Lareb Databank

Opnieuw zoeken

METHYLFENIDAAT

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in METHYLFENIDAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Gorp A.M, Bleijenberg O.T Methylfenidaat en nicotinebehoeft Psyfar 2016 11(2):31-33
2 Pelzer L, Muller-Hansma A.H.G Trismus bij methylfenidaat en dexamfetamine Psyfar 2016 11(4):50-53
3 Weits G Bittere pil: methylfenidaat Gezondgids 2016 2016 Download publicatie

4 Ekhart C, van Hunsel F Stotteren als bijwerking bij gebruik methylfenidaat Pharmaceutisch Weekblad 2020 155 Download publicatie

5 Plugge M, Kremer Hovinga I.C.L, Suijker M.H, van de Koppel S Verhoogde bloedingsneiging bij stimulantiagebruik Psyfar 2021 16
6 van Es M Methylfenidaat en stotteren Gezondgids 2022 2022 Download publicatie

7 van Es M ADHD-medicatie en stotteren GezondNu 2022 2022 Download publicatie

8 van Es M Kan ik gaan stotteren van mijn ADHD-medicatie? Impuls & Woortblind 2022 2022 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Lack of effect after substitution of methylphenidate prolonged-release 2017 Signals document

2 Overview of reports on methylphenidate in adults 2017 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


METHYLFENIDAAT

Aantal meldingen 1.833
Ernstig 158
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
962
(52%)
866
(47%)
5
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 93
afwijkende ademhaling : 1
astma : 1
bloedneus : 23
bronchiaal secreet retentie : 1
droge keel : 3
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 2
hoesten : 7
hyperventilatie : 8
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 2
kortademigheid : 24
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 1
longpijn : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
neonatale hypoxie : 1
niezen : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 4
slaap apneu syndroom : 1
snelle ademhaling : 1
sputum toegenomen : 1
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 18
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
bloedingsneiging : 3
eosinofilie : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
Immune trombocytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 130
aderaandoening handen en voeten : 1
arteriële stenose : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 8
bleekheid : 2
Bloeduitstorting : 8
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
embolie : 1
fenomeen van Raynaud : 30
flauwvallen : 3
Koude vingertoppen en tenen : 32
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 4
overmatig blozen : 8
vaatontsteking : 4
vaatspasme : 1
vaatvernauwing : 2
verhoogde bloeddruk : 23
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
analgeticumtherapie : 1
Endocrien syteem : 5
auto-immune thyreoïditis : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Pubertal disorder : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
vervroegde pubertijd : 1
Hart : 182
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
cardiovasculaire insufficiëntie : 1
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 2
hart ongemak : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 10
hartkloppingen : 106
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
kransslagaderateriosclerose : 1
onregelmatige hartslag : 8
ontsteking van de hartspier : 1
overslaan hart (supraventriculaire extrasystole) : 1
Prinzmetal-angina : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 4
snel hartritme : 29
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
snelle regelmatige hartslag : 1
tachycardie foetaal : 1
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 325
acne : 15
allergische huidontsteking : 4
angio-oedeem : 3
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 4
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 14
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 63
hidradenitis : 1
huidaandoening : 4
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidgeur afwijkend : 11
huidhypopigmentatie : 1
huidirritatie : 1
huiduitslag : 19
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 8
huidzwelling : 1
Jeuk : 17
jeukende huiduitslag : 7
littekenvormende alopecie : 1
livedo reticularis : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 2
nagelgroei abnormaal : 2
nagelloslating : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overmatig haargroei : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 92
papel : 1
Pernio-like erythema : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 4
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 9
toename huidpigment : 2
verandering haarkleur : 2
verandering haartextuur : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 6
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 24
abces : 3
bacteriële vaginose : 1
febris recurrens : 1
maagdarminfectie : 1
neus-keelontsteking : 5
ontsteking van haarzakjes : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
pustuleuze rash : 2
steenpuist op aangezicht : 2
urineweginfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 18
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 6
off-label gebruik : 1
ongeval : 1
opzettelijke overdosis : 2
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 2
Product selection error : 1
Product use complaint : 1
Sedation complication : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 2
Lever en galwegen : 9
galblaasaandoening : 1
geelzucht : 2
hepatitis acuut : 1
leveraandoening : 1
leverfalen : 2
leververvetting (hepatische steatose) : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 354
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandrang voor ontlasting : 3
aften : 4
Angular cheilitis : 1
Attritie van de tanden : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 2
braakneiging : 4
braken : 13
branderige tong : 1
buikklachten : 13
buikpijn : 31
caries tanden : 6
Chronic cheek biting : 1
colitis ulcerosa : 1
diarree : 22
droge mond : 53
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
