Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

SALBUTAMOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SALBUTAMOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03CC02 SALBUTAMOL Injectie/infuus
R03CC02 VENTOLIN (SALBUTAMOL) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Winkel te, B. Veiligheid astmamedicatie tijdens de zwangerschap PW 2012 147(18):32-35
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 9-4-2020.


SALBUTAMOL

Aantal meldingen 184
Ernstig 32
Geslacht
Man
Vrouw
72
(39%)
112
(61%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
astma : 1
bloedneus : 2
bronchospasme : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 6
kortademigheid : 4
ophoesten van bloed : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 2
Normocytic anaemia : 1
Bloedvaten : 8
bleekheid : 1
Bloeduitstorting : 2
herseninfarct : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
longembolie : 2
trombose ader : 1
Hart : 17
hartfalen : 1
hartkloppingen : 8
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 2
perifeer oedeem : 3
snel hartritme : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 53
brandend gevoel van de huid : 1
dunne huid : 3
eczeem : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
fotodermatose : 1
galbulten : 4
haaruitval : 4
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 9
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 4
luierdermatitis : 1
nachtzweten : 2
nagelloslating : 1
ooglidzwelling : 2
overmatig zweten : 6
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zweet verkleurd : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 2
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
Candida-infectie : 1
gordelroos : 1
koortsstuip : 1
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blaar : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
Lever en galwegen : 1
te laag gehalte van eiwitten in het bloed (hypoproteïnemie) : 1
Maag-darmstelsel : 47
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 1
braken : 6
buikpijn : 4
diarree : 4
droge mond : 2
gezwollen tong : 4
hik : 1
irritatie keel : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 10
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 1
tandvlees aandoening : 1
verkleurde ontlasting : 2
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
Nier en urinewegen : 6
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
vaker urineren : 1
Oog : 10
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogzwelling : 1
retinavene occlusie : 1
rood oog : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 41
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 2
agressie : 3
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 2
gestoord denken : 1
hallucinaties : 2
huilen : 2
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 4
onrust : 2
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 3
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
sociaal vermijdingsgedrag : 1
stemmingswisselingen : 1
verminderd libido : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
gewrichtspijn : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 9
creatinefosfokinase verhoogd : 1
echografische scan abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
reticulocytentelling verlaagd : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 99
erytheem op de toedieningsplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 2
hartdood : 1
hoge koorts : 1
hypertrofie van toedieningsplaats : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatskneuzing : 1
injectieplaatsverharding : 3
injectieplaatswarmte : 8
jeuk op de injectieplaats : 6
koorts : 3
malaise : 2
nodule op injectieplaats : 1
ongemak op injectieplaats : 2
ontsteking op de injectieplaats : 10
onverwacht effect : 7
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 8
pruritus op de toedieningsplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 10
secretie uitscheiding : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 2
vesikels op de toedieningsplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling van injectieplaats : 8
Voeding en stofwisseling : 8
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 3
verminderde eetlust : 2
vochtopname verlaagd : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
melkafscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 45
aandachtstoornis : 1
autonoom zenuwstelsel stoornis : 1
beroerte (CVA) : 1
duizeligheid : 5
flauwvallen : 1
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 9
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 2
presyncope : 1
Reversible cerebral vasoconstriction syndrome : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
slaperigheid : 2
spierspasmen : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 2
tintelingen mond : 1
trilling/beving (tremor) : 12
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SALBUTAMOL

Aantal meldingen 66.456
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
37.483
(56%)
23.994
(36%)
4.979
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
339
(1%)
47.860
(72%)
8.544
(13%)
7.359
(11%)
2.354
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 17.700
Bloed- en lymfestelsel : 407
Bloedvaten : 1.696
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.270
Congenitale en genetische afwijkingen : 186
Endocrien syteem : 168
Hart : 7.138
Huid- en onderhuid : 4.911
Immuunsysteem : 1.661
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5.372
Intoxicaties en letsels : 20.842
Lever en galwegen : 231
Maag-darmstelsel : 5.348
Neoplasmata : 795
Nier en urinewegen : 630
Oog : 1.302
Oor en evenwichtsorgaan : 367
Product aanlegenheden : 10.195
Psychisch : 4.018
Sociale omstandigheden : 677
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.017
Testuitslagen en onderzoeken : 3.938
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22.042
Voeding en stofwisseling : 1.580
Voortplantingsstelsel en borsten : 218
Zenuwstelsel : 10.887
Zwangerschap en perinatale periode : 241
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R03CC03 TERBUTALINE Overige toedieningsvormen
2 R03CC04 FENOTEROL (SELECTIEVE BETA-2-SYMPATHICOMIMETICA R03CC04) Overige toedieningsvormen