
galbulten : 9
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 3
huidaandoening : 1
huidgezwel : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 6
huiduitslag (morbilliform) : 1
Jeuk : 19
jeukende huiduitslag : 5
overmatig zweten : 3
overmatige verhoorning van de huid : 1
papel : 1
poikilodermie : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
zweer : 1
zwelling aangezicht : 5
Immuunsysteem : 2
Reaction to excipient : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
erysipelas : 1
Intoxicaties en letsels : 1
blaar : 1
Maag-darmstelsel : 132
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 2
braken : 6
branderige tong : 1
buikklachten : 6
buikpijn : 15
diarree : 8
droge mond : 10
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 5
intestinale bloeding : 1
irritatie keel : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lipzwelling : 4
maagaandoening : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 26
obstipatie, verstopping : 7
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 2
oraal ongemak : 2
pijn in de bovenbuik : 7
pijn in de mond : 1
regurgitatie : 1
slikken pijnlijk : 2
speekselkliersteen : 1
tandpijn : 1
tandverlies : 1
tongbewegingsafwijking : 1
tongverkleuring : 1
uitbraken van medicatie : 2
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 18
aandoening urinelozing : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaak plassen : 6
vaker urineren : 4
Oog : 10
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 2
oogirritatie : 2
rood oog : 1
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 6
oorsuizen : 5
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 37
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 6
depressie : 1
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
huilen : 2
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 1
prikkelbaarheid : 3
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 9
spanning : 1
verwarde toestand : 5
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 52
botpijn : 3
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 5
gewrichtszwelling : 1
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 3
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 18
spierspasmen : 3
spierzwakte : 9
Testuitslagen en onderzoeken : 17
algemene lichamelijke conditie : 1
bloed parathyroïdhormoon verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 3
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 2
hartfrequentie verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
verhoogde hoeveelheid urine : 1
verhoogde oogboldruk : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 76
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 6
Gait inability : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 5
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 2
malaise : 5
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 15
pijn in de borstkas : 2
vermoeidheid : 21
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 13
hypervitaminose D : 1
jicht : 1
overgewicht : 1
uitdroging : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 3
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 5
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
symptomen overgang : 1
Zenuwstelsel : 81
aandachtstoornis : 2
bewegingsstoornis : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 23
epilepsie : 1
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 19
migraine : 1
overactiviteit : 2
presyncope : 1
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaperigheid : 5
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
spierstijfheid : 2
tintelingen : 5
tintelingen mond : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 2
zenuwcompressie : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
stoornis borstvoeding : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

COLECALCIFEROL

Aantal meldingen 4.030
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.745
(68%)
1.122
(28%)
163
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
43
(1%)
511
(13%)
488
(12%)
2.881
(71%)
107
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 307
Bloed- en lymfestelsel : 79
Bloedvaten : 148
Chirurgische en medische verrichtingen : 33
Congenitale en genetische afwijkingen : 25
Endocrien syteem : 30
Hart : 210
Huid- en onderhuid : 818
Immuunsysteem : 149
Infecties en parasitaire aandoeningen : 150
Intoxicaties en letsels : 715
Lever en galwegen : 52
Maag-darmstelsel : 1.303
Neoplasmata : 24
Nier en urinewegen : 254
Oog : 134
Oor en evenwichtsorgaan : 57
Product aanlegenheden : 74
Psychisch : 370
Sociale omstandigheden : 13
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 390
Testuitslagen en onderzoeken : 363
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 959
Voeding en stofwisseling : 379
Voortplantingsstelsel en borsten : 36
Zenuwstelsel : 649
Zwangerschap en perinatale periode : 39
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A11CC02 DIHYDRAL (DIHYDROTACHYSTEROL) Tablet
2 A11CC03 ALFACALCIDOL Capsule
3 A11CC03 ALFACALCIDOL Capsule, Druppels, Injectie
4 A11CC03 ETALPHA (ALFACALCIDOL) Capsule, Druppels, Injectie
5 A11CC03 ETALPHA (ALFACALCIDOL) Capsule, Druppels, Injectievloeistof
6 A11CC04 CALCITRIOL Capsule
7 A11CC04 ROCALTROL (CALCITRIOL) Capsule