Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

METOPROLOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METOPROLOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Eekeren, R. van, Ederveen, E., Sonnenberg, M. Slechter zien farmacologisch soms heel goed verklaarbaar Pharmaceutisch Weekblad 2020 155(7):24-25
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Beta-adrenergic blockers and lichenoid drug eruption 2012
2 Beta-adrenergic blockers and lichenoid drug eruption 2012
3 Metoprolol and lichenoid eruptions 2018
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-3-2020.


METOPROLOL

Aantal meldingen 1.801
Ernstig 143
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
773
(43%)
1.026
(57%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 154
afwijkende ademhaling : 1
allergische ontsteking van het neusslijmvlies : 1
astma : 5
beklemming keel : 3
bloedneus : 11
bronchospasme : 9
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
droogheid neusslijmvlies : 3
hoesten : 21
hyperventilatie : 4
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 58
kortademigheid bij inspanning : 6
longvliesontsteking : 1
loopneus : 4
luchtwegaandoening : 3
neusklachten : 1
neusverstopping : 2
niezen : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 11
productieve hoest : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
verstikkingsgevoel : 1
vocht in de longen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloed- en lymfestelsel : 7
Bloedarmoede : 2
bloedingsneiging : 1
immune trombocytopenische purpura : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 143
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 13
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 16
etalage been (claudicatio intermittens) : 2
extremiteit necrose : 1
fenomeen van Raynaud : 10
flauwvallen : 5
hemorragie wond : 1
herseninfarct : 1
inadequaat gecontroleerde bloeddruk : 2
Koude vingertoppen en tenen : 49
lage bloeddruk : 12
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 3
overmatig blozen : 8
slechte perifere circulatie : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 2
vaatspasme : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 10
wisselende bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
teenamputatie : 1
Endocrien syteem : 3
overmatig haargroei : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
Hart : 172
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 7
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 2
bradycardie neonataal : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hart ongemak : 1
hartaandoening : 3
hartfalen : 1
hartkloppingen : 59
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 3
onregelmatige hartslag : 10
perifeer oedeem : 28
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 5
Sinus node dysfunction : 1
snel hartritme : 8
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
spasme in de kransslagader : 1
tachyaritmie : 1
trage hartslag : 27
trage regelmatige hartslag : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 3
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 2
Huid- en onderhuid : 500
abnormale verhoorning van de huid : 2
acne : 2
allergische huidontsteking : 5
angio-oedeem : 10
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 2
dermatitis psoriasiformis : 7
droge huid : 8
eczeem : 14
Enkelvoudige blauwe plek : 3
exfoliatieve dermatitis : 1
exfoliatieve uitslag : 2
galbulten : 17
gezichtszwelling : 1
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 75
huid warm : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (lichen planus) : 7
huidgeur afwijkend : 3
huidirritatie : 1
huidkloven : 2
huidontsteking : 3
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 6
huiduitslag : 55
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverkleuring : 3
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 2
Jeuk : 60
jeukende huiduitslag : 14
kneuzing : 1
lichen sclerosus : 1
lipverkleuring : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 4
nagelafwijking : 4
necrobiosis lipoidica diabeticorum : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
ooglidzwelling : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 59
overmatige afscheiding van talg : 1
overmatige verhoorning van de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 2
psoriasis : 47
puntbloedingen : 2
pustulaire psoriasis : 1
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 9
rode huiduitslag : 3
roodheid : 10
rosacea : 3
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 2
verandering haartextuur : 3
vermindering huidpigment : 3
vervellen : 8
vlekkerige huiduitslag : 1
zwelling aangezicht : 3
Immuunsysteem : 8
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 6
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 17
amandelontsteking : 1
blaasontsteking : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
erysipelas : 1
faryngitis : 1
gordelroos : 3
huid bacteriële infectie : 1
neus-keelontsteking : 2
ontsteking van haarzakjes : 1
orale infectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 5
blaar : 2
blootstelling via moedermelk : 1
vergiftiging : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 8
