Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CICLOSPORINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CICLOSPORINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AD01 CICLOSPORINE Capsule, zacht, Drank, Infuus
L04AD01 CIQORIN (CICLOSPORINE) Capsule, zacht
L04AD01 NEORAL (CICLOSPORINE) Capsule, zacht, Drank
L04AD01 SANDIMMUNE (CICLOSPORINE) Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marcar J.J. Virale myocarditis met fatale afloop tijdens gebruik van ciclosporine GeBu 2000 34(6):72
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Ciclosporin and posterior reversible encephalopathy syndrome 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

CICLOSPORINE

Aantal meldingen 304
Ernstig 189
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
148
(49%)
143
(47%)
13
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 32
bloedneus : 2
falen van de ademhaling : 3
hoesten : 3
inklappen longblaasjes (atelectase) : 1
kortademigheid : 12
longaandoening : 1
longontsteking : 1
orofaryngeale pijn : 2
pleurale effusie : 1
pneumothorax : 1
productieve hoest : 1
ratelgeluiden : 1
rhonchi : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 17
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
beenmergfalen : 2
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
cryoglobulinemie : 1
hypersplenie : 1
pancytopenie : 2
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
trombotische microangiopathie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verhoogd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 27
bloedende spatader : 1
Bloeduitstorting : 2
flauwvallen : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 2
infarct in kleine hersenen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 2
veneuze aandoening : 1
verhoogde bloeddruk : 11
Chirurgische en medische verrichtingen : 11
abcesdrainage : 1
adhesiolyse : 1
colectomie : 1
dialyse : 1
enterale voeding : 1
hemodialyse : 1
kankerchirurgie : 1
keizersnede : 1
mechanische beademing : 1
nefrectomie : 2
Endocrien syteem : 1
ziekte van de bijschildklieren (hyperparathyreoidie) : 1
Hart : 11
abnormale vochtophoping hartzakje : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 1
linkerventrikeldisfunctie : 1
ontsteking hartzakje : 1
ontsteking van de hartspier : 1
perifeer oedeem : 2
trage hartslag : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 48
acne : 1
brandend gevoel van de huid : 1
eczeem : 4
galbulten : 1
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 7
huidgeur afwijkend : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 1
kneuzing : 1
ontsteking nagelriem : 1
overmatig haargroei : 6
overmatig zweten : 1
perivasculaire dermatitis : 1
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 3
trichodysplasia spinulosa : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 2
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 27
anafylactische reactie : 1
graft-versus-host-ziekte : 3
harttransplantaatafstoting : 12
immuunreconstitutie-ontstekingssyndroom : 1
niertransplantaatafstoting : 7
transplantaat afstoting : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 85
bof : 3
boforchitis : 1
bovenste luchtweginfectie : 2
Bovenste luchtweginfectie : 1
bronchiëctasie : 4
bronchitis : 1
bronchopulmonaire aspergillose : 1
candida infectie slokdarm : 1
cellulitis : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
Escherichia urineweginfectie : 3
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 3
gordelroos : 3
Haemophilus-infectie : 2
hepatitis C : 1
hepatitis-E : 4
humaan polyomavirus infectie : 1
infectie : 3
infectie met cytomegalovirus : 1
infectie met de Pseudomonas bacterie : 1
infectie met Epstein-Barr virus : 2
intra-uteriene infectie : 1
Klebsiella-infectie : 1
leverabces : 1
longinfectie : 1
longontsteking : 7
luchtweginfectie viraal : 1
malaria : 1
metapneumovirus-infectie : 2
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
ontsteking van de teelbal : 1
ooginfectie : 2
peritonitis bacterieel : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 2
respiratoir syncytieel virusinfectie : 1
rhinovirusinfectie : 1
roseola : 1
sepsis : 3
sepsissyndroom : 2
speekselklierontsteking : 2
stafylokokkenbacteriëmie : 2
streptokokkeninfectie : 1
streptokokkensepsis : 1
systemische mycose : 1
testikelabces : 1
toxoplasmose : 1
tuberculose : 1
urineweginfectie : 2
urosepsis : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 20
blaar : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 2
foetale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
maternale blootstelling vóór zwangerschap : 2
medicatiefout t.g.v. op etiket vermelde wisselwerking tussen geneesmiddel en andere geneesmiddelen : 1
nierletsel : 1
niertransplantatie falen : 3
opzettelijke overdosis : 1
ototoxiciteit : 1
Product use in unapproved indication : 2
ruptuur pees : 1
toxische nefropathie : 3
transplantaatcomplicatie : 1
Lever en galwegen : 13
galstenen : 1
geelzucht : 1
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
hepatische cirrose : 4
Hepatitis : 2
leveraandoening : 1
leverfibrose : 1
leverinfarct : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 73
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandoening slokdarm : 1
alvleesklierontsteking : 5
anale hemorragie : 1
braken : 5
buikgevoeligheid : 2
buikpijn : 2
cytomegalovirus-maagdarminfectie : 1
darmontsteking (enterocolitis) : 1
darmpoliep : 1
diarree : 11
Encapsulating peritoneal sclerosis : 2
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
groei van het tandvlees : 1
inflammatoire darmziekte : 3
ingewandenischemie : 2
intestinale dilatatie : 1
maag-darm pijn : 1
maagdarmstelseldysplasie : 1
mesenterische arteriële occlusie : 2
misselijkheid : 6
obstipatie, verstopping : 1
obstructie van de darm : 2
ontsteking mondholte : 1
perforatie van de dikke darm : 1
pijn in de bovenbuik : 3
regurgitatie : 1
tandvlees bloeding : 2
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 2
zachte ontlasting : 1
zuurbranden : 1
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
Neoplasmata : 16
B-cellymfoom : 1
borstkanker : 1
Burkitt lymfoom : 1
cyste : 1
diffuus grootcellig B-cellymfoom : 1
Epstein-Barr-virus geïnduceerde lymfoproliferatieve ziekte : 1
kwaadaardig gezwel : 1
kwaadaardige longkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 3
peniel squameuscelcarcinoom : 1
squameuscelcarcinoom van de huid : 1
tonsillairneoplasma benigne : 1
ziekte van Hodgkin recidief : 1
ziekte van Hodgkin stadium III : 1
Nier en urinewegen : 54
Acute kidney injury : 4
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
bloed in de urine : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 5
End stage renal disease : 1
focale segmentale glomerulosclerose : 1
glomerulonefritis membranoproliferatief : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 3
nefrotisch syndroom : 2
nierfalen : 4
nierfibrose : 1
nierfunctie verminderd : 19
niertubulusatrofie : 2
nierziekte : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 3
urine flow verminderd : 1
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 2
Oog : 16
blindheid : 2
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogbloeding : 1
staar : 4
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 7
draaiduizeligheid : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 2
vestibulaire neuronitis : 2
Psychisch : 9
angst : 1
Apathisch : 1
nachtmerrie : 1
onttrekkingssyndroom : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 3
Sociale omstandigheden : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 23
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 4
gewrichtsaandoening : 1
pijn in arm of been : 3
skeletspierstelselpijn : 1
spierhypertrofie : 1
spierontsteking : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
versterf botweefsel : 3
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 94
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
ammonium verhoogd : 1
amylase verhoogd : 1
bloed albumine verlaagd : 1
bloed HIV-RNA verhoogd : 1
bloed immunoglobuline E verhoogd : 4
bloed immunoglobuline G verlaagd : 2
bloed immunoglobuline M verhoogd : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 2
bloeddruk verhoogd : 4
CD4 lymfocyten verlaagd : 1
cerebrospinaal vocht virus geïdentificeerd : 1
comaschaal abnormaal : 1
complementfactor C3 verlaagd : 1
complementfactor C4 verlaagd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 13
Epstein-Barr-virustest : 1
Epstein-Barr-virustest positief : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
hepatitis C RNA : 1
immunosuppressieve geneesmiddelspiegel verhoogd : 7
immunosuppressieve geneesmiddelspiegel verlaagd : 3
INR verlaagd : 2
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur abnormaal : 1
Liver function test increased : 1
lymfocytentelling verhoogd : 1
nierbiopsie abnormaal : 1
reuma-factor verhoogd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 18
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
ureumspiegel bloed verhoogd : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
verminderde nierfunctie (klaring) : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 90
Adverse food reaction : 1
begeleidende ziekte vooruitgang : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 12
geneesmiddelinteractie : 32
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 2
het koud hebben : 1
hyperplasie : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 10
lichaamszwakte : 1
malaise : 4
oedeem : 5
ontsteking : 1
onverwacht effect : 1
pijn : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
toename van ziekte : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 1
ziekteterugkering : 1
zwelling : 1
zwelling (granuloom) : 1
Voeding en stofwisseling : 17
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 2
lactose-intolerantie : 1
type 2 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoging fosfaat (hyperfosfatemie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
hevige menstruatie (menorragie) : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
onvruchbaarheid mannelijk : 1
pijn testikels : 1
testiculaire zwelling : 1
Zenuwstelsel : 55
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
branderige slijmvliezen : 1
centraal zenuwstelsel hemorragie : 1
cerebellair syndroom : 1
duizeligheid : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
halfzijdige blindheid : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 4
herseninfectie (encefalitis) : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 8
leuko-encefalopathie : 1
multipele sclerose : 1
ongelijke pupillen : 1
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 2
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaperigheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 6
toeval (convulsie) : 1
toxische encefalopathie : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verhoogde druk in de schedel : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 4
opgewekte bevalling : 1
premature baby : 1
voortijdige bevalling : 2
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

