Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CETIRIZINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CETIRIZINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R06AE07 ALLERGIETABLET CETIRIZINE DIHCL HTP (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 CETIRIZINE Drank, Tablet
R06AE07 HOOIKOORTSTABLET CETIRIZINE APOTEX (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 IDYL (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 LIVSANE (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 PREVALIN (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 REACTINE (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 TEVA (CETIRIZINE) Tablet
R06AE07 ZYRTEC (CETIRIZINE) Drank, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Bruin de M.L., Puijenbroek van E.P., Egberts A.C.G. Non-sedating antihistamine drugs and cardiac arrhythmias - biased risk estimates from spontaneus reporting systems? BJCP 2002 53(4);370-374
2 Ekhart, C., Horst, P. van der, Hunsel, F. van Unbearable pruritus after withdrawal of (levo)cetirizine Drug safety – case reports 2016 (2016) 3:16
3 Ekhart, C., Horst, P. van der, Hunsel, F. van Unbearable pruritus after withdrawal of (levo)cetirizine Drug Safety- Case Reports 2016 3(1):16
4 Cuppers, B. Zwangere kan gerust antihistaminicum slikken; Voorkeur voor loratadine en cetirizine PW 2012 147(14):34-36
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Cetirizine, levocetirizine and arthralgia 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-3-2020.


CETIRIZINE

Aantal meldingen 390
Ernstig 15
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
133
(34%)
256
(66%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 35
bloedneus : 12
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 5
kortademigheid : 6
kortademigheid bij inspanning : 1
Nasal pruritus : 1
neusklachten : 1
niezen : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 3
productieve hoest : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloedvaten : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
Hart : 26
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 16
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 2
perifeer oedeem : 1
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 80
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 4
eczeem : 1
galbulten : 8
gezichtszwelling : 4
haaruitval : 7
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 11
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 2
Jeuk : 17
jeukende huiduitslag : 4
nachtzweten : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 2
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
subcutane bloeding : 1
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 1
vervellen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
bronchitis : 1
faryngitis : 1
gordelroos : 1
hordeolum : 1
neus-keelontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blootstelling via moedermelk : 1
medicatiefout : 1
Lever en galwegen : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 68
aandoening slokdarm : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braken : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 5
burning mouth-syndroom : 1
diarree : 13
droge mond : 13
kramp van de slokdarm : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 12
obstipatie, verstopping : 1
pijn in de bovenbuik : 4
tandaandoening : 1
tongaandoening : 2
tongverkleuring : 1
winderigheid : 2
Nier en urinewegen : 10
bedplassen : 2
incontinentie : 1
mictiefrequentie afgenomen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urineafwijking : 1
urineretentie : 1
vocht vasthouden : 3
Oog : 21
aandoening rondom oogkas : 1
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 2
irisaandoening : 1
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
overmatig oogknipperen : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 5
draaiduizeligheid : 3
ooraandoening : 1
oorongemak : 1
Psychisch : 71
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 2
agressie : 8
angst : 3
Apathisch : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 6
Derealisatie : 1
emotionele labiliteit : 1
ernstige depressie : 1
hallucinaties : 2
huilen : 1
Lusteloos : 1
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 6
onttrekkingssyndroom : 3
prikkelbaarheid : 3
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 2
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stress : 1
tic : 1
verminderd libido : 3
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
zelfmoordgedachte : 5
Sociale omstandigheden : 1
verminderde rijbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 28
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 8
pijn in arm of been : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
spier ongemak : 1
Spierpijn : 10
spierspasmen : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 11
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 8
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 98
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 2
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 3
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 1
koorts : 2
lichaamszwakte : 5
loopstoornis : 1
malaise : 8
onbestendig gevoel borstkas : 4
onverwacht effect : 7
oogcomplicatie geassocieerd met medisch hulpmiddel : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
slijmvliesdroogheid : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 2
vermoeidheid : 47
verslechtering van de aandoening : 2
zich dronken voelen : 2
Voeding en stofwisseling : 8
honger : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
toegenomen eetlust : 4
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 1
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
Zenuwstelsel : 183
aandachtstoornis : 4
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
cluster hoofdpijn : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 33
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 5
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 2
hoofdpijn : 26
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 1
minder smaak : 1
Nekstijfheid : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 2
presyncope : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 61
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 4
tintelingen mond : 1
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 3
verhoogde spanning : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
borstvoeding verminderd : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CETIRIZINE

Aantal meldingen 29.927
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
17.346
(58%)
9.711
(32%)
2.870
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
129
(0%)
19.975
(67%)
3.713
(12%)
5.997
(20%)
113
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.030
Bloed- en lymfestelsel : 435
Bloedvaten : 578
Chirurgische en medische verrichtingen : 189
Congenitale en genetische afwijkingen : 140
Endocrien syteem : 51
Hart : 969
Huid- en onderhuid : 5.108
Immuunsysteem : 1.125
Infecties en parasitaire aandoeningen : 801
Intoxicaties en letsels : 7.755
Lever en galwegen : 299
Maag-darmstelsel : 3.644
Neoplasmata : 96
Nier en urinewegen : 487
Oog : 1.126
Oor en evenwichtsorgaan : 433
Product aanlegenheden : 1.354
Psychisch : 3.067
Sociale omstandigheden : 185
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 978
Testuitslagen en onderzoeken : 1.387
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 11.042
Voeding en stofwisseling : 518
Voortplantingsstelsel en borsten : 248
Zenuwstelsel : 7.482
Zwangerschap en perinatale periode : 185
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 R06AE03 CYCLIZINE Tablet, Zetpil
2 R06AE03 REISZIEKTETABLETTEN CYCLIZINE HCL HTP (CYCLIZINE) Tablet
3 R06AE05 SUPRIMAL (MECLOZINE) Tablet
4 R06AE06 TINSET () Tablet
5 R06AE09 CETIRIGEN (LEVOCETIRIZINE) Filmomhulde tablet
6 R06AE09 LEVOCETIRIZINE Filmomhulde tablet
7 R06AE09 XYZAL (LEVOCETIRIZINE) Drank, Filmomhulde tablet
8 R06AE55 EMESAFENE (MECLOZINE/PYRIDOXINE) Tablet, Zetpil