Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

LEVETIRACETAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LEVETIRACETAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX14 KEPPRA (LEVETIRACETAM) Drank, Filmomhulde tablet, Infuus
N03AX14 KEVESY (LEVETIRACETAM) Infuus
N03AX14 LEVETIRACETAM Drank, Filmomhulde tablet, Infuus
N03AX14 MATEVER (LEVETIRACETAM) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
2 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
3 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
4 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
5 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
6 Winkel, B. te, Vorstenbosch, S., Puijenbroek, EP van Teratogenicity of second generation antiepileptic drugs in EURAP Netherlands Birth Defects Research 2017 (109):705
7 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

LEVETIRACETAM

Aantal meldingen 419
Ernstig 186
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
179
(43%)
233
(56%)
7
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 20
ademhalingsdiepte verlaagd : 1
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
afwijkende ademhaling : 1
bloedneus : 2
hoesten : 6
hyperventilatie : 1
hypoventilatie : 1
kortademigheid : 3
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 1
Bloed- en lymfestelsel : 8
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
beenmergfalen : 1
eosinofilie : 1
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 9
Bloeduitstorting : 4
hersenbloeding : 3
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 4
abortus provocatus : 1
gastrostomie : 1
off-label gebruik : 1
ziekenhuisopname : 1
Endocrien syteem : 5
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
schildkliergezwel : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 3
Hart : 4
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 41
acne : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 3
haaruitval : 10
huidgeur afwijkend : 2
huiduitslag : 4
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 4
oedeem mond : 1
onychoclasis : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 1
strakke huid : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10
buikgriep : 2
caries tanden : 1
faryngitis : 1
infectie : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 1
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 2
Intoxicaties en letsels : 17
blaar : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 6
foetale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
lage lichaamstemperatuur : 3
meervoudige breuken : 1
onjuiste toedieningswijze voor geneesmiddeltoediening : 1
opzettelijke overdosis : 3
overdosis : 1
Lever en galwegen : 5
acuut leverfalen : 2
Hepatitis : 1
leveraandoening : 1
leverpijn : 1
Maag-darmstelsel : 41
alvleesklierontsteking : 3
braken : 5
buikpijn : 2
colitis ulcerosa : 1
diarree : 2
droge keel : 1
epigastrisch ongemak : 1
Gingival discomfort : 1
groei van het tandvlees : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
maagperforatie : 1
misselijkheid : 3
necrotiserende colitis : 1
obstipatie, verstopping : 6
ontsteking mondholte : 2
pijn in de bovenbuik : 2
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 2
tongaandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 4
hersenkanker metastase : 1
oligodendroglioom : 2
teratoom : 1
Nier en urinewegen : 7
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 2
nierstenen : 1
urine-incontinentie : 2
vaker urineren : 1
Oog : 9
gezichtsvermogen afgenomen : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 2
doofheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 239
abnormaal gedrag : 20
abnormale dromen : 2
achtervolgingswaan : 2
agressie : 27
angst : 17
Apathisch : 7
dagdromen : 1
depressie : 12
depressieve stemming : 11
emotionele labiliteit : 3
emotionele stoornis : 1
gestoord denken : 1
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 8
ijlen : 1
katatonie : 1
leerstoornis : 1
Lusteloos : 2
manie : 1
moordgedachten : 1
nachtmerrie : 1
neurose : 1
obsessieve gedachten : 1
onrust : 10
onrust bij pasgeborene : 1
opzettelijke automutilatie : 2
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 1
psychiatrisch symptoom : 7
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 7
rapid eye movement slaap abnormaal : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 13
spanning : 1
staren : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 5
stotteren : 1
suïcidaal gedrag : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 9
vrees : 1
waandenkbeelden : 9
woede-aanval : 5
zelfmoord : 4
zelfmoordgedachte : 11
zelfmoordpoging : 10
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 25
gewrichtspijn : 1
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 1
osteitis : 1
osteoporose : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 7
spierspasmen : 6
spierzwakte : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 28
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
foetale hartfrequentie : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 12
gewicht verlaagd : 4
hartfrequentie verhoogd : 1
natriumspiegel : 1
schommeling in International Normalized Ratio : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 112
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 3
Gait inability : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddeleffect onvolledig : 1
geneesmiddelinteractie : 25
geneesmiddelonttrekkingssyndroom bij pasgeborene bij medicijngebruik door de moeder : 1
geneesmiddelresistentie : 1
gevoel abnormaal : 4
het koud hebben : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
koorts : 2
lichaamszwakte : 5
loopstoornis : 4
malaise : 2
onverwacht effect : 12
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 1
pijn in de borstkas : 2
product formuleringsaangelegenheid : 1
product fysieke aangelegenheid : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
product substitutieaangelegenheid : 2
productverpakking kwestie : 1
psychische toestandsveranderingen : 2
schuimbekken : 1
slaapzucht (lethargie) : 2
therapeutisch product ondoeltreffend : 1
toename van ziekte : 2
val : 3
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 18
verslechtering van de aandoening : 2
zich dronken voelen : 2
Voeding en stofwisseling : 9
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
slecht gevoede zuigeling : 2
verminderde eetlust : 4
Voortplantingsstelsel en borsten : 9
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 7
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
Zenuwstelsel : 219
aandachtstoornis : 6
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
ataxie : 6
bewustzijn fluctuerend : 1
bewustzijnsverlies : 2
centraal zenuwstelsel laesie : 1
cognitieve aandoening : 1
coma : 3
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 9
dyskinesie : 2
epilepsie : 26
evenwichtsstoornis : 4
extrapiramidale aandoening : 1
Focal dyscognitive seizures : 3
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 8
geheugen vermindering : 7
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hersenoedeem : 1
hoofdpijn : 12
hypersomnie : 1
insultachtige fenomenen : 1
kaakklem : 1
migraine : 1
myotonie : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 2
perifere zenuwpijn : 3
petit mal epilepsie : 1
Polyneuropathie : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaperigheid : 17
smaakverlies : 2
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 2
spierverslapping : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 6
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 5
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 3
toegenomen spierspanning (dystonie) : 3
toeval (convulsie) : 30
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 1
toeval/stuip (tonisch) : 1
trilling/beving (tremor) : 6
verandering reukvermogen : 4
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 8
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 30
aandoening aan de placenta : 1
abnormale baarmoedersamentrekkingen : 1
baby met laag geboortegewicht : 1
foetale dood : 1
foetale groeibeperking : 2
hoge bloeddruk tijdens zwangerschap : 1
kleine baby voor duur van zwangerschap : 3
langdurige vliesbreuk : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
premature baby : 1
spontane miskraam : 4
zwangerschap : 13
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

