Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

TOPIRAMAAT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TOPIRAMAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX11 TOPAMAX (TOPIRAMAAT) Capsule, Omhulde tablet
N03AX11 TOPIRAMAAT Capsule, Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
2 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
3 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
4 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
5 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
6 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
7 Eekeren, R. van, Ederveen, E., Sonnenberg, M. Slechter zien farmacologisch soms heel goed verklaarbaar Pharmaceutisch Weekblad 2020 155(7):24-25
8 Winkel, B. te, Vorstenbosch, S., Puijenbroek, EP van Teratogenicity of second generation antiepileptic drugs in EURAP Netherlands Birth Defects Research 2017 (109):705
9 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


TOPIRAMAAT

Aantal meldingen 484
Ernstig 76
Geslacht
Man
Vrouw
125
(26%)
359
(74%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 33
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
hoesten : 3
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 19
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
neusverstopping : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 1
Bloed- en lymfestelsel : 7
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
methemoglobinemie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 19
Bloeduitstorting : 2
bloedvatstenose : 1
fenomeen van Raynaud : 3
herseninfarct : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
longembolie : 4
overmatig blozen : 1
trombose ader : 1
vaatpijn : 1
vaatvernauwing : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
off-label gebruik : 1
Endocrien syteem : 2
acute bijnierschorsinsufficiëntie : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 12
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 5
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 97
acne : 5
acne met pustels : 1
angio-oedeem : 3
brandend gevoel van de huid : 2
eczeem : 2
erythema multiforme : 1
galbulten : 5
gele huid : 1
granuloom huid : 1
haaruitval : 24
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 2
huiduitslag : 5
huidverkleuring : 1
Jeuk : 8
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 1
minder zweten : 2
nachtzweten : 3
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 5
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 1
verminderde zweetproductie : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
blaasontsteking : 2
oesofagitis door schimmels : 1
ontsteking van de speekselklier : 1
Intoxicaties en letsels : 5
blauwe pijnlijke verkleuring van een teen : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
wond : 1
Wrong technique in product usage process : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 105
aften : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 7
branderige tong : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 3
diarree : 18
droge mond : 6
enteritis : 1
gezwollen tong : 1
groei van het tandvlees : 1
irritatie keel : 2
lip droog : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 1
losse tand : 1
maagklachten : 2
maagontsteking : 1
misselijkheid : 15
obstipatie, verstopping : 7
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 3
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 5
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
tongverkleuring : 1
uitbraken van medicatie : 1
verhemelte zwelling (palatum zwelling) : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 4
acute myeloïde leukemie : 1
cyste : 1
goedaardig vetgezwel : 1
maagkanker : 1
Nier en urinewegen : 19
bedplassen : 1
nierfunctie verminderd : 2
nierkoliek : 3
nierstenen : 6
Ureterolithiasis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 2
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 43
accomodatiestoornis ooglens : 2
bijziendheid : 1
chorioretinale plooien : 1
droog oog : 4
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glaucoom : 2
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 2
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 1
pupil vernauwing : 1
Retinal drusen : 1
scherpzien gereduceerd : 2
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 4
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 8
draaiduizeligheid : 3
oorsuizen : 3
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 4
klacht over product : 4
Psychisch : 157
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
achtervolgingswaan : 2
agressie : 9
angst : 9
Apathisch : 4
compulsief winkelen : 1
confabulatie : 1
depressie : 7
depressieve stemming : 16
emotionele labiliteit : 6
gedragsproblemen : 1
gestoord denken : 3
gokverslaving : 1
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 6
huilen : 2
hypomanie : 2
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 5
onttrekkingssyndroom : 3
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 3
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 1
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 11
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 8
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 5
stotteren : 2
verminderd libido : 3
verwarde toestand : 6
voortijdige ejaculatie : 1
waandenkbeelden : 4
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 8
zelfmoordpoging : 3
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 3
verminderde rijbekwaamheid : 2
verminderde werkbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 39
bindweefselaandoening : 1
botpijn : 2
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 6
periartritis : 1
pijn in arm of been : 4
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 9
spierspasmen : 5
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 48
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloedtest abnormaal : 1
follikelstimulerend hormoon : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 7
gewicht verlaagd : 26
hartfrequentie verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
natrium bloed verlaagd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 103
aangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
blaasje op slijmvliezen : 1
Complication associated with device : 1
dorst verminderd : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 2
koorts : 8
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
lokale reactie : 1
malaise : 3
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking op de injectieplaats : 4
onverwacht effect : 13
overgevoeligheid op aanbrengingsplaats : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 2
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
roodheid op de injectieplaats : 2
slaapzucht (lethargie) : 1
slijmvliesdroogheid : 1
stoornis temperatuurregulatie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 18
verslechtering van de aandoening : 3
voedselinteractie : 2
wisselwerking met alcohol : 2
zwelling van injectieplaats : 3
Voeding en stofwisseling : 18
gebrek aan vitamine-B12 : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
metabole acidose : 1
verminderde eetlust : 14
Voortplantingsstelsel en borsten : 16
borstvergroting : 1
impotentie : 2
melkafscheiding : 2
menstruatiestoornis : 5
onregelmatige menstruatie : 1
pijn testikels : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 2
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 230
aandachtstoornis : 8
afwijkend coördinatievermogen : 2
ataxie : 3
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 1
cognitieve aandoening : 5
dementie : 1
duizeligheid : 17
epilepsie : 16
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 2
Focal dyscognitive seizures : 1
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 12
geheugenverlies : 5
gelaatsparese : 1
hoofdpijn : 26
ischemisch cerebraal infarct : 1
migraine : 7
multipele sclerose : 1
overactiviteit : 1
praten in slaap : 1
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 7
smaakverlies : 3
spierspasmen : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 6
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 13
taalstoornis : 1
tintelingen : 48
toeval (convulsie) : 5
trilling/beving (tremor) : 6
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TOPIRAMAAT

Aantal meldingen 27.814
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
18.425
(66%)
6.946
(25%)
2.443
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
116
(0%)
15.729
(57%)
3.074
(11%)
8.319
(30%)
576
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.463
Bloed- en lymfestelsel : 531
Bloedvaten : 746
Chirurgische en medische verrichtingen : 332
Congenitale en genetische afwijkingen : 816
Endocrien syteem : 143
Hart : 968
Huid- en onderhuid : 2.530
Immuunsysteem : 739
Infecties en parasitaire aandoeningen : 883
Intoxicaties en letsels : 4.544
Lever en galwegen : 393
Maag-darmstelsel : 3.208
Neoplasmata : 182
Nier en urinewegen : 1.358
Oog : 2.720
Oor en evenwichtsorgaan : 503
Product aanlegenheden : 833
Psychisch : 6.053
Sociale omstandigheden : 396
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.486
Testuitslagen en onderzoeken : 3.404
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.785
Voeding en stofwisseling : 1.983
Voortplantingsstelsel en borsten : 493
Zenuwstelsel : 10.340
Zwangerschap en perinatale periode : 588
Vergelijkbare geneesmiddelen