Lareb Databank

Opnieuw zoeken

METHYLFENIDAAT

Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METHYLFENIDAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Plugge M, Kremer Hovinga I.C.L, Suijker M.H, van de Koppel S Verhoogde bloedingsneiging bij stimulantiagebruik Psyfar 2021 16
2 Ekhart C, van Hunsel F Stotteren als bijwerking bij gebruik methylfenidaat Pharmaceutisch Weekblad 2020 155 Download publicatie

3 Pelzer L, Muller-Hansma A.H.G Trismus bij methylfenidaat en dexamfetamine Psyfar 2016 11(4):50-53
4 Weits G Bittere pil: methylfenidaat Gezondgids 2016 2016 Download publicatie

5 Gorp A.M, Bleijenberg O.T Methylfenidaat en nicotinebehoeft Psyfar 2016 11(2):31-33
6 van Hunsel F Methylfenidaat en trismus Geneesmiddelenbulletin 2014 48(8):91 Download publicatie

7 Oosterhuis I Methylfenidaat en hyperhidrose Geneesmiddelenbulletin 2008 42:20 Download publicatie

8 Oliveiro-van Norel D, Monster-Simons MH, van Grootheest AC Het Raynaud-fenomeen als bijwerking van methylfenidaat; Niet het feit maar het tijdstip verbaast Pharmaceutisch Weekblad 2004 139 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Atomoxetine, methylphenidate and ejaculation disorder 2010 Signals document
2 Lack of effect after substitution of methylphenidate prolonged-release 2017 Signals document
3 Methylphenidate adults overview 2017 Signals document
4 Methylphenidate and epistaxis 2012 Signals document
5 Methylphenidate and erectile dysfunction 2010 Signals document
6 Methylphenidate and hyperhidrosis 2007 Signals document
7 Methylphenidate and priapism 2016 Signals document
8 Methylphenidate, dexamphetamine and trismus 2012 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-10-2021.


