Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

BUPROPION

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in BUPROPION behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06AX12 BUPROPION Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
N06AX12 WELLBUTRIN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte
N06AX12 ZYBAN (BUPROPION) Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Graaf de L., Admiraal P., Puijenbroek van E.P. Ballism associated with bupropion use Ann. Pharmacother. 2003 37(2):303-304
2 Grootheest van A.C. Bupropion (Zyban): epileptische aanval als bijwerking. GeBu 2001 35(1):9
3 Graaf de L., Diemont W.L. Chest pain during use of bupropion as an aid in smoking cessation BJCP 2003 56(4):451-452
4 Kwan A.L., Meiners A.P., Grootheest van A.C., Convulsies bij gebruik amfebutamon PW 2000 135(48):1774
5 Kwan AL, Meiners AP, van Grootheest AC, Lekkerkerker JFF Convulsies bij gebruik amfebutamon. Pharm Weekbl 2000 135(48):1774
6 Meyboom R.H.B., Gier de J.J. Hoe strikt is het advies om patiënten met antidepressiva niet te laten autorijden? Apothekers Vademecum 2000 nr.14:3-4
7 Wagena E.J., Graaf de L., Grootheest van A.C. Onrust over de veiligheid van bupropion als middel om te stoppen met roken onterecht NTVG 2001 145(31):1489-1492
8 Kwan A.L., Meiners A.P., Grootheest van A.C. Risico van convulsies bij gebruik van bupropion als hulpmiddel bij het stoppen met roken NTVG 2001 145(6):277-278
9 Graaf de L., Monster-Simons M.H. Stoppen met roken induceert neveneffecten: neuropsychiatrische bijwerkingen tijdens gebruik van bupropion PW 2003 138(32):1126-1128
10 Smeets, T. Verergering van stotteren tijdens het gebruik van bupropion Psyfar 2016 Volume, issue, etc.: 11(1):32-35
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Bupropion and alopecia 2019
2 Bupropion and cardiac ischaemia 2009
3 Bupropion and suicidality 2006
4 Zyban® en ballisme 2001
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 10-12-2019.


