Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MELATONINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MELATONINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05CH01 CIRCADIN (MELATONINE) Tablet met gereguleerde afgifte
N05CH01 DAVITAMON (MELATONINE) Tablet
N05CH01 MELATONINE Capsule, Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
N05CH01 MELATONINE PHARMA NORD (MELATONINE) Tablet
N05CH01 NYTOL (MELATONINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
2 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-9-2019.


MELATONINE

Aantal meldingen 100
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
33
(33%)
67
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 1
kortademigheid : 1
Bloedvaten : 7
Bloeding : 1
fenomeen van Raynaud : 1
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 3
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
Hart : 12
hartkloppingen : 10
perifeer oedeem : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 14
acne : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
hidradenitis : 1
huiduitslag : 2
Jeuk : 2
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 3
roodheid : 1
zwelling aangezicht : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 35
buikpijn : 3
diarree : 10
droge mond : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
misselijkheid : 9
obstipatie, verstopping : 4
oesofaguspijn : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tongaandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Nier en urinewegen : 6
bedplassen : 1
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
vaak plassen : 2
Oog : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 42
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 2
achtervolgingswaan : 1
agressie : 3
angst : 4
depressie : 2
depressieve stemming : 4
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
Lusteloos : 1
manie : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
somnabulisme : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
terminale insomnia : 1
vrees : 1
woede-aanval : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13
botpijn : 2
gewrichtspijn : 2
gewrichtsstijfheid : 1
pijn in kaak : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 6
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 6
het heet hebben : 3
kater : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 4
onverwacht effect : 2
pijn in de borstkas : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
val : 1
vermoeidheid : 3
zich dronken voelen : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
melkafscheiding : 1
pijnlijke borst : 1
Zenuwstelsel : 34
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 9
epilepsie : 1
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 11
hypersomnie : 1
overactiviteit : 2
Polyneuropathie : 1
slaap paralyse : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 2
spanningshoofdpijn : 1
trilling/beving (tremor) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MELATONINE

Aantal meldingen 2.159
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.198
(55%)
869
(40%)
92
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
13
(1%)
604
(28%)
255
(12%)
1.194
(55%)
93
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 113
Bloed- en lymfestelsel : 30
Bloedvaten : 76
Chirurgische en medische verrichtingen : 21
Congenitale en genetische afwijkingen : 5
Endocrien syteem : 15
Hart : 149
Huid- en onderhuid : 289
Immuunsysteem : 37
Infecties en parasitaire aandoeningen : 72
Intoxicaties en letsels : 386
Lever en galwegen : 23
Maag-darmstelsel : 393
Neoplasmata : 13
Nier en urinewegen : 71
Oog : 104
Oor en evenwichtsorgaan : 38
Product aanlegenheden : 14
Psychisch : 701
Sociale omstandigheden : 14
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 143
Testuitslagen en onderzoeken : 204
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 565
Voeding en stofwisseling : 75
Voortplantingsstelsel en borsten : 50
Zenuwstelsel : 720
Zwangerschap en perinatale periode : 6
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.