Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

VARENICLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VARENICLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N07BA03 CHAMPIX (VARENICLINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Oosterhuis,I, Harmark,L,, van Puijenbroek,E. Bijwerkingen van varenicline in de dagelijkse praktijk. Een prospectieve, observationele cohortstudie PW-WP 2015 9;A1515
2 Richardson, JL., Stephens, S., Yates, LM., Diav-Citrin, O., Arnon, J., Kennedy, D., Cuppitt, D., Kayser, A., Beghin, D.,Peltonen, M., Winkel, B. te, Kaplan, YC., Thomas, SH. Collaborative ENTIS study of the fetal effects of maternal varenicline use in pregnancy Reproductive Toxicology 2016 2016(60):175-176
3 Harrison Woolrych M., Harmark L., Tan M., Maggo S., Grootheest van A.C. Epistaxis and other haemorrhagic events associated with the smoking cessation medicine varenicline: a case series from two national pharmacovigilance centres EJCP 2012 68(6):1065–1072
4 Weits, G. Psychose bij illegaal verkregen medicijn UA 2019 9(6):19
5 Oosterhuis I., Härmark, L., van Puijenbroek, EP. Results of the experience with the use of varenicline in daily practice using intensive monitoring Drug Safety 2013 2013:36(9):811-812
6 Oosterhuis I, Grootheest van A.C. Stoppen blijft lastig, ook met varenicline PW 2009 2009;4:26-7
7 Oosterhuis I., Härmark L. Stoppen met roken: varenicline relatief veilig PW 2013 148(11):14-15
8 Ekhart C. Varenicline en onttrekkingsverschijnselen GeBu 2013 47(2):22
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of varenicline and suicidal behaviour 2017
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


VARENICLINE

Aantal meldingen 613
Ernstig 98
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
249
(41%)
362
(59%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 26
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 2
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 8
loopneus : 1
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 3
snurken : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
bloedingsneiging : 1
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 19
aneurysma : 1
bleekheid : 1
herseninfarct : 3
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
longembolie : 3
opvlieger : 3
trombose : 1
trombose ader : 3
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 3
overmatig haargroei : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 35
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 2
hartinfarct : 4
hartkloppingen : 13
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
kransslagaderstenose : 1
kransslagadertrombose : 1
perifeer oedeem : 5
snel hartritme : 4
Huid- en onderhuid : 87
acne : 3
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 4
droge huid : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 2
gegeneraliseerd erytheem : 1
gezichtszwelling : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 5
huidaandoening : 2
huidreactie : 1
huiduitslag : 10
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag bij Lupus erythematodes : 1
Jeuk : 12
jeukende huiduitslag : 3
nachtzweten : 2
nagelverkleuring : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig zweten : 12
pruritus gegeneraliseerd : 2
psoriasis : 3
pustuleuze rash : 4
rash gegeneraliseerd : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 2
Stevens-Johnson-syndroom : 1
subacute cutane lupus erythematosus : 1
vervellen : 3
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
blaasontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis : 1
candida infectie slokdarm : 1
Candida-infectie : 1
caries tanden : 1
otitis media acuut : 1
schimmelinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 6
blaar : 2
branderig gevoel slokdarm : 1
hechtinggerelateerde complicatie : 1
posttraumatische stressstoornis : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 2
galblaaskoliek : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 231
aandoening maag-darmstelsel : 3
abnormale ontlasting : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloedbraken : 2
bloederige ontlasting : 3
boeren : 1
braken : 19
buikklachten : 4
buikpijn : 8
diarree : 9
droge keel : 1
droge mond : 6
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 2
gezwollen tong : 1
gingiva-hypoplasie : 1
gingiva-pijn : 1
hik : 1
irritatie keel : 1
lip droog : 1
maagklachten : 3
maagperforatie : 2
maagzweer : 1
misselijkheid : 92
obstipatie, verstopping : 16
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 4
pijn in de bovenbuik : 21
pijn in de onderbuik : 1
regurgitatie : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 2
tandvlees bloeding : 2
tongverkleuring : 1
verandering in de stoelgang : 1
winderigheid : 9
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 1
leukemie (Chronisch myeloide leukemie) : 1
Nier en urinewegen : 20
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
bedplassen : 1
nachtelijke urinelozing : 5
nierfalen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 3
vaker urineren : 2
verkleuring van de urine : 1
vocht vasthouden : 2
Oog : 34
accomodatiestoornis ooglens : 1
bijziendheid : 2
droog oog : 2
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glasvochttroebelingen : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 3
wazig zien : 8
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 10
draaiduizeligheid : 1
evenwichtsaandoening : 1
oorsuizen : 7
slechthorendheid : 1
Psychisch : 483
abnormaal gedrag : 8
abnormale dromen : 41
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 4
afhankelijkheid van nicotine : 1
agorafobie : 1
agressie : 24
angst : 24
angststoornis : 2
Apathisch : 3
burn-out-syndroom : 1
dagdromen : 2
Depersonalisation/derealisation disorder : 3
depressie : 22
depressieve stemming : 62
Derealisatie : 4
desoriëntatie : 2
emotionele armoede : 2
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 5
emotionele stoornis : 2
gedachte over zelfverwonding : 1
gedragsproblemen : 1
gelijkmatige stemming : 2
gestoord denken : 2
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 11
head banging : 1
het uitblijven van een orgasme : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 3
huilen : 9
impulsief gedrag : 1
libidoverlies : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 2
manie : 5
nachtmerrie : 11
onrust : 10
onttrekkingssyndroom : 2
opzettelijke automutilatie : 2
paniekaanval : 17
paniekstoornis : 2
persoonlijkheidsverandering : 2
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 1
Psychotic symptom : 2
psychotische stoornis : 11
rusteloosheid : 11
slaapstoornis : 13
slapeloosheid : 34
sociaal vermijdingsgedrag : 1
spanning : 1
stemming veranderd : 5
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 10
stress : 1
suïcidaal gedrag : 3
symptoom van depressie : 2
uitgelaten stemming : 2
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 4
vertraagd denken : 2
verwarde toestand : 9
vrees : 4
waandenkbeelden : 3
woede-aanval : 7
zelfmoord : 5
zelfmoordgedachte : 37
zelfmoordpoging : 4
zenuwachtigheid : 3
Sociale omstandigheden : 1
ongewenste zwangerschap : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 41
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
costochondritis : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 11
nekpijn : 1
osteitis : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 3
skeletspierstelsel borstpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 7
spierspasmen : 6
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 31
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 7
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verhoogd : 7
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hormoonspiegel abnormaal : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
wisselende glucosespiegel : 1
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 127
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 16
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 8
gevoel abnormaal : 8
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
griepachtige verschijnselen : 2
het koud hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 5
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 7
oedeem : 6
oedeem slijmvlies : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
onverwacht effect : 4
pijn in de borstkas : 12
slaapzucht (lethargie) : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 32
verslechtering van de aandoening : 3
wisselwerking met alcohol : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 26
diabetes mellitus : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
insulinebehoefte verhoogd : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 3
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
toegenomen eetlust : 3
uitdroging : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 8
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
bloedingen na de menopauze : 1
borstvergroting : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 2
impotentie : 3
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
pijnlijke borst : 1
seksuele stoornis : 1
Zenuwstelsel : 197
aandachtstoornis : 9
afwijkend coördinatievermogen : 3
beroerte (CVA) : 5
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 3
cluster hoofdpijn : 1
cognitieve aandoening : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 35
een verlaagde spierspanning : 2
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 4
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 6
geheugenverlies : 3
gelaatsparese : 1
hersenstoornis : 1
hoofdpijn : 34
initiële insomnia : 1
kokerzicht : 1
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
monoparese : 1
Motorische disfunctie : 1
multipele sclerose : 1
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 1
Reversible cerebral vasoconstriction syndrome : 2
sinus hoofdpijn : 1
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaperigheid : 19
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 4
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemstoornis : 2
tintelingen : 8
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 8
verandering reukvermogen : 1
verhoogde spanning : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 6
Zwangerschap en perinatale periode : 1
zwangerschap tijdens gebruik hulpmiddel tegen zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VARENICLINE