CICLOSPORINE

Aantal meldingen 46.111
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
23.468
(51%)
19.373
(42%)
3.270
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
242
(1%)
21.744
(47%)
7.355
(16%)
15.752
(34%)
1.018
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.227
Bloed- en lymfestelsel : 3.260
Bloedvaten : 2.683
Chirurgische en medische verrichtingen : 973
Congenitale en genetische afwijkingen : 230
Endocrien syteem : 213
Hart : 1.524
Huid- en onderhuid : 4.477
Immuunsysteem : 3.589
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8.738
Intoxicaties en letsels : 5.610
Lever en galwegen : 1.585
Maag-darmstelsel : 5.291
Neoplasmata : 3.776
Nier en urinewegen : 5.530
Oog : 9.350
Oor en evenwichtsorgaan : 397
Product aanlegenheden : 378
Psychisch : 1.473
Sociale omstandigheden : 94
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.589
Testuitslagen en onderzoeken : 5.768
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.872
Voeding en stofwisseling : 1.957
Voortplantingsstelsel en borsten : 361
Zenuwstelsel : 6.190
Zwangerschap en perinatale periode : 417
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AD02 ADPORT (TACROLIMUS) Capsule
2 L04AD02 ADVAGRAF (TACROLIMUS) Capsule met gereguleerde afgifte
3 L04AD02 ENVARSUS (TACROLIMUS) Tablet met gereguleerde afgifte
4 L04AD02 MODIGRAF (TACROLIMUS) Zakje voor orale suspensie
5 L04AD02 PROGRAFT (TACROLIMUS) Capsule, Infuus
6 L04AD02 TACNI (TACROLIMUS) Capsule
7 L04AD02 TACROLIMUS Capsule, Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Infuus, Tablet met gereguleerde afgifte, Zakje voor orale suspensie