Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FUROSEMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FUROSEMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C03CA01 FUROSEMIDE Drank, Infusievloeistof, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Oplossing voor infuus, Tablet
C03CA01 LASILETTEN (FUROSEMIDE) Tablet
C03CA01 LASIX (FUROSEMIDE) Capsule met gereguleerde afgifte, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-3-2021.


FUROSEMIDE

Aantal meldingen 336
Ernstig 50
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
144
(43%)
190
(57%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
bloedneus : 2
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 4
kortademigheid : 5
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
stemstoornis : 3
Bloed- en lymfestelsel : 8
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 2
Bloedvaten : 8
aderontsteking : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Hart : 13
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
asthma cardiale : 1
hart ongemak : 1
hartfalen : 2
hartkloppingen : 2
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
onregelmatige hartslag : 2
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 86
abnormale verhoorning van de huid : 1
angio-oedeem : 3
blaar : 2
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 3
droge huid : 2
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
exfoliatieve dermatitis : 1
galbulten : 7
haaraandoening : 1
haaruitval : 7
Henoch-Schönlein purpura : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 10
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 17
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 6
psoriasis : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
roodheid : 2
verandering haarkleur : 1
vervellen : 2
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Intoxicaties en letsels : 4
blootstelling via moedermelk : 1
overdosis : 1
productafleveringsfout : 1
val : 1
Lever en galwegen : 6
afwijkende leverfunctie : 1
galstuwing : 1
hepatitis cholestatisch : 1
leveraandoening : 2
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 72
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 2
alvleesklierontsteking : 2
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braakneiging : 1
braken : 5
buikklachten : 3
buikpijn : 7
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 14
droge mond : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 2
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
tandverlies : 1
tongaandoening : 1
winderigheid : 2
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 1
goedaardig gezwel van een lymfeknoop : 1
Nier en urinewegen : 19
aandoening urinelozing : 1
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 4
nierpijn : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 2
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 15
afwijkend kleurenzien (chromatopsie) : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
netvliespigmentatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 16
doofheid : 3
neurosensorische hypoacusis : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 8
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 2
Psychisch : 19
agressie : 1
Apathisch : 2
depressie : 1
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 1
ijlen : 1
slaapstoornis : 3
verhoogd libido : 1
verwarde toestand : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 46
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 2
pijn in arm of been : 2
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 2
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 10
spierspasmen : 21
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 18
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verlaagd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 3
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 69
bloeding op de injectieplaats : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 12
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
koorts : 3
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 1
malaise : 6
oedeem : 3
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 8
perifeer oedeem : 6
pijn in de borstkas : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 58
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
diabetes mellitus : 1
Gluten sensitivity : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 4
hypernatriëmie : 1
jicht : 13
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 9
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 6
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 9
uitdroging : 4
verhoogd dorstgevoel : 1
verminderde eetlust : 4
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
borstpijn : 1
impotentie : 3
tepelpijn : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
Zenuwstelsel : 71
aandachtstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 21
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 2
gezichtsvelduitval : 1
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 9
migraine : 1
neurologisch verwaarlozingssyndroom : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 4
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 2
tintelingen : 7
toeval (convulsie) : 3
trilling/beving (tremor) : 4
verstoorde smaak : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FUROSEMIDE

Aantal meldingen 61.055
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
30.779
(50%)
28.190
(46%)
2.086
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
917
(2%)
13.563
(22%)
21.888
(36%)
22.440
(37%)
2.247
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.440
Bloed- en lymfestelsel : 3.283
Bloedvaten : 5.228
Chirurgische en medische verrichtingen : 366
Congenitale en genetische afwijkingen : 129
Endocrien syteem : 259
Hart : 4.007
Huid- en onderhuid : 8.313
Immuunsysteem : 841
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.615
Intoxicaties en letsels : 3.674
Lever en galwegen : 1.132
Maag-darmstelsel : 5.649
Neoplasmata : 285
Nier en urinewegen : 8.991
Oog : 750
Oor en evenwichtsorgaan : 1.134
Product aanlegenheden : 419
Psychisch : 2.408
Sociale omstandigheden : 129
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.130
Testuitslagen en onderzoeken : 5.714
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.264
Voeding en stofwisseling : 24.016
Voortplantingsstelsel en borsten : 302
Zenuwstelsel : 6.863
Zwangerschap en perinatale periode : 225
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C03CA02 BUMETANIDE Infusievloeistof, Infuus, Tablet
2 C03CA02 BURINEX (BUMETANIDE) Injectievloeistof