Aantal meldingen 87.300
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
49.041
(56%)
31.295
(36%)
6.964
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
272
(0%)
70.551
(81%)
3.357
(4%)
10.241
(12%)
2.879
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 5.199
Bloed- en lymfestelsel : 301
Bloedvaten : 2.165
Chirurgische en medische verrichtingen : 743
Congenitale en genetische afwijkingen : 54
Endocrien syteem : 249
Hart : 2.819
Huid- en onderhuid : 6.056
Immuunsysteem : 1.624
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.473
Intoxicaties en letsels : 5.968
Lever en galwegen : 309
Maag-darmstelsel : 27.373
Neoplasmata : 642
Nier en urinewegen : 1.349
Oog : 2.287
Oor en evenwichtsorgaan : 971
Product aanlegenheden : 150
Psychisch : 41.468
Sociale omstandigheden : 2.771
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.447
Testuitslagen en onderzoeken : 6.795
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 24.917
Voeding en stofwisseling : 2.959
Voortplantingsstelsel en borsten : 896
Zenuwstelsel : 20.627
Zwangerschap en perinatale periode : 78
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N07BA01 NICOPATCH (NICOTINE) Pleister, Tablet, Vernevelvloeistof, Zuigtablet
2 N07BA01 NICORETTE (NICOTINE) Kauwgom, Spray
3 N07BA01 NICORETTE FRESHFRUIT (NICOTINE) Kauwgom
4 N07BA01 NICORETTE FRESHMINT (NICOTINE) Kauwgom
5 N07BA01 NICORETTE FRUIT & MINT (NICOTINE) Spray
6 N07BA01 NICORETTE MENTHOL MINT (NICOTINE) Kauwgom
7 N07BA01 NICOTINE Kauwgom, Pleister, Spray, Zuigtablet
8 N07BA01 NICOTINELL (NICOTINE) Kauwgom, Zuigtablet
9 N07BA01 NICOTINELL TTS (NICOTINE) Pleister
10 N07BA01 NIQERO (NICOTINE) Kauwgom
11 N07BA01 NIQUITIN (NICOTINE) Zuigtablet
12 N07BA01 NIQUITIN CLEAR (NICOTINE) Pleister