Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

ACETYLCYSTEINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ACETYLCYSTEINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Acetylcysteine and diarrhoea 2004
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 18-2-2020.


ACETYLCYSTEINE

Aantal meldingen 227
Ernstig 5
Geslacht
Man
Vrouw
88
(39%)
139
(61%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 27
astma : 1
bloedneus : 6
bronchospasme : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 16
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedingsneiging : 1
Bloedvaten : 4
Bloeding : 1
lage bloeddruk : 1
vaatontsteking : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
off-label gebruik : 1
Hart : 10
hartkloppingen : 7
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 55
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 7
gezichtszwelling : 3
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 2
huiduitslag : 9
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 8
jeukende huiduitslag : 3
oedeem mond : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 2
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 1
rode huiduitslag : 3
roodheid : 2
tongoedeem : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 7
overgevoeligheid : 7
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ontsteking van vulva : 1
Intoxicaties en letsels : 1
Producttoedieningsfout : 1
Maag-darmstelsel : 108
aandoening maag-darmstelsel : 3
aandoening slokdarm : 1
bloedbraken : 1
braken : 10
buikklachten : 3
buikpijn : 22
diarree : 21
droge mond : 3
gezwollen tong : 1
hik : 1
lipzwelling : 4
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 5
maagperforatie : 1
misselijkheid : 13
ontsteking mondholte : 2
ontsteking tandvlees : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 2
tandvlees bloeding : 1
tongblaren : 1
verkleurde ontlasting : 1
winderigheid : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 9
aandoening urinelozing : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierstenen : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 2
vocht vasthouden : 1
Oog : 5
bloeding in het oogwit : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
traanproductieaandoening : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorongemak : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 12
abnormale dromen : 3
emotionele labiliteit : 1
manie : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
uitgelaten stemming : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 8
gewrichtspijn : 3
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
pijn in arm of been : 2
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 8
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
oestradiol : 1
protrombinetijd verlengd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 16
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 3
koorts : 1
koude rillingen : 2
onbestendig gevoel borstkas : 3
onverwacht effect : 1
pijn in de borstkas : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
hevige menstruatie (menorragie) : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 36
branderig gevoel : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 6
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 9
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 2
tintelingen mond : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ACETYLCYSTEINE

Aantal meldingen 16.428
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.489
(58%)
6.447
(39%)
492
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
30
(0%)
860
(5%)
9.518
(58%)
5.782
(35%)
238
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.899
Bloed- en lymfestelsel : 198
Bloedvaten : 645
Chirurgische en medische verrichtingen : 18
Congenitale en genetische afwijkingen : 17
Hart : 542
Huid- en onderhuid : 5.107
Immuunsysteem : 719
Infecties en parasitaire aandoeningen : 224
Intoxicaties en letsels : 579
Lever en galwegen : 131
Maag-darmstelsel : 5.228
Neoplasmata : 10
Nier en urinewegen : 213
Oog : 339
Oor en evenwichtsorgaan : 81
Product aanlegenheden : 68
Psychisch : 666
Sociale omstandigheden : 5
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 223
Testuitslagen en onderzoeken : 414
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.513
Voeding en stofwisseling : 167
Voortplantingsstelsel en borsten : 55
Zenuwstelsel : 2.362
Zwangerschap en perinatale periode : 23
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R05CB02 BISOLVON (BROOMHEXINE) Drank, Druppels, Tablet
2 R05CB02 BOOTS PHARMACEUTICALS (BROOMHEXINE) Drank
3 R05CB02 BROOMHEXINE Drank, Tablet
4 R05CB02 HOESTDRANK (BROOMHEXINE) Drank
5 R05CB02 HOESTDRANK HTP (BROOMHEXINE) Drank
6 R05CB02 HOESTTABLET HTP (BROOMHEXINE) Tablet
7 R05CB02 IDYL (BROOMHEXINE) Drank, Tablet
8 R05CB02 LIVSANE (BROOMHEXINE) Drank, Tablet
9 R05CB02 NATTERMAN (BROOMHEXINE) Drank
10 R05CB02 VICKS (BROOMHEXINE) Drank
11 R05CB03 CARBOCISTEINE Drank
12 R05CB03 DAMPO SOLVOPECT VASTZITTENDE HOEST () Stroop
13 R05CB03 MUCODYNE (CARBOCISTEINE) Drank
14 R05CB05 MESNA Overige toedieningsvormen
15 R05CB06 MUCOANGIN (AMBROXOL) Zuigtablet
16 R05CB13 DORNASE Vernevelvloeistof