Lareb Databank

Opnieuw zoeken

DEXAMETHASON

Oogdruppels

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DEXAMETHASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
S01BA01 DEXA POS (DEXAMETHASON) Oogdruppels
S01BA01 DEXAMETHASON Oogdruppels
S01BA01 DEXAMETHASON MONOFREE (DEXAMETHASON) Oogdruppels
S01BA01 DEXAMGEL (DEXAMETHASON) Ooggel
S01BA01 OZURDEX (DEXAMETHASON) Implantaat

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 16-9-2021.


DEXAMETHASON

Aantal meldingen 39
Ernstig 2
Geslacht
Man
Vrouw
13
(33%)
26
(67%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
bloedneus : 1
hoesten : 1
Endocrien syteem : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 5
huiduitslag : 2
Jeuk : 2
onprettig aanvoelende huid : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
gordelroos : 1
middenoorontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Lever en galwegen : 1
vena portae trombose : 1
Maag-darmstelsel : 9
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
ingewandenischemie : 1
maagaandoening : 1
misselijkheid : 2
slikken pijnlijk : 1
trombose arteria mesenterica : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Oog : 19
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
beschadiging van het hoornvlies van het oog : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 2
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glasvochtbloeding : 1
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 1
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 1
oogbloeding : 1
ooghypo-esthesie : 1
oogpijn : 2
ptosis van een ooglid : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
verwijding van de pupillen : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
doofheid unilateraal : 1
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 4
depressie : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 6
gewrichtspijn : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 3
hartfrequentie verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
malaise : 3
perifere zwelling : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 2
Voeding en stofwisseling : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
Zenuwstelsel : 9
aandachtstoornis : 1
duizeligheid : 2
hoofdpijn : 4
multipele sclerose : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DEXAMETHASON

Aantal meldingen 79.729
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
35.095
(44%)
37.899
(48%)
6.735
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
581
(1%)
28.122
(35%)
28.278
(35%)
21.120
(26%)
1.628
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 10.918
Bloed- en lymfestelsel : 9.438
Bloedvaten : 6.245
Chirurgische en medische verrichtingen : 590
Congenitale en genetische afwijkingen : 220
Endocrien syteem : 773
Hart : 4.746
Huid- en onderhuid : 9.278
Immuunsysteem : 2.250
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13.453
Intoxicaties en letsels : 6.026
Lever en galwegen : 1.481
Maag-darmstelsel : 13.522
Neoplasmata : 5.181
Nier en urinewegen : 3.073
Oog : 3.560
Oor en evenwichtsorgaan : 485
Product aanlegenheden : 726
Psychisch : 6.082
Sociale omstandigheden : 184
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.635
Testuitslagen en onderzoeken : 8.908
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 17.914
Voeding en stofwisseling : 6.328
Voortplantingsstelsel en borsten : 673
Zenuwstelsel : 11.346
Zwangerschap en perinatale periode : 343
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 S01BA02 HYDROCORTISON Oogzalf
2 S01BA02 SOFTACOR (HYDROCORTISON) Oogdruppels
3 S01BA04 PRED FORTE (PREDNISOLON) Oogdruppels
4 S01BA04 PREDNISOLON Oogdruppels, Oogzalf
5 S01BA04 PREDNISOLONNATRIUM, MINIMS (PREDNISOLON) Oogdruppels
6 S01BA04 ULTRACORTENOL (PREDNISOLON) Oogzalf
7 S01BA05 TRIAMCINOLONACETONIDE Suspensie voor injectie
8 S01BA05 VISTREC (TRIAMCINOLONACETONIDE) Suspensie voor injectie
9 S01BA07 FLUORMETHOLON Oogdruppels
10 S01BA07 FML LIQUIFILM (FLUORMETHOLON) Oogdruppels
11 S01BA08 MEDRYSON Overige toedieningsvormen
12 S01BA13 VEXOL () Oogdruppels
13 S01BA15 ILUVIEN (FLUOCINOLONACETONIDE) Implantaat