BUPROPION

Aantal meldingen 872
Ernstig 137
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
355
(41%)
516
(59%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 49
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
bloedneus : 3
bronchospasme : 3
geeuwen : 1
gevoel te stikken : 3
hoesten : 1
hyperventilatie : 5
kortademigheid : 26
langdurige uitademing : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 2
Bloed- en lymfestelsel : 8
Bloedarmoede : 1
bloedstollingsstoornis : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
Bloedvaten : 22
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 1
hersenbloeding : 1
herseninfarct : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
longembolie : 1
opvlieger : 3
verhoogde bloeddruk : 11
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
off-label gebruik : 1
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 71
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 4
congestieve cardiomyopathie : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 43
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 3
snel hartritme : 7
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 324
acne : 3
allergische huidontsteking : 3
angio-oedeem : 28
brandend gevoel van de huid : 3
droge huid : 1
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 2
galbulten : 82
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
gezichtszwelling : 2
haaruitval : 14
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 3
huidgezwel : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 53
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 30
jeukende huiduitslag : 5
nagelafwijking : 1
oedeem mond : 3
ooglidzwelling : 3
overmatig zweten : 27
overmatige verhoorning van de huid : 2
psoriasis : 7
puntbloedingen : 2
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 15
roodheid : 7
vervellen : 2
vochtophoping rondom oogkas : 4
zwelling aangezicht : 3
Immuunsysteem : 16
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 12
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
gelokaliseerde infectie : 1
huidinfectie : 1
orale candida infectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 6
gewrichtsontwrichting : 1
onjuiste dosis toegediend : 1
opzettelijke overdosis : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 2
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
galblaasaandoening : 1
geelzucht toxisch : 1
Maag-darmstelsel : 162
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 3
aandoening slokdarm : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 4
bloederige diarree : 1
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 10
branderige tong : 1
buikklachten : 6
buikpijn : 5
diarree : 5
droge mond : 23
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 2
hemorroïdale hemorragie : 1
lip droog : 1
lip pijn : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 4
losse tand : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 45
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 13
ontkleuring slijmvlies maag-darmstelsel : 1
ontsteking mondholte : 3
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van de slokdarmwand : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 1
prikkelbare darmsyndroom : 2
tandaandoening : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
winderigheid : 1
zuurbranden : 2
Nier en urinewegen : 23
aandoening urinelozing : 1
incontinentie : 1
nefrotisch syndroom : 1
urinegeur abnormaal : 3
urine-incontinentie : 1
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 7
vaak plassen : 1
vaker urineren : 6
verkleuring van de urine : 1
Oog : 40
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 13
lichtschuwheid : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
oogirritatie : 2
oogpijn : 1
oogzwelling : 2
retina vasculaire trombose : 2
rood oog : 1
trombose slagader netvlies : 1
verwijding van de pupillen : 3
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 44
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 5
ooraandoening : 1
oorongemak : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 31
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 2
Psychisch : 414
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 7
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 3
achtervolgingswaan : 1
afhankelijkheid van nicotine : 3
agressie : 19
alcoholmisbruik : 1
angst : 35
angststoornis : 1
Apathisch : 6
bipolaire stoornis : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 7
depressie : 35
depressieve stemming : 8
Derealisatie : 3
dissociatie : 1
dissociatieve stoornis : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 11
emotionele stoornis : 1
geagiteerde depressie : 1
gedachte over zelfverwonding : 2
gemengde hallucinaties : 1
gestoord denken : 4
hallucinatie (visueel) : 6
hallucinaties : 15
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
huilen : 3
hypnopompe hallucinaties : 1
hypomanie : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 1
libidoverlies : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
nachtmerrie : 6
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 24
ontremming : 1
onttrekkingssyndroom : 6
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 6
paniekreactie : 4
Persistent depressive disorder : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
prikkelbaarheid : 4
psychische decompensatie : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 11
rusteloosheid : 8
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 11
slapeloosheid : 56
somnabulisme : 1
spanning : 2
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 3
stotteren : 3
symptoom van depressie : 1
tandenknarsen : 2
uitgelaten stemming : 4
verhoogd libido : 3
verminderd libido : 9
verwarde toestand : 11
vrees : 1
waandenkbeelden : 5
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 25
zelfmoordpoging : 3
zenuwachtigheid : 8
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 62
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 18
kaakaandoening : 1
perifere zwelling : 2
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 2
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 4
spieraandoening : 1
Spierpijn : 9
spierspasmen : 9
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 29
afwijkend ECG : 2
afwijkend resultaat bij neurologisch onderzoek : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 4
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Productresidu aanwezig : 2
TSH-spiegel bloed verlaagd : 2
vertraagde bloedstolling : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 140
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddelinteractie : 15
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel abnormaal : 5
gevoel van vreemd lichaam : 3
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 3
koorts : 10
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 2
malaise : 8
oedeem : 6
onbestendig gevoel borstkas : 11
ontsteking : 1
onverwacht effect : 4
pijn in de borstkas : 28
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
serum ziekteachtige reactie : 6
slaapzucht (lethargie) : 1
vermoeidheid : 20
verslechtering van de aandoening : 1
voorbestaande aandoening verbeterd : 1
wisselwerking met alcohol : 2
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 16
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
dyslipidemie : 1
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
verminderde eetlust : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
borstontsteking : 2
borstvergroting : 2
impotentie : 6
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 2
prostaatklachten (prostatisme) : 1
seksuele stoornis : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 2
vaginale geur : 1
Zenuwstelsel : 290
aandachtstoornis : 21
abulie : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 6
duizeligheid : 56
epilepsie : 7
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 3
flauwvallen : 6
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 5
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 9
hoofdpijn : 28
Idiopathic intracranial hypertension : 1
kaakklem : 2
migraine : 1
oromandibulaire dystonie : 2
overactiviteit : 3
overmatige gevoeligheid : 1
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 1
slaap apneu syndroom : 1
slaap paralyse : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 11
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 2
spierstijfheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stemstoornis : 4
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 3
syndroom van Horner : 1
tintelingen : 15
tintelingen mond : 3
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 23
trilling/beving (tremor) : 23
veranderd bewustzijn : 1
verandering reukvermogen : 2
verminderd bewustzijn : 2
verstoorde smaak : 5
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