frequente darmbewegingen : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 2
groei van het tandvlees : 1
landkaarttong : 1
lip droog : 2
lipblaar : 1
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maagklachten : 4
misselijkheid : 107
niet-infectieuze gingivitis : 1
obstipatie, verstopping : 8
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 3
oraal ongemak : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 11
pijn in de mond : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 2
prikkelbare darmsyndroom : 2
tandaandoening : 5
tandverkleuring : 5
tandvlees bloeding : 3
tintelingen mond : 2
tong droog : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
tongspasme : 1
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 2
zachte ontlasting : 1
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 3
acute myeloïde leukemie : 1
alveesklierkanker : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
Nier en urinewegen : 47
aandoening urinelozing : 4
bloed in de urine : 4
nachtelijke urinelozing : 1
nefrogene diabetes insipidus : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
Post micturition dribble : 1
urine-incontinentie : 5
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 2
urineretentie : 4
vaak plassen : 3
vaker urineren : 14
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 5
Oog : 108
accomodatiestoornis ooglens : 5
asthenopie : 1
bijziendheid : 1
blindheid : 1
droog oog : 12
dubbelzien : 7
Dyschromatopsia : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 11
glaucoom : 2
jeuk aan oog : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 2
lichtschuwheid : 3
metamorfopsie : 1
oculogyrische crisis : 1
ongemak in het oog : 4
oogaandoening : 2
oogbloeding : 1
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 3
opticus ischaemie neuropathie : 1
pupil vernauwing : 2
rood oog : 1
scheelzien : 3
scherpzien gereduceerd : 2
verwijding van de pupillen : 21
wazig zien : 18
Oor en evenwichtsorgaan : 28
draaiduizeligheid : 3
duizeligheid positioneel : 1
ooraandoening : 1
oorongemak : 2
oorpijn : 3
oorsuizen : 15
slechthorendheid : 2
wagenziekte : 1
Product aanlegenheden : 90
Inappropriate release of product for distribution : 2
klacht over product : 31
product substitutieaangelegenheid : 56
product uiterste gebruiksdatum aangelegenheid : 1
Psychisch : 980
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 6
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 11
abnormaal orgasme : 2
abnormale dromen : 4
achterdochtigheid : 2
achtervolgingswaan : 8
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis : 1
afhankelijkheid : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 5
afhankelijkheid van nicotine : 5
agressie : 46
alcoholisme : 1
alcoholmisbruik : 1
alcoholprobleem : 1
angst : 46
Apathisch : 13
bedplassen : 5
brassend eten : 2
compulsief winkelen : 1
dagdromen : 3
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 29
depressieve stemming : 107
Derealisatie : 5
dermatillomanie : 1
desoriëntatie : 6
dissociatie : 3
dwang : 1
dysforie : 2
eetstoornis : 2
eigenwaarde verminderd : 1
emotionele armoede : 6
emotionele labiliteit : 15
emotionele stoornis : 7
gedragsproblemen : 3
gelijkmatige stemming : 4
gestoord denken : 5
gevoelshallucinatie : 1
hallucinatie (visueel) : 10
hallucinaties : 12
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 7
huilerigheid : 1
hypomanie : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 3
initiële insomnia : 6
Intrusive thoughts : 1
libidostoornis : 1
libidoverlies : 3
Lusteloos : 8
manie : 3
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 9
negatieve gedachten : 3
obsesieve-compulsieve persoonlijkheidstoornis : 1
obsessieve gedachten : 2
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 44
ontremming : 3
onychofagie : 1
opzettelijke automutilatie : 7
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 19
paniekreactie : 4
paniekstoornis : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 3
prikkelbaarheid : 34
psychiatrisch symptoom : 1
Psychotic symptom : 1
psychotisch gedrag : 1
psychotische stoornis : 17
rusteloosheid : 64
schizofrenie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaapstoornis : 20
slapeloosheid : 64
sociaal vermijdingsgedrag : 3
Social anxiety disorder : 1
somnabulisme : 1
spanning : 6
spraakzucht : 3
staren : 1
stemming veranderd : 3
stemmingsstoornis : 3
stemmingswisselingen : 26
stotteren : 6
stress : 5
tandenknarsen : 16
tic : 30
trichotillomanie : 3
uitgelaten stemming : 5
uitvoerende disfunctie : 2
verandering in langdurende aandacht : 2
verhoogd libido : 6
verminderd libido : 13
vervolgingswaan : 1
verwarde toestand : 14
waandenkbeelden : 7
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 16
zelfmoord : 3
zelfmoordgedachte : 50
zelfmoordpoging : 6
zenuwachtigheid : 16
Sociale omstandigheden : 4
onderwijsprobleem : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 169
artrose : 1
dwangstand van het hoofd : 3
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 1
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 6
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 21
gewrichtsstijfheid : 5
Groeistoornis : 1
groeivertraging : 15
kaakklem : 15
Klachten skelet/spierstelsel : 3
Myopathie : 1
nekpijn : 2
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 14
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 4
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 9
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 29
spierspasmen : 21
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 115
afwijkingen aan zaadcellen : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloed bilirubine niet-geconjugeerd verhoogd : 1
bloed foliumzuur abnormaal : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 7
bloeddruk verlaagd : 2
bloedingstijd verlengd : 1
capillaire nagelrefill-test abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 28
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 29
