Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

LACOSAMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LACOSAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX18 VIMPAT (LACOSAMIDE) Infusievloeistof, Stroop, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
2 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
3 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
4 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
5 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
6 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Lacosamide overview 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-1-2020.


LACOSAMIDE

Aantal meldingen 67
Ernstig 16
Geslacht
Man
Vrouw
23
(34%)
44
(66%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 3
hartkloppingen : 1
perifeer oedeem : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Huid- en onderhuid : 15
droge huid : 1
haaruitval : 3
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag bij Lupus erythematodes : 1
Jeuk : 4
onychoclasis : 1
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 1
Maag-darmstelsel : 9
braken : 1
buikklachten : 1
droge mond : 1
maagontsteking : 1
misselijkheid : 4
tandvlees bloeding : 1
Nier en urinewegen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
Oog : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 2
Psychisch : 24
abnormale dromen : 1
agressie : 2
Derealisatie : 1
hallucinaties : 2
impulsbeheersingsstoornis : 1
libidoverlies : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
slapeloosheid : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 2
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 3
zelfmoordpoging : 3
Sociale omstandigheden : 1
verminderde werkbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
gewrichtspijn : 1
osteoporose : 1
spierspasmen : 3
spierzwakte : 1
versterf botweefsel : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 8
ademhalingsfrequentie verlaagd : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
gewicht verhoogd : 4
hartfrequentie verlaagd : 1
serum ferritine verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14
geneesmiddelinteractie : 4
hartdood : 1
koorts : 1
loopstoornis : 1
oedeem : 1
slaapzucht (lethargie) : 1
val : 1
vermoeidheid : 4
Voeding en stofwisseling : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
Zenuwstelsel : 41
afwijkend coördinatievermogen : 2
bewegingsdrang (chorea) : 1
cognitieve aandoening : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 6
dyskinesie : 1
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 4
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 4
kaakklem : 2
oculogyrische crisis : 1
overactiviteit : 1
slaperigheid : 3
spierspasmen : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 1
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verminderde gevoeligheid : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
HELLP syndrome : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LACOSAMIDE

Aantal meldingen 9.648
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.775
(49%)
3.806
(39%)
1.067
(11%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1
(0%)
5.238
(54%)
848
(9%)
3.476
(36%)
85
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 407
Bloed- en lymfestelsel : 201
Bloedvaten : 224
Chirurgische en medische verrichtingen : 283
Congenitale en genetische afwijkingen : 77
Endocrien syteem : 37
Hart : 740
Huid- en onderhuid : 828
Immuunsysteem : 113
Infecties en parasitaire aandoeningen : 429
Intoxicaties en letsels : 2.111
Lever en galwegen : 126
Maag-darmstelsel : 979
Neoplasmata : 187
Nier en urinewegen : 215
Oog : 546
Oor en evenwichtsorgaan : 235
Product aanlegenheden : 47
Psychisch : 1.949
Sociale omstandigheden : 91
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 370
Testuitslagen en onderzoeken : 793
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.810
Voeding en stofwisseling : 347
Voortplantingsstelsel en borsten : 100
Zenuwstelsel : 5.140
Zwangerschap en perinatale periode : 198
Vergelijkbare geneesmiddelen