Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

INDOMETACINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in INDOMETACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M01AB01 INDOCID (INDOMETACINE) Capsule met gereguleerde afgifte
M01AB01 INDOMETACINE Capsule, Capsule met gereguleerde afgifte, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis I., Grootheest van A.C. Bijwerkingen bij antireumatica: een overzicht van meldingen aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Ned. Tijdschr. Reum. 2008 2008;3:47-49
2 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Leufkens H.G.M. Detecting drug-drug interactions using a database for spontaneous adverse drug reactions: an example with diuretics and non-steroidal anti-inflammatory drugs EJCP 2000 56:733-738
3 Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G., Meyboom R.H.B. Different risks for NSAID-induced anaphylaxis Ann. Pharmacother. 2002 36:24-29
4 Heeringa M., Diemont W.L. Hoe de bezwaren te bezweren. Gastro-intestinale en renale complicaties bij gebruik van NSAID's. PW 2000 135(5):154-159
5 Groot de M.C.H., Grootheest van A.C. Ouderen en pijnstillers PW 2007 142(44):31-32
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs: Overview of reports of Over The Counter (OTC) products 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

INDOMETACINE

Aantal meldingen 164
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
57
(35%)
105
(64%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
bloedneus : 2
kortademigheid : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
Bloedarmoede : 1
Bloedvaten : 8
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 1
hemorragisch infarct : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 5
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 4
Huid- en onderhuid : 20
eczeem : 2
galbulten : 1
gezichtszwelling : 4
haaruitval : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
Jeuk : 3
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
rash gegeneraliseerd : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Immuunsysteem : 2
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 3
foetale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
postprocedurebloeding : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 84
aandoening maag-darmstelsel : 3
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 9
buikklachten : 2
buikpijn : 20
darm-perforatie : 1
diarree : 10
droge mond : 1
intestinale bloeding : 1
lipzwelling : 1
maagontsteking : 1
maagzweerperforatie : 1
misselijkheid : 27
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 1
winderigheid : 1
zweertje in de mond : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 10
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 1
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urineretentie : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 7
accomodatiestoornis ooglens : 1
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
neerslag in het hoornvlies van het oog : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogpijn : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 20
abnormaal gedrag : 1
agressie : 1
angst : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 1
nachtmerrie : 1
paniekreactie : 1
psychotische stoornis : 2
slaapstoornis : 1
stotteren : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
perifere zwelling : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19
compartimentsyndroom : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddeleneffect verminderd : 1
geneesmiddelinteractie : 3
malaise : 4
oedeem : 2
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 3
Voeding en stofwisseling : 2
jicht : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
vaginale bloeding : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 80
aandachtstoornis : 2
duizeligheid : 33
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 17
monoparese : 1
presyncope : 2
slaperigheid : 14
spierspasmen : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 1
toeval (convulsie) : 2
verstoorde smaak : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
premature baby : 2
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

INDOMETACINE

Aantal meldingen 21.149
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.540
(55%)
8.472
(40%)
1.137
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
269
(1%)
5.775
(27%)
4.537
(21%)
8.832
(42%)
1.736
(8%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.260
Bloed- en lymfestelsel : 1.165
Bloedvaten : 998
Chirurgische en medische verrichtingen : 58
Congenitale en genetische afwijkingen : 74
Endocrien syteem : 24
Hart : 922
Huid- en onderhuid : 4.352
Immuunsysteem : 673
Infecties en parasitaire aandoeningen : 453
Intoxicaties en letsels : 438
Lever en galwegen : 434
Maag-darmstelsel : 7.324
Neoplasmata : 64
Nier en urinewegen : 1.180
Oog : 1.313
Oor en evenwichtsorgaan : 684
Product aanlegenheden : 36
Psychisch : 1.614
Sociale omstandigheden : 12
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 401
Testuitslagen en onderzoeken : 812
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.400
Voeding en stofwisseling : 539
Voortplantingsstelsel en borsten : 142
Zenuwstelsel : 4.465
Zwangerschap en perinatale periode : 109
Vergelijkbare geneesmiddelen