Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

FENYTOINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FENYTOINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AB02 DIPHANTOINE (FENYTOINE) Injectievloeistof
N03AB02 DIPHANTOINE-Z (FENYTOINE) Tablet
N03AB02 EPANUTIN (FENYTOINE) Injectievloeistof
N03AB02 FENYTOINE Drank, Drank (suspensie)

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
2 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
3 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
4 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
5 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
6 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
7 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Severe skin reactions in patients receiving cranial radiotherapy while using phenytoin 2003
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


FENYTOINE

Aantal meldingen 346
Ernstig 98
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
164
(47%)
181
(52%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 17
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
amandelaandoening : 1
bloedneus : 2
farynxbloeding : 1
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 3
longfibrose : 2
loopneus : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
eosinofilie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 7
aderontsteking : 1
Bloeduitstorting : 1
embolie : 1
lage bloeddruk : 1
longembolie : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 14
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 86
abnormale verhoorning van de huid : 1
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 3
eczeem : 4
erythema multiforme : 1
galbulten : 3
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 2
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 9
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 5
huidreactie : 1
huiduitslag : 12
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
intertrigo : 1
Jeuk : 3
jeukende huiduitslag : 2
nagelafwijking : 1
op acne lijkende huidontsteking : 3
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 4
overmatige verhoorning van de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 7
toename huidpigment : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 2
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
faryngitis : 1
orale candida infectie : 1
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 7
lage lichaamstemperatuur : 1
overdosis : 2
Producttoedieningsfout : 1
ruptuur pees : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
vergiftiging : 1
Lever en galwegen : 9
afwijkende leverfunctie : 6
geelzucht toxisch : 1
leveraandoening : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 58
aandoening maag-darmstelsel : 1
abnormale ontlasting : 1
braken : 8
buikpijn : 9
Defaecation disorder : 1
diarree : 6
droge mond : 2
enteritis : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
irritatie keel : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 6
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 4
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tandpijn : 1
tandvlees aandoening : 1
tongverkleuring : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 1
pseudolymfoom : 1
Nier en urinewegen : 10
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 2
nierfalen : 1
nierkoliek : 1
uitblijven van urineproductie : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 1
vaker urineren : 1
Oog : 13
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 1
wazig zien : 3
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
ziekte van Ménière : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 29
agressie : 2
angst : 1
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 3
ijlen : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
Lusteloos : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 1
slapeloosheid : 3
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 25
botverweking : 1
Dupuytren-contractuur : 2
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 4
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 31
ammonium verhoogd : 1
anticonvulsivumspiegel verlaagd : 1
bloedtelling abnormaal : 1
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
glucosetolerantietest abnormaal : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 6
melkzuurspiegel bloed verhoogd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 6
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
TSH-spiegel bloed verhoogd : 2
urine glucose vals positief : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 66
afsterven van weefsel (necrose) : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 18
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
koorts : 5
koude rillingen : 1
loopstoornis : 1
malaise : 2
oedeem : 3
onverwacht effect : 8
pijn : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
schuimbekken : 1
Therapeutisch product effect verhoogd : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verhoogde werkzaamheid : 1
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 2
Voeding en stofwisseling : 13
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
verhoging ammoniak (hyperammoniëmie) : 3
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
impotentie : 2
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 152
aandachtstoornis : 4
afwijkend coördinatievermogen : 2
ataxie : 3
branderig gevoel : 1
cognitieve aandoening : 2
coma : 3
duizeligheid : 13
dwangstand van het hoofd : 1
dyskinesie : 2
epilepsie : 16
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 2
gezichtsvelduitval : 2
hoofdpijn : 9
Motorische disfunctie : 1
neurologisch symptoom : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
petit mal epilepsie : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaap apneu syndroom : 1
slaperigheid : 12
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 4
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 3
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stemstoornis : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 2
tintelingen : 4
tintelingen mond : 1
tintelingen slijmvlies : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 25
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 1
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 3
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
verstoorde smaak : 4
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FENYTOINE

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.