Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

OLODATEROL MET TIOPTROPIUMBROMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in OLODATEROL MET TIOPTROPIUMBROMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03AL06 SPIOLTO (OLODATEROL/TIOTROPIUM) Vernevelvloeistof
R03AL06 SPIOLTO (TIOTROPIUM/OLODATEROL) Vernevelvloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


OLODATEROL MET TIOPTROPIUMBROMIDE

Aantal meldingen 59
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
33
(56%)
26
(44%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 23
bloedneus : 3
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 3
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 3
kortademigheid : 8
ophoesten van bloed : 2
orofaryngeale pijn : 2
pijnlijke pleuritis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 6
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk : 1
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 8
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 13
droge huid : 2
erytheem van het ooglid : 1
haaruitval : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 1
roodheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
longontsteking : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
blaar : 1
Maag-darmstelsel : 18
boeren : 1
braken : 1
branderige tong : 1
diarree : 1
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lip pijn : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 3
oraal ongemak : 1
pijn in de mond : 1
tongverkleuring : 1
uitbraken van medicatie : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 2
Acute kidney injury : 1
nachtelijke urinelozing : 1
Oog : 3
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
doofheid unilateraal : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 4
angst : 1
desoriëntatie : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 16
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 2
gewrichtsstijfheid : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
skeletspierstelselpijn : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 4
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 25
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 3
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
koude rillingen : 1
loopstoornis : 1
malaise : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 3
pijn in de borstkas : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 7
Voeding en stofwisseling : 2
metabole acidose : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
aandoening van vulva : 1
Zenuwstelsel : 17
aandachtstoornis : 1
acute gedissemineerde encefalomyelitis : 1
duizeligheid : 5
hoofdpijn : 3
ischemisch cerebraal infarct : 1
smaakverlies : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OLODATEROL MET TIOPTROPIUMBROMIDE

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen