Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

TOPIRAMAAT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TOPIRAMAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX11 TOPAMAX (TOPIRAMAAT) Capsule, Omhulde tablet
N03AX11 TOPIRAMAAT Capsule, Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
2 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
3 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
4 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
5 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
6 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
7 Winkel, B. te, Vorstenbosch, S., Puijenbroek, EP van Teratogenicity of second generation antiepileptic drugs in EURAP Netherlands Birth Defects Research 2017 (109):705
8 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-1-2020.


TOPIRAMAAT

Aantal meldingen 312
Ernstig 44
Geslacht
Man
Vrouw
81
(26%)
231
(74%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
bloedneus : 1
geeuwen : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 12
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 8
fenomeen van Raynaud : 3
lage bloeddruk : 1
longembolie : 2
vaatpijn : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
off-label gebruik : 1
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 7
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 2
Huid- en onderhuid : 60
acne : 4
angio-oedeem : 1
eczeem : 1
gele huid : 1
haaruitval : 20
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 2
huiduitslag : 3
huidverkleuring : 1
Jeuk : 5
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
minder zweten : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
verminderde zweetproductie : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
blaasontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 2
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 69
braken : 5
branderige tong : 1
buikklachten : 4
buikpijn : 2
diarree : 11
droge mond : 2
irritatie keel : 1
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 4
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 3
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 4
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 2
goedaardig vetgezwel : 1
maagkanker : 1
Nier en urinewegen : 13
nierkoliek : 3
nierstenen : 6
Ureterolithiasis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 35
bijziendheid : 1
chorioretinale plooien : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glaucoom : 2
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 1
Retinal drusen : 1
scherpzien gereduceerd : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 4
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 121
abnormale dromen : 1
achtervolgingswaan : 2
agressie : 6
angst : 8
Apathisch : 3
depressie : 7
depressieve stemming : 15
emotionele labiliteit : 6
gedragsproblemen : 1
gestoord denken : 3
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 3
hypomanie : 2
nachtmerrie : 1
onrust : 4
onttrekkingssyndroom : 2
paniekaanval : 3
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 8
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 8
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 5
stotteren : 2
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 4
voortijdige ejaculatie : 1
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 5
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 3
verminderde rijbekwaamheid : 2
verminderde werkbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 26
bindweefselaandoening : 1
botpijn : 2
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 3
periartritis : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 33
bloeddruk verhoogd : 1
follikelstimulerend hormoon : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 24
leverfunctietests abnormaal : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 49
blaasje op slijmvliezen : 1
dorst verminderd : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 8
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 2
onverwacht effect : 8
pijn in de borstkas : 1
slijmvliesdroogheid : 1
stoornis temperatuurregulatie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 2
Voeding en stofwisseling : 16
gebrek aan vitamine-B12 : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
metabole acidose : 1
verminderde eetlust : 13
Voortplantingsstelsel en borsten : 13
borstvergroting : 1
impotentie : 2
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 5
onregelmatige menstruatie : 1
pijn testikels : 1
vaginale afscheiding : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 154
aandachtstoornis : 7
afwijkend coördinatievermogen : 2
ataxie : 2
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 5
dementie : 1
duizeligheid : 10
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 11
geheugenverlies : 5
gelaatsparese : 1
hoofdpijn : 11
migraine : 3
praten in slaap : 1
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 5
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 6
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 11
taalstoornis : 1
tintelingen : 41
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TOPIRAMAAT

Aantal meldingen 27.129
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
17.962
(66%)
6.811
(25%)
2.356
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
112
(0%)
15.504
(57%)
3.003
(11%)
7.935
(29%)
575
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.440
Bloed- en lymfestelsel : 528
Bloedvaten : 728
Chirurgische en medische verrichtingen : 322
Congenitale en genetische afwijkingen : 808
Endocrien syteem : 141
Hart : 951
Huid- en onderhuid : 2.481
Immuunsysteem : 718
Infecties en parasitaire aandoeningen : 870
Intoxicaties en letsels : 4.358
Lever en galwegen : 392
Maag-darmstelsel : 3.146
Neoplasmata : 181
Nier en urinewegen : 1.341
Oog : 2.687
Oor en evenwichtsorgaan : 488
Product aanlegenheden : 828
Psychisch : 5.968
Sociale omstandigheden : 388
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.451
Testuitslagen en onderzoeken : 3.348
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.378
Voeding en stofwisseling : 1.952
Voortplantingsstelsel en borsten : 484
Zenuwstelsel : 10.149
Zwangerschap en perinatale periode : 585
Vergelijkbare geneesmiddelen