LEVETIRACETAM

Aantal meldingen 35.342
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
17.247
(49%)
14.520
(41%)
3.575
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
68
(0%)
14.851
(42%)
7.642
(22%)
12.331
(35%)
450
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.242
Bloed- en lymfestelsel : 1.675
Bloedvaten : 682
Chirurgische en medische verrichtingen : 680
Congenitale en genetische afwijkingen : 646
Endocrien syteem : 146
Hart : 907
Huid- en onderhuid : 3.986
Immuunsysteem : 431
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.145
Intoxicaties en letsels : 5.432
Lever en galwegen : 851
Maag-darmstelsel : 3.169
Neoplasmata : 551
Nier en urinewegen : 757
Oog : 868
Oor en evenwichtsorgaan : 361
Product aanlegenheden : 969
Psychisch : 8.794
Sociale omstandigheden : 370
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.438
Testuitslagen en onderzoeken : 3.450
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.825
Voeding en stofwisseling : 1.747
Voortplantingsstelsel en borsten : 283
Zenuwstelsel : 15.329
Zwangerschap en perinatale periode : 1.418
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N03AX03 OSPOLOT (SULTIAM) Tablet
2 N03AX09 LAMICTAL (LAMOTRIGINE) Kauw-/tablet
3 N03AX09 LAMOTRIGINE Kauw-/tablet, Tablet
4 N03AX10 TALOXA (FELBAMAAT) Drank, Tablet
5 N03AX11 TOPAMAX (TOPIRAMAAT) Capsule, Omhulde tablet
6 N03AX11 TOPIRAMAAT Capsule, Omhulde tablet
7 N03AX12 GABAPENTINE Capsule, Tablet
8 N03AX12 NEURONTIN (GABAPENTINE) Capsule, Tablet
9 N03AX15 ZONEGRAN (ZONISAMIDE) Capsule
10 N03AX15 ZONISAMIDE Capsule
11 N03AX16 LYRICA (PREGABALINE) Capsule
12 N03AX16 PREGABALINE Capsule
13 N03AX17 DIACOMIT (STIRIPENTOL) Capsule, Drank
14 N03AX18 VIMPAT (LACOSAMIDE) Infuus, Stroop, Tablet
15 N03AX21 TROBALT (RETIGABINE) Tablet
16 N03AX22 FYCOMPA (PERAMPANEL) Tablet
17 N03AX23 BRIVIACT (BRIVARACETAM) Drank, Injectie / infuus, Tablet