BUPROPION

Aantal meldingen 61.832
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
36.008
(58%)
20.017
(32%)
5.807
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
416
(1%)
43.026
(70%)
888
(1%)
15.022
(24%)
2.480
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.629
Bloed- en lymfestelsel : 488
Bloedvaten : 2.052
Chirurgische en medische verrichtingen : 410
Congenitale en genetische afwijkingen : 262
Endocrien syteem : 153
Hart : 3.892
Huid- en onderhuid : 12.551
Immuunsysteem : 2.342
Infecties en parasitaire aandoeningen : 984
Intoxicaties en letsels : 7.375
Lever en galwegen : 386
Maag-darmstelsel : 9.252
Neoplasmata : 189
Nier en urinewegen : 981
Oog : 2.335
Oor en evenwichtsorgaan : 1.817
Product aanlegenheden : 2.745
Psychisch : 21.191
Sociale omstandigheden : 753
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.572
Testuitslagen en onderzoeken : 4.398
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17.607
Voeding en stofwisseling : 1.760
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.148
Zenuwstelsel : 19.345
Zwangerschap en perinatale periode : 425
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06AX22 AGOMELATINE Tablet
2 N06AX25 ARKOCAPS SINT JANSKRUID (HYPERICUM) Capsule
3 N06AX25 BETURCA (HYPERICUM) Druppels
4 N06AX26 BRINTELLIX (VORTIOXETINE) Druppels, Tablet
5 N06AX21 CYMBALTA (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule
6 N06AX21 DULOXETINE Maagsapresistente capsule
7 N06AX25 DV ST JOHN'S (HYPERICUM) Tablet
8 N06AX16 EFEXOR (VENLAFAXINE) Capsule met gereguleerde afgifte
9 N06AX25 ELVITAAL (HYPERICUM) Capsule
10 N06AX25 HYPERICUM Capsule, Drank, Druppels, Kruidenthee, Tablet
11 N06AX25 HYPERICUM BONUSAN (HYPERICUM) Druppels
12 N06AX25 HYPERIFORCE FORTE (HYPERICUM) Tablet
13 N06AX25 HYPERIPLANT (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
14 N06AX25 JOHANNESOLIE (HYPERICUM) Drank
15 N06AX25 KIRA (HYPERICUM) Tablet
16 N06AX25 KNEIPP ST JANS (HYPERICUM) Tablet
17 N06AX25 LAIF (HYPERICUM EXTRACT) Tablet
18 N06AX25 LAIF (HYPERICUM) Tablet
19 N06AX03 MIANSERINE Tablet
20 N06AX11 MIRTAZAPINE Drank, Smelttablet, Tablet
21 N06AX25 MONARDA (HYPERICUM) Druppels
22 N06AX06 NEFAZODON Overige toedieningsvormen
23 N06AX25 NEW CARE (HYPERICUM) Capsule
24 N06AX25 NOW (HYPERICUM) Capsule
25 N06AX25 OPTIMAX (HYPERICUM) Tablet
26 N06AX25 ORTHICA HYPERICUM (HYPERICUM) Capsule
27 N06AX01 OXITRIPTAN Capsule, Tablet
28 N06AX25 PSYCHOTONIN M (HYPERICUM) Druppels
29 N06AX11 REMERON (MIRTAZAPINE) Drank, Smelttablet, Tablet
30 N06AX25 SALUS (HYPERICUM) Drank, Kruidenthee
31 N06AX25 SINT JANS ARKOPHARMA (HYPERICUM) Capsule
32 N06AX25 SINT JANS BIOVER (HYPERICUM) Druppels
33 N06AX25 SINT JANS BIOVITAAL (HYPERICUM) Druppels
34 N06AX25 SINT JANSKRUID LAMBERTS (HYPERICUM) Tablet
35 N06AX25 SINT JANSKRUID PIGGE (HYPERICUM) Capsule
36 N06AX25 SINT JANSKRUID V-CAPS (HYPERICUM) Capsule
37 N06AX25 SOLGAR (HYPERICUM) Capsule
38 N06AX25 SOLGAR ST JOHN'S WORT (HYPERICUM) Capsule
39 N06AX25 SPRINGFIELD (HYPERICUM) Capsule
40 N06AX03 TOLVON (MIANSERINE) Tablet
41 N06AX25 TOPPHARM (HYPERICUM) Capsule
42 N06AX05 TRAZODON Tablet
43 N06AX05 TRAZOLAN (TRAZODON) Tablet
44 N06AX22 VALDOXAN (AGOMELATINE) Tablet
45 N06AX16 VENLAFAXINE Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
46 N06AX25 VITORTHO (HYPERICUM) Capsule
47 N06AX25 VITOTAAL SINT JANS (HYPERICUM) Capsule
48 N06AX25 VOGEL HYPERISAN (HYPERICUM) Druppels
49 N06AX21 XERISTAR (DULOXETINE) Maagsapresistente capsule