Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DEXAMETHASON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DEXAMETHASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB02 DEXAMETHASON Capsule, Drank, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet
H02AB02 ORADEXON (DEXAMETHASON) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-3-2020.


DEXAMETHASON

Aantal meldingen 164
Ernstig 31
Geslacht
Man
Vrouw
69
(42%)
95
(58%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
bloedneus : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
gevoel te stikken : 1
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 4
Bloedvaten : 9
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 1
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 4
Addison, ziekte van : 1
stoornis functie bijnier : 1
syndroom van Cushing : 2
Hart : 9
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
perifeer oedeem : 4
snel hartritme : 1
trage regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 42
dunne huid : 3
eczeem : 1
galbulten : 1
gezichtszwelling : 2
haaruitval : 4
huid warm : 1
huidaandoening : 2
huidbloeding : 1
huiduitslag : 5
Jeuk : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 6
pruritus gegeneraliseerd : 1
pustuleuze rash : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 5
toename huidpigment : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
lage lichaamstemperatuur : 1
productafleveringsfout : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 2
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 48
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 2
buikbloeding : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 1
darm-perforatie : 2
diarree : 1
droge mond : 4
gezwollen tong : 1
hik : 16
irritatie keel : 1
maag verwijding : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 1
maagzweerperforatie : 1
misselijkheid : 3
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 2
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandglazuurafwijking : 1
Tongue discomfort : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 7
urineretentie : 1
vaak plassen : 3
vocht vasthouden : 3
Oog : 8
gezichtsvermogen afgenomen : 2
kortdurend gezichtsverlies : 1
oogirritatie : 1
Pseudomyopia : 1
staar : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 7
draaiduizeligheid : 1
oorongemak : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 4
Psychisch : 64
abnormaal gedrag : 1
agressie : 2
angst : 4
dagdromen : 1
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 3
ernstige depressie : 1
hallucinaties : 3
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
huilen : 1
ijlen : 1
manie : 4
onrust : 3
ontremming : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 3
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 5
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 14
spanning : 1
stemmingswisselingen : 3
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botpijn : 1
gewrichtspijn : 3
gewrichtsstijfheid : 1
Myopathie : 1
pijn in kaak : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 2
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 16
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
gewicht verhoogd : 3
glucocorticoïden verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
INR verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 35
allodynie : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 5
gevoel abnormaal : 3
het heet hebben : 3
het koud hebben : 1
injectieplaatswarmte : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 3
malaise : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 2
Voeding en stofwisseling : 11
coma door hoog glucose gehalte bij diabetes mellitus : 1
diabetes mellitus : 3
herverdeling van vet : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
type 1 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
aandoening van vulva : 1
borstvergroting : 1
impotentie : 1
tepelpijn : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 64
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsstoornis : 3
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 6
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 1
Fantoomledemaatsyndroom : 1
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 6
initiële insomnia : 1
leuko-encefalopathie : 2
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 4
presyncope : 2
Sensory overload : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 3
toeval (convulsie) : 1
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 4
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DEXAMETHASON

Aantal meldingen 66.599
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
29.152
(44%)
31.440
(47%)
6.007
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
330
(0%)
24.794
(37%)
22.135
(33%)
17.981
(27%)
1.359
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.948
Bloed- en lymfestelsel : 8.181
Bloedvaten : 5.391
Chirurgische en medische verrichtingen : 504
Congenitale en genetische afwijkingen : 193
Endocrien syteem : 675
Hart : 4.133
Huid- en onderhuid : 7.787
Immuunsysteem : 1.851
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11.905
Intoxicaties en letsels : 4.843
Lever en galwegen : 1.267
Maag-darmstelsel : 11.295
Neoplasmata : 4.660
Nier en urinewegen : 2.735
Oog : 2.985
Oor en evenwichtsorgaan : 422
Product aanlegenheden : 589
Psychisch : 4.964
Sociale omstandigheden : 164
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.078
Testuitslagen en onderzoeken : 7.750
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.195
Voeding en stofwisseling : 5.451
Voortplantingsstelsel en borsten : 556
Zenuwstelsel : 9.749
Zwangerschap en perinatale periode : 266
Vergelijkbare geneesmiddelen