METHYLFENIDAAT

Aantal meldingen 1.540
Ernstig 142
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
857
(56%)
678
(44%)
5
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 65
afwijkende ademhaling : 1
astma : 1
bloedneus : 23
droge keel : 2
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
hoesten : 6
hyperventilatie : 6
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 14
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
neonatale hypoxie : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeale pijn : 3
Bloed- en lymfestelsel : 18
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
bloedingsneiging : 3
eosinofilie : 1
hemolytisch uremisch syndroom : 1
Immune trombocytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 96
aderaandoening handen en voeten : 1
arteriële stenose : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 7
bleekheid : 2
Bloeduitstorting : 8
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
embolie : 1
fenomeen van Raynaud : 24
flauwvallen : 3
Koude vingertoppen en tenen : 16
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 7
vaatontsteking : 3
vaatspasme : 1
vaatvernauwing : 2
verhoogde bloeddruk : 16
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
analgeticumtherapie : 1
Endocrien syteem : 3
auto-immune thyreoïditis : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 1
Hart : 133
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
cardiovasculaire insufficiëntie : 1
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
ernstige vernauwing kransslagader : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 2
hartaandoening : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 10
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 73
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
kransslagaderateriosclerose : 1
onregelmatige hartslag : 5
ontsteking van de hartspier : 1
Prinzmetal-angina : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 22
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 2
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 276
acne : 9
allergische huidontsteking : 4
angio-oedeem : 3
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 2
eczeem : 3
Enkelvoudige blauwe plek : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 14
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 57
hidradenitis : 1
huidaandoening : 4
huidgeur afwijkend : 10
huidhypopigmentatie : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 7
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 7
littekenvormende alopecie : 1
livedo reticularis : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 2
nagelgroei abnormaal : 2
nagelloslating : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 74
Pernio-like erythema : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 4
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
ringvormige rode huidvlekken (erythema annulare) : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 7
toename huidpigment : 2
verandering haarkleur : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 1
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 20
abces : 3
bacteriële vaginose : 1
febris recurrens : 1
maagdarminfectie : 1
neus-keelontsteking : 2
ontsteking van haarzakjes : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
pustuleuze rash : 2
steenpuist op aangezicht : 2
urineweginfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 13
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 4
off-label gebruik : 1
ongeval : 1
opzettelijke overdosis : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 1
Product selection error : 1
Sedation complication : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 2
Lever en galwegen : 8
galblaasaandoening : 1
geelzucht : 2
hepatitis acuut : 1
leveraandoening : 1
leverfalen : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 277
aandoening maag-darmstelsel : 2
aandrang voor ontlasting : 3
aften : 3
Angular cheilitis : 1
Attritie van de tanden : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 12
branderige tong : 1
buikklachten : 11
buikpijn : 24
caries tanden : 5
colitis ulcerosa : 1
diarree : 17
droge mond : 41
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
frequente darmbewegingen : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 2
groei van het tandvlees : 1
landkaarttong : 1
lip droog : 2
lipblaar : 1
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maagklachten : 3
misselijkheid : 77
niet-infectieuze gingivitis : 1
obstipatie, verstopping : 6
ontstoken lippen : 1
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 2
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 9
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
prikkelbare darmsyndroom : 2
tandaandoening : 4
tandverkleuring : 4
tandvlees bloeding : 3
tintelingen mond : 2
tong droog : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
tongspasme : 1
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 3
acute myeloïde leukemie : 1
alveesklierkanker : 1
goedaardig gezwel huid (papilloom) : 1
Nier en urinewegen : 41
aandoening urinelozing : 3
bloed in de urine : 4
nachtelijke urinelozing : 1
nefrogene diabetes insipidus : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Post micturition dribble : 1
urine-incontinentie : 5
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 3
vaak plassen : 3
vaker urineren : 12
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 5
Oog : 90
accomodatiestoornis ooglens : 5
bijziendheid : 1
blindheid : 1
droog oog : 9
dubbelzien : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 10
glaucoom : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 2
lichtschuwheid : 2
metamorfopsie : 1
oculogyrische crisis : 1
ongemak in het oog : 3
oogaandoening : 2
oogbloeding : 1
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 3
opticus ischaemie neuropathie : 1
pupil vernauwing : 2
rood oog : 1
scheelzien : 3
scherpzien gereduceerd : 2
verwijding van de pupillen : 19
wazig zien : 13
Oor en evenwichtsorgaan : 24
draaiduizeligheid : 3
duizeligheid positioneel : 1
ooraandoening : 1
oorongemak : 2
oorpijn : 3
oorsuizen : 11
slechthorendheid : 2
wagenziekte : 1
Product aanlegenheden : 29
klacht over product : 29
Psychisch : 779
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 5
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormaal gedrag : 10
abnormaal orgasme : 1
abnormale dromen : 2
achtervolgingswaan : 6
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis : 1
afhankelijkheid : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 5
afhankelijkheid van nicotine : 5
agressie : 42
alcoholisme : 1
alcoholmisbruik : 1
alcoholprobleem : 1
angst : 35
Apathisch : 13
bedplassen : 5
brassend eten : 2
dagdromen : 2
depressie : 25
depressieve stemming : 86
Derealisatie : 5
desoriëntatie : 5
dissociatie : 1
dwang : 1
dysforie : 2
eetstoornis : 2
eigenwaarde verminderd : 1
emotionele armoede : 4
emotionele labiliteit : 12
emotionele stoornis : 4
gedragsproblemen : 3
gelijkmatige stemming : 3
gestoord denken : 4
gevoelshallucinatie : 1
hallucinatie (visueel) : 9
hallucinaties : 12
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 7
hypomanie : 1
impulsbeheersingsstoornis : 1
impulsief gedrag : 3
initiële insomnia : 5
Intrusive thoughts : 1
libidostoornis : 1
libidoverlies : 2
Lusteloos : 6
manie : 2
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 8
negatieve gedachten : 2
