Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

RABEPRAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in RABEPRAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A02BC04 PARIET (RABEPRAZOL) Maagsapresistente tablet
A02BC04 RABEPRAZOL Maagsapresistente tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Härmark L.V.D, van der Wiel H, de Groot M.C.H, van Grootheest A.C Proton pump inhibitor-induced acute interstitial nephritis British Journal of Clinical Pharmacology 2007 64(6):819-823 DOI
2 Härmark L.V.D, van der Wiel H, de Groot M.C.H, van Grootheest A.C Lastige diagnose. Bijwerking protonpompremmers: interstitiële nefritis Pharmaceutisch Weekblad 2007 142(40):3536 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


RABEPRAZOL

Aantal meldingen 126
Ernstig 8
Geslacht
Man
Vrouw
53
(42%)
73
(58%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
bloedneus : 1
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 3
hoesten : 3
kortademigheid : 5
loopneus : 2
neusverstopping : 1
productieve hoest : 1
snurken : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 7
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk : 1
overmatig blozen : 3
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 9
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 29
abnormale verhoorning van de huid : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 2
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 1
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 2
haaruitval : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 4
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 5
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 1
roodheid : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
blaasontsteking : 1
faryngitis : 1
ontsteking van de nier en nierbekken : 1
streptokokkeninfectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Lever en galwegen : 1
geelzucht : 1
Maag-darmstelsel : 49
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 1
boeren : 2
buikklachten : 7
buikpijn : 1
diarree : 3
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
harde feces : 1
hemorroïdale hemorragie : 1
lipzwelling : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 2
maagontsteking : 1
misselijkheid : 6
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de mond : 1
pijn in de onderbuik : 1
winderigheid : 4
zachte ontlasting : 1
Nier en urinewegen : 7
nierstenen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 2
lichtschuwheid : 1
oogaandoening : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 16
depressie : 1
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
hallucinaties : 1
Lusteloos : 1
onrust : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 2
verminderd libido : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 20
gewrichtspijn : 5
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 7
cholesterolspiegel bloed verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
vitamine B1 : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 52
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 2
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 2
huilen : 1
koorts : 1
koude rillingen : 4
malaise : 7
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 13
perifeer oedeem : 3
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 5
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 2
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 2
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
borstpijn : 2
borstvergroting : 1
impotentie : 1
Intermenstrual bleeding : 1
tepelpijn : 1
vaginale bloeding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 24
aandachtstoornis : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 6
hersenstoornis : 1
hoofdpijn : 8
slaperigheid : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
tintelingen : 3
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RABEPRAZOL

Aantal meldingen 18.871
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
8.394
(44%)
5.680
(30%)
4.797
(25%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
68
(0%)
9.365
(50%)
6.589
(35%)
2.487
(13%)
362
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 824
Bloed- en lymfestelsel : 559
Bloedvaten : 334
Chirurgische en medische verrichtingen : 126
Congenitale en genetische afwijkingen : 12
Endocrien syteem : 121
Hart : 499
Huid- en onderhuid : 2.760
Immuunsysteem : 306
Infecties en parasitaire aandoeningen : 438
Intoxicaties en letsels : 391
Lever en galwegen : 423
Maag-darmstelsel : 4.411
Neoplasmata : 128
Nier en urinewegen : 6.279
Oog : 365
Oor en evenwichtsorgaan : 169
Product aanlegenheden : 306
Psychisch : 807
Sociale omstandigheden : 19
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 891
Testuitslagen en onderzoeken : 863
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.535
Voeding en stofwisseling : 527
Voortplantingsstelsel en borsten : 217
Zenuwstelsel : 2.349
Zwangerschap en perinatale periode : 16
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A02BC01 BOOTS PHARMACEUTICALS (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
2 A02BC01 BUSCOZOL (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
3 A02BC01 LIVSANE (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
4 A02BC01 LOSEC (OMEPRAZOL) Infuus, Injectie
5 A02BC01 LOSEC MUPS (OMEPRAZOL) Maagsapresistente tablet
6 A02BC01 LOSECOSAN (OMEPRAZOL) Maagsapresistente tablet
7 A02BC01 MAAGZUURREMMER OMEPRAZOL CF (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
8 A02BC01 MAAGZUURREMMER OMEPRAZOL HTP (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
9 A02BC01 OMECAT (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
10 A02BC01 OMEPRAZOL Drank (suspensie), Injectie/infuus, Maagsapresistente capsule, Maagsapresistente tablet, Zetpil
11 A02BC01 OMOLIN (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
12 A02BC01 OMOQUIS (OMEPRAZOL) Maagsapresistente capsule
13 A02BC01 PEDIPPI (OMEPRAZOL) Drank (suspensie)
14 A02BC02 IPRAALOX (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet
15 A02BC02 MAAGZUURTABLET PANTOPRAZOL HTP (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet
16 A02BC02 MAAGZUURTABLET PANTOPRAZOL SAM (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet
17 A02BC02 PANTOPRAZOL Infusievloeistof, Maagsapresistente tablet, Poeder injectievloeistof
18 A02BC02 PANTOZOL (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet, Poeder injectievloeistof
19 A02BC02 PANTOZOL CONTROL (PANTOPRAZOL) Maagsapresistente tablet
20 A02BC03 LANSOPRAZOL Maagsapresistente capsule
21 A02BC03 PREZAL (LANSOPRAZOL) Maagsapresistente capsule
22 A02BC05 ESOMEPRAZOL Maagsapresistente capsule, Maagsapresistente tablet, Poeder voor injectie/infuus
23 A02BC05 NEXIUM (ESOMEPRAZOL) Maagsapresistente tablet, Poeder voor injectie/infuus, Zakje (granulaat)
24 A02BC05 NEXIUM CONTROL (ESOMEPRAZOL) Maagsapresistente tablet