Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FERROFUMARAAT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in FERROFUMARAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B03AA02 FERROFUMARAAT Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Ferrous fumarate and tooth discolouration 2016 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


FERROFUMARAAT

Aantal meldingen 401
Ernstig 9
Geslacht
Man
Vrouw
63
(16%)
338
(84%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
kortademigheid : 8
neusoedeem : 1
verkleuring van neusslijmvlies : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
Bloedvaten : 2
bleekheid : 1
vaatverwijding : 1
Hart : 15
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 11
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 112
acne : 3
bloedblaar : 1
droge huid : 3
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 7
gele huid : 1
haaruitval : 7
huid warm : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidirritatie : 1
huidstructuur abnormaal : 1
huiduitslag : 14
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (rash papulair) : 4
huidverkleuring : 3
Jeuk : 23
jeukende huiduitslag : 8
mechanische urticaria : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 6
papel : 2
pijn aan de huid : 1
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 2
roodheid : 3
toename huidpigment : 1
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
ontsteking tandvlees : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 19
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
blootstelling via moedermelk : 1
litteken : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 15
zonnebrand : 1
Maag-darmstelsel : 379
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 3
abnormale ontlasting : 1
aften : 1
bloedbraken : 1
boeren : 2
braakneiging : 10
braken : 23
braken op kinderleeftijd : 1
buikklachten : 10
buikpijn : 38
diarree : 63
droge mond : 2
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
gingiva-pijn : 1
maag-darm pijn : 5
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maag-darmstelsel irritatie : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 80
obstipatie, verstopping : 35
oesofageale irritatie : 1
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 2
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 10
pijn in de bovenbuik : 18
rectumprolaps : 1
regurgitatie : 1
tandverkleuring : 13
tongverkleuring : 5
vergroting speekselklier : 1
verkleurde ontlasting : 24
winderigheid : 6
zachte ontlasting : 2
zuurbranden : 2
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 5
nierfunctie verminderd : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
Oog : 10
gezichtsvermogen afgenomen : 1
glasvochttroebelingen : 1
lichtschuwheid : 2
ongemak in het oog : 2
oogirritatie : 1
oogzwelling : 2
scherpzien voorbijgaand gereduceerd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 5
Psychisch : 16
abnormale dromen : 1
agressie : 2
angst : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinaties : 1
initiële insomnia : 1
Lusteloos : 3
prikkelbaarheid : 2
woede-aanval : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 25
artrose : 1
bindweefselaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 6
pijn in arm of been : 2
pijn in kaak : 1
rugpijn : 2
spieraandoening : 1
Spierpijn : 7
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 7
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 59
geneesmiddelinteractie : 2
honger : 1
huilen : 1
koorts : 4
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 8
okselpijn : 2
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking op de injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 2
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 4
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 22
voedselinteractie : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 20
verminderde eetlust : 19
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
borstontsteking : 1
Intermenstrual bleeding : 3
menstruaties met grote tussenpozen : 1
onregelmatige menstruatie : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
Zenuwstelsel : 102
aandachtstoornis : 2
afwezigheid van reflexen : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 23
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 3
hoofdpijn : 27
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 1
presyncope : 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 4
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 1
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 4
zenuwcompressie : 1
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FERROFUMARAAT

Aantal meldingen 70.004
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
51.936
(74%)
14.277
(20%)
3.791
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
847
(1%)
19.989
(29%)
22.240
(32%)
23.451
(33%)
3.477
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.743
Bloed- en lymfestelsel : 1.065
Bloedvaten : 7.088
Chirurgische en medische verrichtingen : 361
Congenitale en genetische afwijkingen : 134
Endocrien syteem : 92
Hart : 4.030
Huid- en onderhuid : 19.692
Immuunsysteem : 5.829
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.221
Intoxicaties en letsels : 5.731
Lever en galwegen : 512
Maag-darmstelsel : 23.413
Neoplasmata : 196
Nier en urinewegen : 833
Oog : 1.301
Oor en evenwichtsorgaan : 574
Product aanlegenheden : 898
Psychisch : 2.451
Sociale omstandigheden : 206
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.693
Testuitslagen en onderzoeken : 4.475
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 19.765
Voeding en stofwisseling : 2.507
Voortplantingsstelsel en borsten : 400
Zenuwstelsel : 11.536
Zwangerschap en perinatale periode : 497
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B03AA01 IJZER (II)GLYCINESULFAATCOMPLEX Druppels
2 B03AA03 FERROGLUCONAAT Bruistablet
3 B03AA03 LOSFERRON (FERROGLUCONAAT) Bruistablet
4 B03AA05 FERROCHLORIDE Drank
5 B03AA07 FERO-GRADUMET (FERROSULFAAT) Tablet met gereguleerde afgifte
6 B03AA07 FERROSULFAAT Drank