hartfrequentie verlaagd : 2
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 4
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 2
Productresidu aanwezig : 5
schommelende spiegels van een geneesmiddel : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde oogboldruk : 3
verminderd hoeveelheid urine : 1
vitamine B12 verlaagd : 2
wisselende glucosespiegel : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 1
zuurstofsaturatie verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 822
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 11
Drug effect faster than expected : 2
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 85
geneesmiddelinteractie : 42
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 7
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
het heet hebben : 8
het koud hebben : 12
hoge koorts : 1
honger : 1
huilen : 9
Illness : 1
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 21
koude rillingen : 5
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 4
malaise : 27
niet-cardiale pijn op de borst : 1
onbestendig gevoel borstkas : 13
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 4
onttrekkingssyndroom : 5
onverwacht effect : 276
paradoxale geneesmiddelenreactie : 1
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 2
pijn : 5
pijn in de borstkas : 28
pijn op de injectieplaats : 8
roodheid op de injectieplaats : 1
schreeuwen : 1
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesdroogheid : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 24
Therapeutic response shortened : 10
Therapeutisch product effect onvolledig : 1
Therapeutisch product effect variabel : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 26
therapeutische reactietijd verminderd : 1
traagheid : 1
verlengde werkzaamheid : 1
verminderde werkzaamheid : 25
vermoeidheid : 77
verslechtering van de aandoening : 17
vertraagde genezing : 2
voedselinteractie : 2
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 29
ziekteterugkering : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 122
abnormale gewichtstoename : 1
alcoholintolerantie : 1
gebrek aan vitamine B-complex : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
gewichtsverlies gering : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypofagie : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 7
type 1 diabetes mellitus : 2
verminderde eetlust : 100
verstoorde eetlust : 2
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 104
borstvergroting : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
genitale zwelling : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 20
Intermenstrual bleeding : 5
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 8
melkafscheiding : 5
menstruaties met grote tussenpozen : 5
menstruatiestoornis : 1
onregelmatige menstruatie : 2
onvruchbaarheid mannelijk : 1
penisaandoening : 2
penisgrootte gereduceerd : 1
pijn scrotum : 2
pijn testikels : 1
pijnlijke borst : 1
polycysteuze eierstokken : 1
polymenorroe : 1
premenstrueel syndroom : 2
premenstruele pijn : 1
prostaataandoening : 1
seksuele stoornis : 1
spontane peniserectie : 1
spontane zaadlozing : 2
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
tepelpijn : 2
toegenomen erectie : 3
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale bloeding : 2
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 10
verlate menstruatie : 4
verminderde menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 10
Zenuwstelsel : 526
aandachtstoornis : 43
beroerte (CVA) : 1
bewustzijn fluctuerend : 1
Brain fog : 2
branderig gevoel : 2
cluster hoofdpijn : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
diffuse hoofdpijn : 8
duizeligheid : 54
dyskinesie : 9
Electric shock sensation : 2
epilepsie : 9
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 5
extrapiramidale aandoening : 4
faciaal spasme : 1
flauwvallen : 10
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 7
geheugenverlies : 3
herseninfarct : 2
hoofdpijn : 156
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
houdingstremor : 1
kokerzicht : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 10
migraine met voortekenen (aura) : 2
multipele sclerose : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 13
Persistent genital arousal disorder : 1
petit mal epilepsie : 4
presyncope : 1
reversibel ischemisch neurologisch defect : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 2
rusteloosheid; drang om te bewegen : 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
Sensory overload : 4
Sensory processing sensitivity : 1
slaapzucht (lethargie) : 2
slaperigheid : 20
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 2
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 29
toegenomen spierspanning (dystonie) : 2
toeval (convulsie) : 4
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 2
toeval/stuip (tonisch) : 1
trage response op stimuli : 2
trilling/beving (tremor) : 40
veranderd bewustzijn : 2
verandering reukvermogen : 2
verhoogde druk in de schedel : 1
verhoogde spanning : 3
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 5
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 4
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 7
baby met laag geboortegewicht : 1
foetale groeibeperking : 1
spontane miskraam : 2
zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METHYLFENIDAAT

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06BA01 AMFETAMINE Overige toedieningsvormen
2 N06BA02 AMFEXA (DEXAMFETAMINE) Tablet
3 N06BA02 DEXAMFETAMINE Capsule, Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
4 N06BA02 TENTIN (DEXAMFETAMINE) Tablet
5 N06BA07 ASPENDOS (MODAFINIL) Tablet
6 N06BA07 MODAFINIL Tablet
7 N06BA07 MODIODAL (MODAFINIL) Tablet
8 N06BA09 ATOMOXETINE Capsule
9 N06BA09 AUDALIS (ATOMOXETINE) Tablet
10 N06BA09 STRATTERA (ATOMOXETINE) Capsule
11 N06BA11 DEXMETHYLFENIDAAT Tablet met gereguleerde afgifte
12 N06BA12 ELVANSE (LISDEXAMFETAMINE) Capsule