Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MINOCYCLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MINOCYCLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01AA08 MINOCYCLINE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
2 Blom W.A.M., Zweers P.G.M.A., Puijenbroek van E.P. Hyperpigmentatie van de huid als bijwerking van minocycline Patient Care 2003 30(6):59-60
3 Groot de M.C.H. Minocycline en interstitiële pneumonie GeBu 2001 35(4):45-46
4 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
5 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Minocycline and erythema nodosum 2016
2 Minocycline en interstitiële pneumonie 2000
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 12-11-2019.


MINOCYCLINE

Aantal meldingen 382
Ernstig 56
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
125
(33%)
256
(67%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 37
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
bronchospasme : 1
eosinofiele pneumonie : 4
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 4
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 17
longontsteking : 1
longpijn : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 1
Overgevoeligheidspneumonitis : 2
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedingsneiging : 1
eosinofilie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 9
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 2
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 3
myxoedeem : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 16
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 2
ontsteking van de hartspier : 1
perifeer oedeem : 5
snel hartritme : 1
ventriculaire tachyaritmie : 1
Huid- en onderhuid : 112
angio-oedeem : 5
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
erytheem van het ooglid : 1
galbulten : 26
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 3
haaruitval : 3
huidbloeding : 1
huidlaesie : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 14
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 5
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 3
kwetsbare huid : 1
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 1
oedeem mond : 1
oogledenjeuk : 1
overmatig zweten : 7
pijn aan de huid : 1
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 2
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 2
roodheid : 2
toename huidpigment : 9
tongoedeem : 1
vervellen : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
atypische pneumonie : 1
Candida-infectie : 1
longontsteking : 1
purulente afscheiding : 1
vaginale infectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blaar : 1
Fout bij voorschrijven van product : 1
Lever en galwegen : 9
afwijkende leverfunctie : 2
galstuwing : 1
Hepatitis : 3
hepatocellulair letsel : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 100
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandoening van anus en endeldarm : 1
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 2
bloederige ontlasting : 2
braken : 5
branderige tong : 2
buikklachten : 2
buikpijn : 10
colitis ulcerosa : 1
diarree : 11
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 20
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 1
tandverkleuring : 17
tandvlees verkleuring : 1
tongontsteking : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 4
aandoening urinelozing : 1
bedplassen : 1
nierfunctie verminderd : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
Oog : 28
asthenopie : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 5
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 2
oogzwelling : 2
papiloedeem oog : 1
pijn in het ooglid : 1
wazig zien : 8
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 13
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 7
slechthorendheid : 2
ziekte van Ménière : 1
zwelling van de oorschelp : 1
Psychisch : 21
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
angst : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 2
nachtmerrie : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Sociale omstandigheden : 1
homoseksualiteit : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 54
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botaandoening : 1
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 16
gewrichtszwelling : 2
lupusachtig syndroom : 1
Myopathie : 1
nekpijn : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
peesafwijking : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
SLE artritis : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 12
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 23
antipsychoticaspiegel subtherapeutisch : 1
bloeddruk verhoogd : 2
BSE verhoogd : 2
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase abnormaal : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 4
thyroxine (T4) verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
TSH-spiegel bloed verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 70
aangezichtspijn : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 9
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 3
hoge koorts : 1
koorts : 16
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 7
oedeem : 1
oedeem slijmvlies : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 3
secretie uitscheiding : 1
serum ziekteachtige reactie : 3
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 12
zich dronken voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 10
diabetes mellitus : 2
gebrek aan vitamine-B12 : 1
herverdeling van vet : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 14
aandoening van vulva : 2
borstpijn : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
symptomen overgang : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 125
aandachtstoornis : 3
diffuse hoofdpijn : 4
duizeligheid : 41
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 3
gezichtsvelduitval : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 28
Idiopathic intracranial hypertension : 2
migraine : 2
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 4
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 5
tintelingen mond : 1
toeval (convulsie) : 4
verhoogde druk in de schedel : 2
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 4
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MINOCYCLINE

Aantal meldingen 13.085
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
7.628
(58%)
4.443
(34%)
1.014
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
7
(0%)
5.558
(42%)
2.168
(17%)
4.500
(34%)
852
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 996
Bloed- en lymfestelsel : 621
Bloedvaten : 524
Chirurgische en medische verrichtingen : 44
Congenitale en genetische afwijkingen : 36
Endocrien syteem : 125
Hart : 301
Huid- en onderhuid : 4.270
Immuunsysteem : 749
Infecties en parasitaire aandoeningen : 559
Intoxicaties en letsels : 425
Lever en galwegen : 1.061
Maag-darmstelsel : 2.356
Neoplasmata : 99
Nier en urinewegen : 280
Oog : 704
Oor en evenwichtsorgaan : 544
Product aanlegenheden : 71
Psychisch : 565
Sociale omstandigheden : 56
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.710
Testuitslagen en onderzoeken : 988
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.440
Voeding en stofwisseling : 299
Voortplantingsstelsel en borsten : 187
Zenuwstelsel : 2.797
Zwangerschap en perinatale periode : 85
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01AA01 DEMECLOCYCLINE Capsule
2 J01AA01 LEDERMYCIN (DEMECLOCYCLINE) Capsule
3 J01AA02 DOXYCYCLINE Capsule met gereguleerde afgifte, Injectie, Tablet
4 J01AA02 DOXYCYCLINE DISPER Tablet
5 J01AA02 EFRACEA (DOXYCYCLINE) Capsule met gereguleerde afgifte
6 J01AA02 VIBRAMYCIN (DOXYCYCLINE) Injectie, Injectievloeistof
7 J01AA06 OXYTETRACYCLINE Overige toedieningsvormen
8 J01AA07 TETRACYCLINE Capsule, Injectie, Injectievloeistof
9 J01AA12 TYGACIL (TIGECYCLINE) Infuus, Poeder voor infuus