afwijkende leverfunctie : 3
geelzucht toxisch : 1
leveraandoening : 1
leverweefselversterf : 2
niet-alcoholische steatohepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 355
aandoening maag-darmstelsel : 5
aandoening slokdarm : 1
abnormale ontlasting : 1
aften : 3
alvleesklierontsteking : 1
anorectaal ongemak : 1
bloederige ontlasting : 2
boeren : 1
braakneiging : 2
braken : 14
branderige tong : 1
buikklachten : 19
buikklachten : 1
buikpijn : 23
burning mouth-syndroom : 2
diarree : 36
droge keel : 1
droge mond : 40
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 4
groei van het tandvlees : 1
Hyperesthesie tanden : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
infrequente stoelgang : 1
intestinale bloeding : 1
irritatie keel : 1
kloofje anus (anale fissuur) : 2
landkaarttong : 1
lipbloeding : 1
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagdarmstelselhypomotiliteit : 1
maagklachten : 12
maagzweer : 1
misselijkheid : 74
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 16
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 3
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 3
opgezette buik : 7
orale lichen planus : 2
pijn in de bovenbuik : 15
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 2
retroperitoneale fibrose : 1
slokdarm ongemak : 1
tandaandoening : 2
tandpijn : 1
tandverkleuring : 3
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 5
Trichoglossia : 1
verandering in het speeksel : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verkleurde ontlasting : 2
winderigheid : 6
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 3
zweertje in de mond : 2
zwelling tandvlees : 2
Nier en urinewegen : 26
aandoening urinelozing : 2
bedplassen : 1
bloed in de urine : 1
incontinentie : 2
nachtelijke urinelozing : 2
nierfunctie verminderd : 1
pijn bij plassen : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urinegeur abnormaal : 2
urine-incontinentie : 4
vaak plassen : 1
vaker urineren : 3
vocht vasthouden : 5
Oog : 120
accomodatiestoornis ooglens : 1
afsluiting netvliesader : 1
droog oog : 18
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 3
dubbelzien : 5
gezichtsvermogen afgenomen : 19
glasvochttroebelingen : 2
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 3
macula degeneratie : 1
maculaire fibrose : 1
macula-oedeem : 1
ongemak in het oog : 2
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 7
oogaandoening : 5
oogirritatie : 8
ooglidaandoening : 2
oogoedeem : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 2
refractieaandoening : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 2
staar : 1
traanproductie verhoogd : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
verwijding van de pupillen : 1
verziendheid : 1
wazig zien : 24
Oor en evenwichtsorgaan : 73
doofheid : 5
draaiduizeligheid : 3
ooraandoening : 1
oorongemak : 1
oorpijn : 2
oorsuizen : 53
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 5
trommelvliesaandoening : 1
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 6
klacht over product : 6
Psychisch : 378
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormaal gedrag : 4
abnormale dromen : 16
afgestompt affect : 1
agressie : 7
angst : 19
Apathisch : 6
dagdromen : 1
Defiant behaviour : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 6
depressie : 33
depressie suicidaal : 1
depressieve stemming : 37
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele droefheid : 2
emotionele labiliteit : 4
gelijkmatige stemming : 1
gemengde hallucinaties : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 24
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
ijlen : 6
libidoverlies : 3
Lusteloos : 5
Mental fatigue : 1
nachtmerrie : 51
Neuropsychiatric symptoms : 1
obsessieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 6
onttrekkingssyndroom : 2
paniekaanval : 1
paniekreactie : 3
paniekstoornis : 2
parasomnia : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 6
slaapstoornis : 16
slapeloosheid : 48
somnabulisme : 1
Speech sound disorder : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 4
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 1
tic : 1
verminderd libido : 6
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 7
waandenkbeelden : 4
zelfmoordgedachte : 5
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 7
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 198
fibromyalgie : 1
Gewrichtsontsteking : 4
gewrichtspijn : 27
gewrichtszwelling : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
morphaea : 1
nekpijn : 1
pees pijn : 1
perifere zwelling : 3
pijn in arm of been : 20
pijn in kaak : 2
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 12
rugpijn : 6
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 7
spier ongemak : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 51
spierspasmen : 42
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 12
Testuitslagen en onderzoeken : 107
bloeddruk verhoogd : 5
bloeddruk verlaagd : 5
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
geneesmiddelspiegel veranderd : 1
gewicht verhoogd : 53
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 8
hartfrequentie verlaagd : 13
INR verhoogd : 1
INR verlaagd : 2
