Lareb Databank

Opnieuw zoeken

RITUXIMAB

Infuus

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RITUXIMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XC02 MABTHERA (RITUXIMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
L01XC02 RITUXIMAB Infuus
L01XC02 RIXATHON (RITUXIMAB) Oplossing voor infuus
L01XC02 RUXIENCE (RITUXIMAB) Oplossing voor infuus
L01XC02 TRUXIMA (RITUXIMAB) Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of participants, experiences and adverse drug reaction reports in the pilot Dutch Biologic Monitor 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 11-5-2021.


RITUXIMAB

Aantal meldingen 134
Ernstig 73
Geslacht
Man
Vrouw
73
(54%)
61
(46%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
falen van de ademhaling : 2
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 6
longembolie : 2
longontsteking : 1
longpijn : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
bloedstollingsstoornis : 1
febriele neutropenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 8
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 3
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
opvlieger : 1
trombose ader : 2
Endocrien syteem : 1
thyreoïditis subacuut : 1
Hart : 6
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 1
hartstilstand : 1
snel hartritme : 1
trombusvorming in hart : 1
Huid- en onderhuid : 22
eczeem : 2
galbulten : 3
haaruitval : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 1
lineaire IgA ziekte (van de nier) : 1
overmatig zweten : 3
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
vervellen : 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 20
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 2
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 3
overgevoeligheid : 14
serum ziekteachtige reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 28
blaasontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
buikabces : 1
erysipelas : 1
gordelroos : 1
Haemophilus-infectie : 1
humaan polyomavirus infectie : 1
infectie : 2
John Cunningham virus : 2
longontsteking : 1
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 10
urosepsis : 1
Varicella zoster virus infection : 1
virale encefalitis : 1
virale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
reactie gerelateerd aan infusie : 2
Lever en galwegen : 2
niet-alcoholische steatohepatitis : 1
ontsteking van de galwegen : 1
Maag-darmstelsel : 31
abnormale ontlasting : 1
auriculo-temporaal syndroom : 1
bloederige diarree : 1
braken : 4
buikpijn : 1
darm-perforatie : 2
diarree : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 7
ontsteking van de dikke darm : 4
tandmisvorming : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
Neoplasmata : 8
acute myeloïde leukemie : 1
hersenneoplasma : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
kwaadaardige longkanker : 1
metastase : 1
neuro-endocrien carcinoom metastase : 1
prostaatkanker : 1
slokdarmcarcinoom : 1
Nier en urinewegen : 2
Acute kidney injury : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 2
afsluiting netvliesader : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 1
Psychisch : 5
depressieve stemming : 1
ijlen : 1
Lusteloos : 1
paniekstoornis : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
botpijn : 1
gewrichtspijn : 3
kaakklem : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 17
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloed albumine verlaagd : 1
bloed magnesium verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
prostaat specifiek antigeen : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 53
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 12
koude rillingen : 10
lichaamszwakte : 2
malaise : 5
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 4
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
vermoeidheid : 5
zweertje op slijmvliezen : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
impotentie : 2
menstruaties met grote tussenpozen : 1
voortijdige menopauze : 1
Zenuwstelsel : 23
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
duizeligheid : 3
extensoren voetzool respons : 1
flauwvallen : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 4
leuko-encefalopathie : 1
osmotische-demyelinisatiesyndroom : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
spierspasmen : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RITUXIMAB

