Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MONTELUKAST

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MONTELUKAST behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03DC03 MONTELUKAST Kauwtablet, Omhulde tablet, Zakje
R03DC03 SINGULAIR (MONTELUKAST) Kauwtablet, Omhulde tablet, Zakje

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Haarman, M.G., Hunsel, F. van, Vries, T.W. de Adverse drug reactions of montelukast in children and adults Pharmacology research & Perspective 2017 5(5):1-8
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on montelukast 2002
2 Montelukast and depressive symptoms 2006
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-6-2019.


MONTELUKAST

Aantal meldingen 364
Ernstig 25
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
134
(37%)
229
(63%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 30
astma : 2
bloedneus : 5
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 15
orofaryngeale pijn : 2
verstikking : 1
verstikkingsgevoel : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
eosinofilie : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 18
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 12
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 1
longembolie : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 3
overmatig haargroei : 1
syndroom van Cushing : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
Hart : 13
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 9
perifeer oedeem : 3
Huid- en onderhuid : 85
acne : 2
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 6
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 2
galbulten : 4
gezichtszwelling : 2
haaruitval : 4
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 19
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 2
kneuzing : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
milia : 1
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 3
pruritus gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 1
rosacea : 1
verandering haartextuur : 1
verhoogde neiging tot kneuzingen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
Immuunsysteem : 10
anafylactische reactie : 2
auto-immuunziekte : 1
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis : 4
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
faryngitis : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
neus-keelontsteking : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 1
leverfibrose : 1
Maag-darmstelsel : 87
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 6
branderige tong : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 23
diarree : 7
droge mond : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 3
irritatie keel : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 3
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 3
maagontsteking : 1
misselijkheid : 14
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 4
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 4
bedplassen : 2
urineretentie : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 13
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 4
Psychisch : 174
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormaal gedrag : 7
abnormale dromen : 12
achterdochtigheid : 1
ADHD : 2
agressie : 14
angst : 9
angststoornis : 1
Apathisch : 2
depressie : 5
depressieve stemming : 10
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
gelijkmatige stemming : 1
gestoorde redeneertrant : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 4
huilen : 1
nachtmerrie : 33
negatieve gedachten : 1
onrust : 6
parasomnia : 1
persoonlijkheidsverandering : 3
prikkelbaarheid : 4
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 9
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 19
somnabulisme : 1
stemming veranderd : 1
stemmingswisselingen : 1
symptoom van depressie : 1
verwarde toestand : 1
vrees : 1
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 2
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 49
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 10
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 2
Spierpijn : 15
spierspasmen : 13
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 15
bloed glucose abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 7
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 82
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 3
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 6
gevoel abnormaal : 2
griepachtige verschijnselen : 5
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 6
lichaamszwakte : 2
malaise : 9
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 21
pijn : 2
pijn in de borstkas : 4
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 9
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 5
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
peniszwelling : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 114
aandachtstoornis : 3
agnosie : 1
ataxie : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 15
epilepsie : 1
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 2
hoofdpijn : 39
hypersomnie : 1
initiële insomnia : 1
kokerzicht : 1
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
multipele sclerose : 1
overactiviteit : 7
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 1
praten in slaap : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 7
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 9
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

MONTELUKAST

Aantal meldingen 21.968
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.056
(55%)
8.611
(39%)
1.301
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
139
(1%)
11.029
(50%)
3.791
(17%)
6.470
(29%)
539
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.118
Bloed- en lymfestelsel : 469
Bloedvaten : 615
Chirurgische en medische verrichtingen : 195
Congenitale en genetische afwijkingen : 130
Endocrien syteem : 84
Hart : 863
Huid- en onderhuid : 3.110
Immuunsysteem : 1.311
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.165
Intoxicaties en letsels : 1.874
Lever en galwegen : 322
Maag-darmstelsel : 3.626
Neoplasmata : 111
Nier en urinewegen : 370
Oog : 637
Oor en evenwichtsorgaan : 255
Product aanlegenheden : 622
Psychisch : 7.097
Sociale omstandigheden : 330
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.688
Testuitslagen en onderzoeken : 1.363
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.434
Voeding en stofwisseling : 538
Voortplantingsstelsel en borsten : 211
Zenuwstelsel : 4.932
Zwangerschap en perinatale periode : 222
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.