intraoculaire druktest : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Productresidu aanwezig : 3
taille-omtrek toegenomen : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
wisselende glucosespiegel : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 541
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
chronisch vermoeidheidssyndroom : 1
dorst : 5
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 15
geneesmiddelinteractie : 36
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 7
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 5
het koud hebben : 14
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
koorts : 1
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 12
loopstoornis : 2
malaise : 27
mobiliteit verminderd : 1
niet lekker voelen : 1
oedeem : 9
onbestendig gevoel borstkas : 17
onverwacht effect : 174
pijn : 7
pijn in de borstkas : 18
potentiërend geneesmiddel interactie : 4
schuimbekken : 1
slijmvlies pijn : 1
slijmvliesdroogheid : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
val : 1
verminderde werkzaamheid : 5
vermoeidheid : 145
verslechtering van de aandoening : 6
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 3
wisselwerking met alcohol : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 6
Voeding en stofwisseling : 24
abnormaal verlies van gewicht : 1
calcinose : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 4
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
overgewicht : 1
toegenomen eetlust : 2
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 58
aandoening van vulva : 1
borstaandoening : 1
borstvergroting : 1
impotentie : 37
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
pijnlijke borst : 1
seksuele stoornis : 1
stuwing borst : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
vulvovaginale pijn : 1
ziekte van Peyronie : 3
Zenuwstelsel : 508
aandachtstoornis : 13
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 3
cognitieve aandoening : 2
coma : 1
diffuse hoofdpijn : 6
duizeligheid : 133
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
epileptische aanval zich uitend op bepaalde plaats in het lichaam (locale convulsie) : 1
evenwichtsstoornis : 7
flauwvallen : 14
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 15
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 90
kaakklem : 1
langzame spraak : 1
migraine : 8
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
Motorische disfunctie : 1
myasthenia gravis : 2
niet kunnen ruiken : 5
onwillekeurig aanspannen van spieren : 3
overactiviteit : 1
overmatige bewegingsdrang : 1
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 6
petit mal epilepsie : 2
plotselinge slaap : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 3
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 8
slaap apneu syndroom : 2
slaap paralyse : 1
slaap van slechte kwaliteit : 5
slaperigheid : 25
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 15
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 10
stoornis van het schrijven : 2
tintelingen : 51
tintelingen mond : 3
toeval (convulsie) : 2
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 13
verandering reukvermogen : 3
verlamming met verhoogde spierspanning (pyramidebaansyndroom) : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 12
voorbijgaande globale amnesie : 1
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 3
borstvoeding verminderd : 1
normale pasgeborene : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METOPROLOL

Aantal meldingen 43.638
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
22.964
(53%)
18.342
(42%)
2.332
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
28
(0%)
26.134
(60%)
4.273
(10%)
11.184
(26%)
2.019
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.671
Bloed- en lymfestelsel : 770
Bloedvaten : 6.211
Chirurgische en medische verrichtingen : 694
Congenitale en genetische afwijkingen : 197
Endocrien syteem : 258
Hart : 9.616
Huid- en onderhuid : 5.747
Immuunsysteem : 1.470
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.114
Intoxicaties en letsels : 8.143
Lever en galwegen : 644
Maag-darmstelsel : 6.567
Neoplasmata : 835
Nier en urinewegen : 1.518
Oog : 1.953
Oor en evenwichtsorgaan : 990
Product aanlegenheden : 1.757
Psychisch : 6.786
Sociale omstandigheden : 374
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.472
Testuitslagen en onderzoeken : 6.746
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.188
Voeding en stofwisseling : 2.595
Voortplantingsstelsel en borsten : 856
Zenuwstelsel : 10.583
Zwangerschap en perinatale periode : 284
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C07AB03 ATENOLOL Drank (suspensie), Tablet
2 C07AB04 ACEBUTOLOL Tablet
3 C07AB04 SECTRAL (ACEBUTOLOL) Tablet
4 C07AB05 KERLON () Tablet
5 C07AB06 BEVANTOLOL Overige toedieningsvormen
6 C07AB07 BISOPROLOL Tablet
7 C07AB07 EMCOR (BISOPROLOL) Tablet
8 C07AB07 EMCOR DECO (BISOPROLOL) Filmomhulde tablet
9 C07AB08 CELIPROLOL Tablet
10 C07AB08 DILANORM (CELIPROLOL) Tablet
11 C07AB09 BREVIBLOC (ESMOLOL) Injectie
12 C07AB09 ESMOLOL Injectie/infuus, Injectievloeistof, Poeder voor infuus
13 C07AB12 NEBILET (NEBIVOLOL) Tablet
14 C07AB12 NEBIVOLOL Tablet
15 C07AB14 RAPIBLOC (LANDIOLOL) Poeder voor infuus