Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

SOTALOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SOTALOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C07AA07 SOTACOR (SOTALOL) Injectie
C07AA07 SOTALOL Drank, Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


SOTALOL

Aantal meldingen 404
Ernstig 44
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
186
(46%)
216
(53%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 27
bronchospasme : 1
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 14
kortademigheid bij inspanning : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
orofaryngeale pijn : 2
productieve hoest : 1
stemstoornis : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
bloedstollingsstoornis : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 40
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeduitstorting : 3
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 4
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 2
hemodynamische instabiliteit : 1
Koude vingertoppen en tenen : 16
lage bloeddruk : 5
opvlieger : 3
slechte perifere circulatie : 1
verhoogde bloeddruk : 2
wisselende bloeddruk : 1
Hart : 52
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartfalen : 1
hartfibrilleren : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 12
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 3
hartritmestoornis (ventriculair) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartstilstand : 4
onregelmatige hartslag : 11
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 2
snel hartritme : 2
spasme in de kransslagader : 1
trage hartslag : 10
Huid- en onderhuid : 92
angio-oedeem : 1
dermatitis psoriasiformis : 2
droge huid : 3
eczeem : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 1
haaruitval : 18
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 11
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huidverkleuring : 3
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelloslating : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 9
overmatige afscheiding van talg : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 2
puntbloedingen : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 3
vermindering huidpigment : 1
verstoorde nagelgroei : 1
vervellen : 2
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
gordelroos : 1
neus-keelontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 2
orale herpes : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 7
hersenschudding : 1
ligamentverstuiking : 1
overdosis : 1
spierscheur : 1
val : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 3
chronische leverontsteking : 1
Hepatitis : 1
hepatocellulair letsel : 1
Maag-darmstelsel : 94
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
afwezigheid van speeksel : 1
anale hemorragie : 1
anorectaal ongemak : 1
boeren : 1
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 9
colitis ulcerosa : 1
diarree : 14
droge mond : 5
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 24
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 3
ontsteking mondholte : 2
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 4
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 1
tongblaren : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
winderigheid : 6
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 14
Acute kidney injury : 1
bloed in de urine : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 2
vaker urineren : 4
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 2
Oog : 37
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
asthenopie : 2
droog oog : 3
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 12
glasvochtaandoening : 1
glasvochttroebelingen : 1
lichtschuwheid : 1
ontsteking oogleden : 1
ooglidaandoening : 1
ptosis van een ooglid : 1
scherpzien gereduceerd : 2
staar : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 6
Oor en evenwichtsorgaan : 15
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 9
slechthorendheid : 4
Psychisch : 90
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 4
agressie : 1
angst : 5
Apathisch : 2
depressie : 7
depressieve stemming : 18
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 1
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 2
onrust : 3
onverschillig : 1
orgasmestoornis bij de vrouw : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 2
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 4
slaapstoornis : 8
slapeloosheid : 6
stemming veranderd : 2
verminderd libido : 4
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 60
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 11
gewrichtsstijfheid : 2
gewrichtszwelling : 3
Myopathie tgv hoge spiegels geneesmiddel : 1
nekpijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 5
Problemen ledemaat : 2
rugpijn : 3
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 14
spierspasmen : 6
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 43
afwijkend ECG (QT verlengd) : 3
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
antistollingsmiddelspiegel : 1
bilirubine bloed verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 3
bloeddruk verlaagd : 1
elektrocardiogram QRS-complex verlengd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 11
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hartfrequentie verlaagd : 7
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
lactaatdehydrogenase : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
N-terminal prohormoon hersenen natriuretische peptide verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 130
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 13
gevoel abnormaal : 3
gezichtszwelling : 1
het koud hebben : 7
koorts : 1
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 8
loopstoornis : 1
malaise : 9
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 3
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 17
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 5
plotselinge hartdood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
Therapeutisch product effect verhoogd : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 40
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
zich dronken voelen : 1
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 14
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 7
impotentie : 4
melkafscheiding : 1
seksuele stoornis : 1
tepelpijn : 1
Zenuwstelsel : 120
aandachtstoornis : 4
bewustzijnsverlies : 1
bradykinesie : 1
branderig gevoel : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 34
evenwichtsstoornis : 4
flauwvallen : 9
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
geheugen vermindering : 3
hoofdpijn : 23
migraine : 1
niet kunnen ruiken : 1
Ophthalmic migraine : 2
presyncope : 1
Reduced facial expression : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 5
smaakverlies : 4
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 6
trilling/beving (tremor) : 2
vasculaire hoofdpijn : 1
verandering reukvermogen : 3
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 5
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SOTALOL

Aantal meldingen 5.927
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
3.019
(51%)
2.597
(44%)
311
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
19
(0%)
2.057
(35%)
147
(2%)
3.273
(55%)
431
(7%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 605
Bloed- en lymfestelsel : 114
Bloedvaten : 590
Chirurgische en medische verrichtingen : 67
Congenitale en genetische afwijkingen : 17
Endocrien syteem : 25
Hart : 2.326
Huid- en onderhuid : 719
Immuunsysteem : 99
Infecties en parasitaire aandoeningen : 146
Intoxicaties en letsels : 515
Lever en galwegen : 91
Maag-darmstelsel : 616
Neoplasmata : 29
Nier en urinewegen : 175
Oog : 211
Oor en evenwichtsorgaan : 96
Product aanlegenheden : 135
Psychisch : 416
Sociale omstandigheden : 13
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 273
Testuitslagen en onderzoeken : 909
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.466
Voeding en stofwisseling : 268
Voortplantingsstelsel en borsten : 58
Zenuwstelsel : 1.154
Zwangerschap en perinatale periode : 78
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C07AA01 ALPRENOLOL Overige toedieningsvormen
2 C07AA02 OXPRENOLOL Overige toedieningsvormen
3 C07AA03 PINDOLOL Tablet
4 C07AA03 VISKEEN (PINDOLOL) Tablet
5 C07AA05 HEMANGIOL (PROPRANOLOL) Drank
6 C07AA05 PROPRANOLOL Capsule met gereguleerde afgifte, Drank, Tablet