Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

TECFIDERA

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TECFIDERA behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AX07 TECFIDERA (DIMETHYLFUMARAAT) Maagsapresistente capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Balak, D.M.W., Bouwes Bavinck, J.N., Vries, A.P.J. de, Hartman, J., Martino Neumann, H.A., Zietse, R., Thio, H.B. Drug-induced Fanconi syndrome associated with fumaric acid esters treatment for psoriasis: a case series Clinical Kidney Journal 2015 8(5):1-8
2 Schroeff, J.G. van der, Hansma, A., Thio, B. Fumaraten en progressieve multifocale leuko-encefalopathie Nederlands Tijdschrift voor dermatologie en venereologie 2016 26(2):68-72
3 Muller, AM. Soms ernstige complicaties bij geneesmiddelen tegen MS PW 2017 152(6):20-21
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Dimethylfumarate and progressive multifocal leukoencephalopathy 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-3-2020.


TECFIDERA

Aantal meldingen 85
Ernstig 10
Geslacht
Man
Vrouw
19
(22%)
66
(78%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
kortademigheid : 1
loopneus : 8
Bloed- en lymfestelsel : 5
leukocytose : 1
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 4
Bloedvaten : 9
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 1
overmatig blozen : 7
Hart : 7
hartkloppingen : 3
hartstilstand : 2
perifeer oedeem : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 30
alopecia universalis : 1
droge huid : 1
galbulten : 1
haaruitval : 11
huiduitslag : 4
Jeuk : 4
overmatig zweten : 1
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 3
verandering haartextuur : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
astrovirusgastro-enteritis : 1
cryptokokkenhersenvliesontsteking : 1
faryngitis : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 26
braken : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 3
diarree : 4
droge mond : 3
irritatie keel : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 3
obstipatie, verstopping : 3
pijn in de bovenbuik : 2
winderigheid : 1
Neoplasmata : 2
borstkanker : 1
papillaire schildklierkanker : 1
Oog : 6
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogirritatie : 1
oogzwelling : 1
vaataandoening netvlies : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 16
abnormale dromen : 1
agressie : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 6
huilen : 1
onrust : 2
psychotische stoornis : 1
slapeloosheid : 1
verminderd libido : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
Gewrichtsontsteking : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
bloed glucose abnormaal : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 2
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
koorts : 3
malaise : 1
pijn in de borstkas : 1
product kleuraangelegenheid : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
vermoeidheid : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 5
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 1
menstruatiestoornis : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 16
aandachtstoornis : 1
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 3
hoofdpijn : 4
smaakverlies : 1
tintelingen : 3
trilling/beving (tremor) : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TECFIDERA

Aantal meldingen 107.464
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
79.510
(74%)
21.823
(20%)
6.131
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
81.193
(76%)
306
(0%)
25.638
(24%)
327
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.781
Bloed- en lymfestelsel : 2.522
Bloedvaten : 20.376
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.190
Congenitale en genetische afwijkingen : 133
Endocrien syteem : 287
Hart : 1.994
Huid- en onderhuid : 14.818
Immuunsysteem : 2.088
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10.336
Intoxicaties en letsels : 14.570
Lever en galwegen : 897
Maag-darmstelsel : 30.517
Neoplasmata : 2.415
Nier en urinewegen : 2.280
Oog : 4.066
Oor en evenwichtsorgaan : 1.483
Product aanlegenheden : 99
Psychisch : 8.973
Sociale omstandigheden : 416
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10.409
Testuitslagen en onderzoeken : 10.528
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29.903
Voeding en stofwisseling : 3.646
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.010
Zenuwstelsel : 32.743
Zwangerschap en perinatale periode : 710
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AX01 AZAFALK (AZATHIOPRINE) Tablet
2 L04AX01 AZATHIOPRINE Injectie, Tablet
3 L04AX01 IMURAN (AZATHIOPRINE) Tablet
4 L04AX02 THALIDOMIDE Capsule, Tablet
5 L04AX03 EBETREX (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
6 L04AX03 EMTHEXATE (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
7 L04AX03 INJEXATE (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
8 L04AX03 METHOTREXAAT Injectievloeistof, Tablet
9 L04AX03 METOJECT (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
10 L04AX03 METOJECT PEN (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
11 L04AX04 REVLIMID (LENALIDOMIDE) Capsule
12 L04AX05 ESBRIET (PIRFENIDON) Capsule, Tablet
13 L04AX06 IMNOVID (POMALIDOMIDE) Capsule