obsesieve-compulsieve persoonlijkheidstoornis : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 39
ontremming : 2
onychofagie : 1
opzettelijke automutilatie : 6
overdreven waakzaamheid : 1
paniekaanval : 14
paniekreactie : 3
paniekstoornis : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 3
prikkelbaarheid : 26
psychiatrisch symptoom : 1
Psychotic symptom : 1
psychotische stoornis : 16
rusteloosheid : 47
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 16
slapeloosheid : 48
sociaal vermijdingsgedrag : 3
somnabulisme : 1
spanning : 4
spraakzucht : 2
staren : 1
stemming veranderd : 2
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 23
stotteren : 4
stress : 3
tandenknarsen : 12
tic : 25
trichotillomanie : 3
uitgelaten stemming : 4
uitvoerende disfunctie : 2
verhoogd libido : 6
verminderd libido : 10
verwarde toestand : 8
waandenkbeelden : 7
wanhoopsgevoel : 1
woede-aanval : 12
zelfmoord : 3
zelfmoordgedachte : 39
zelfmoordpoging : 5
zenuwachtigheid : 7
Sociale omstandigheden : 4
onderwijsprobleem : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 138
dwangstand van het hoofd : 3
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 1
fibromyalgie : 1
gespannenheid spier : 4
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 3
gewrichtspijn : 16
gewrichtsstijfheid : 4
groeivertraging : 14
kaakklem : 11
Klachten skelet/spierstelsel : 2
Myopathie : 1
nekpijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 11
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 4
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 8
spier ongemak : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 23
spierspasmen : 18
spierzwakte : 7
Testuitslagen en onderzoeken : 94
afwijkingen aan zaadcellen : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloed bilirubine niet-geconjugeerd verhoogd : 1
bloed foliumzuur abnormaal : 1
bloeddruk diastolisch verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 6
bloeddruk verlaagd : 2
bloedingstijd verlengd : 1
capillaire nagelrefill-test abnormaal : 1
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 26
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 16
hartfrequentie verlaagd : 2
leverenzym verhoogd : 4
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 2
Productresidu aanwezig : 4
schommelende spiegels van een geneesmiddel : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde oogboldruk : 2
verminderd hoeveelheid urine : 1
vitamine B12 verlaagd : 2
wisselende glucosespiegel : 2
zuurstofsaturatie verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 692
dorst : 9
Drug effect faster than expected : 2
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 67
geneesmiddelinteractie : 35
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 3
gevoel abnormaal : 7
het heet hebben : 7
het koud hebben : 10
hoge koorts : 1
huilen : 6
Illness : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 15
koude rillingen : 4
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 3
malaise : 19
onbestendig gevoel borstkas : 11
ontsteking : 1
ontsteking op de injectieplaats : 4
onttrekkingssyndroom : 5
onverwacht effect : 259
paradoxale geneesmiddelenreactie : 1
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 5
pijn in de borstkas : 22
pijn op de injectieplaats : 6
roodheid op de injectieplaats : 1
schreeuwen : 1
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesdroogheid : 1
terugkerende klachten na stoppen van het geneesmiddel : 16
Therapeutic response shortened : 8
Therapeutisch product effect variabel : 2
Therapeutisch product effect verlaagd : 21
therapeutische reactietijd verminderd : 1
traagheid : 1
verlengde werkzaamheid : 1
verminderde werkzaamheid : 24
vermoeidheid : 63
verslechtering van de aandoening : 13
vertraagde genezing : 2
voedselinteractie : 2
zich zenuwachtig voelen : 19
ziekteterugkering : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 91
abnormale gewichtstoename : 1
alcoholintolerantie : 1
gebrek aan vitamine B-complex : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
gewichtsverlies gering : 1
hypofagie : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 6
type 1 diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 73
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 74
genitale zwelling : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 17
Intermenstrual bleeding : 4
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 7
melkafscheiding : 5
menstruaties met grote tussenpozen : 2
menstruatiestoornis : 1
onvruchbaarheid mannelijk : 1
penisaandoening : 2
pijn scrotum : 2
pijn testikels : 1
pijnlijke borst : 1
polycysteuze eierstokken : 1
polymenorroe : 1
premenstrueel syndroom : 1
premenstruele pijn : 1
prostaataandoening : 1
seksuele stoornis : 1
spontane peniserectie : 1
spontane zaadlozing : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
tepelpijn : 1
toegenomen erectie : 2
uitblijven zaadlozing : 1
vaginale bloeding : 1
vaginale droogheid : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 7
wegblijven van de menstruatie : 6
Zenuwstelsel : 415
aandachtstoornis : 38
beroerte (CVA) : 1
bewustzijn fluctuerend : 1
branderig gevoel : 2
cluster hoofdpijn : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
diffuse hoofdpijn : 6
duizeligheid : 41
dyskinesie : 9
Electric shock sensation : 2
epilepsie : 7
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 4
extrapiramidale aandoening : 4
faciaal spasme : 1
flauwvallen : 10
gedeeltelijke verlamming : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 2
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 3
herseninfarct : 2
hoofdpijn : 120
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
houdingstremor : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
migraine : 8
migraine met voortekenen (aura) : 2
multipele sclerose : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
overactiviteit : 8
petit mal epilepsie : 3
presyncope : 1
reversibel ischemisch neurologisch defect : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaapzucht (lethargie) : 2
slaperigheid : 12
Smaakstoornis : 3
smaakverlies : 2
spanningshoofdpijn : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
spierspasmen : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 21
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 4
toeval (convulsie) na staken van een geneesmiddel : 2
toeval/stuip (tonisch) : 1
trage response op stimuli : 2
trilling/beving (tremor) : 30
veranderd bewustzijn : 2
verandering reukvermogen : 2
verhoogde druk in de schedel : 1
verhoogde spanning : 3
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 4
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 4
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 7
baby met laag geboortegewicht : 1
foetale groeibeperking : 1
spontane miskraam : 2
zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METHYLFENIDAAT

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06BA01 AMFETAMINE Overige toedieningsvormen
2 N06BA02 AMFEXA (DEXAMFETAMINE) Tablet
3 N06BA02 DEXAMFETAMINE Capsule, Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
4 N06BA02 TENTIN (DEXAMFETAMINE) Tablet
5 N06BA07 ASPENDOS (MODAFINIL) Tablet
6 N06BA07 MODAFINIL Tablet
7 N06BA07 MODIODAL (MODAFINIL) Tablet
8 N06BA09 ATOMOXETINE Capsule
9 N06BA09 AUDALIS (ATOMOXETINE) Tablet
10 N06BA09 STRATTERA (ATOMOXETINE) Capsule
11 N06BA11 DEXMETHYLFENIDAAT Overige toedieningsvormen
12 N06BA12 ELVANSE (LISDEXAMFETAMINE) Capsule