Aantal meldingen 92.142
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
43.596
(47%)
37.143
(40%)
11.403
(12%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
703
(1%)
40.797
(44%)
18.084
(20%)
30.542
(33%)
2.016
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 14.137
Bloed- en lymfestelsel : 14.707
Bloedvaten : 7.473
Chirurgische en medische verrichtingen : 760
Congenitale en genetische afwijkingen : 226
Endocrien syteem : 348
Hart : 5.524
Huid- en onderhuid : 13.553
Immuunsysteem : 5.813
Infecties en parasitaire aandoeningen : 19.893
Intoxicaties en letsels : 12.360
Lever en galwegen : 1.791
Maag-darmstelsel : 12.246
Neoplasmata : 6.268
Nier en urinewegen : 2.864
Oog : 1.943
Oor en evenwichtsorgaan : 811
Product aanlegenheden : 210
Psychisch : 2.602
Sociale omstandigheden : 340
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7.711
Testuitslagen en onderzoeken : 11.188
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29.943
Voeding en stofwisseling : 3.453
Voortplantingsstelsel en borsten : 514
Zenuwstelsel : 10.679
Zwangerschap en perinatale periode : 423
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XC12 ADCETRIS (BRENTUXIMAB VEDOTINE) Poeder voor infuus
2 L01XC10 ARZERRA (OFATUMUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
3 L01XC32 ATEZOLIZUMAB Infuus
4 L01XC07 AVASTIN (BEVACIZUMAB) Oplossing voor infuus
5 L01XC31 BAVENCIO (AVELUMAB) Oplossing voor infuus
6 L01XC26 BESPONSA (INOTUZUMAB OZOGAMICINE) Poeder voor infuus
7 L01XC07 BEVACIZUMAB Infuus, Injectievloeistof
8 L01XC19 BLINATUMOMAB Infuus
9 L01XC19 BLINCYTO (BLINATUMOMAB) Poeder voor infuus
10 L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTINE Infuus
11 L01XC09 CATUMAXOMAB Infuus
12 L01XC06 CETUXIMAB Infuus
13 L01XC21 CYRAMZA (RAMUCIRUMAB) Oplossing voor infuus
14 L01XC24 DARATUMUMAB Infuus
15 L01XC24 DARZALEX (DARATUMUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
16 L01XC16 DINUTUXIMAB BETA Oplossing voor infuus
17 L01XC28 DURVALUMAB Infuus
18 L01XC23 ELOTUZUMAB Infuus
19 L01XC23 EMPLICITI (ELOTUZUMAB) Poeder voor infuus
20 L01XC06 ERBITUX (CETUXIMAB) Infusievloeistof
21 L01XC15 GAZYVARO (OBINUTUZUMAB) Oplossing voor infuus
22 L01XC03 HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
23 L01XC03 HERZUMA (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
24 L01XC28 IMFINZI (DURVALUMAB) Oplossing voor infuus
25 L01XC11 IPILIMUMAB Infuus
26 L01XC14 KADCYLA (TRASTUZUMAB EMTANSINE) Poeder voor infuus
27 L01XC03 KANJINTI (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
28 L01XC18 KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) Oplossing voor infuus, Poeder voor infuus
29 L01XC27 LARTRUVO (OLARATUMAB) Oplossing voor infuus
30 L01XC33 LIBTAYO (CEMIPLIMAB) Oplossing voor infuus
31 L01XC07 MVASI (BEVACIZUMAB) Oplossing voor infuus
32 L01XC05 MYLOTARG (GEMTUZUMAB OZOGAMICINE) Poeder voor infuus
33 L01XC22 NECITUMUMAB Infuus
34 L01XC17 NIVOLUMAB Infuus
35 L01XC15 OBINUTUZUMAB Infuus
36 L01XC10 OFATUMUMAB Infuus
37 L01XC03 OGIVRI (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
38 L01XC03 OGIVRY (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
39 L01XC27 OLARATUMAB Infuus
40 L01XC03 ONTRUZANT (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
41 L01XC17 OPDIVO (NIVOLUMAB) Oplossing voor infuus
42 L01XC08 PANITUMUMAB Infuus
43 L01XC18 PEMBROLIZUMAB Infuus
44 L01XC13 PERJETA (PERTUZUMAB) Oplossing voor infuus
45 L01XC13 PERTUZUMAB Infuus
46 L01XC37 POLIVY (POLATUZUMAB VEDOTINE) Poeder voor infuus
47 L01XC22 PORTRAZZA (NECITUMUMAB) Infuus
48 L01XC25 POTELIGEO (MOGAMULIZUMAB) Oplossing voor infuus
49 L01XC16 QARZIBA (DINUTUXIMAB BETA) Oplossing voor infuus
50 L01XC21 RAMUCIRUMAB Infuus
51 L01XC09 REMOVAB (CATUMAXOMAB) Infuus
52 L01XC38 SARCLISA (ISATUXIMAB) Oplossing voor infuus
53 L01XC32 TECENTRIQ (ATEZOLIZUMAB) Oplossing voor infuus
54 L01XC03 TRASTUZUMAB Infuus
55 L01XC14 TRASTUZUMAB EMTANSINE Infuus
56 L01XC03 TRAZIMERA (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
57 L01XC08 VECTIBIX (PANITUMUMAB) Oplossing voor infuus
58 L01XC11 YERVOY (IPILIMUMAB) Oplossing voor infuus
59 L01XC03 ZERCEPAC (TRASTUZUMAB) Poeder voor infuus
60 L01XC07 ZIRABEV (BEVACIZUMAB) Oplossing voor infuus