Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LABETALOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LABETALOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C07AG01 LABETALOL Capsule, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet
C07AG01 LABETALOL/GLUCOSE Injectievloeistof
C07AG01 TRANDATE (LABETALOL) Injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Rolfes L, de Swart I, van Hunsel F Labetalol for hypertension during pregnancy and nipple pain European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2014 182 DOI
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 labetalol via de borstvoeding en het ontwikkelen van een hypoglycaemie bij de neonaat 2007
2 Labetalol en borstvoeding: convulsies bij neonaat 2007
3 Labetalol during pregnancy and nipple pain 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


LABETALOL

Aantal meldingen 114
Ernstig 25
Geslacht
Man
Vrouw
28
(25%)
86
(75%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 9
afwijkende ademhaling : 1
bronchospasme : 1
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
kortademigheid : 1
kortademigheid bij inspanning : 1
neonatale ademstilstand : 1
neonatale hypoxie : 1
neusverstopping : 1
Bloedvaten : 6
aderontsteking : 1
bleekheid : 1
etalage been (claudicatio intermittens) : 1
fenomeen van Raynaud : 1
hypertensieve crisis : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
Endocrien syteem : 1
schildklieraandoening : 1
Hart : 8
bradycardie neonataal : 1
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 28
brandend gevoel van de huid : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 2
haaruitval : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 1
kippenvel : 1
overmatig zweten : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
vervellen : 2
Immuunsysteem : 2
voedselallergie : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
streptokokkeninfectie : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 1
Intoxicaties en letsels : 13
blootstelling via moedermelk : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 11
val : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 2
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 16
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 1
buikpijn : 1
coeliakie : 1
diarree : 1
droge mond : 2
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 1
pijn in de bovenbuik : 1
speekselkliervergoting : 1
tandverlies : 1
verminderde maaglediging : 1
Neoplasmata : 1
bijnieradenoom : 1
Nier en urinewegen : 3
aandoening urinelozing : 1
incontinentie : 1
urine-incontinentie : 1
Oog : 6
gezichtsvermogen afgenomen : 4
oogirritatie : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 15
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 1
agressie : 1
angst : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
emotionele stoornis : 1
nachtmerrie : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 2
slapeloosheid : 2
stress : 1
voedingsprobleem : 1
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 14
een verlaagde spierspanning bij een pasgeborene : 1
gewrichtspijn : 4
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 2
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 7
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verlaagd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 28
geneesmiddelinteractie : 4
gevoel abnormaal : 1
het heet hebben : 1
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 2
malaise : 3
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onttrekkingssyndroom : 1
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 5
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 8
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag bloedsuikergehalte bij pasgeborene : 3
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 1
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
tepelaandoening : 1
tepelpijn : 7
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 40
allodynie : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 5
Intellectual disability : 1
Neonataal insult : 1
niet kunnen ruiken : 1
perifere zenuwpijn : 1
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 1
slaperigheid pasgeborene : 1
tintelingen : 10
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 4
aandoening bij pasgeborene : 1
neonatale geelzucht : 1
neonatale hypothermie : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LABETALOL

Aantal meldingen 5.067
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.786
(55%)
1.742
(34%)
539
(11%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
6
(0%)
2.326
(46%)
624
(12%)
1.692
(33%)
419
(8%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 418
Bloed- en lymfestelsel : 131
Bloedvaten : 671
Chirurgische en medische verrichtingen : 48
Congenitale en genetische afwijkingen : 87
Endocrien syteem : 12
Hart : 642
Huid- en onderhuid : 901
Immuunsysteem : 106
Infecties en parasitaire aandoeningen : 122
Intoxicaties en letsels : 675
Lever en galwegen : 218
Maag-darmstelsel : 548
Neoplasmata : 32
Nier en urinewegen : 263
Oog : 161
Oor en evenwichtsorgaan : 56
Product aanlegenheden : 41
Psychisch : 385
Sociale omstandigheden : 11
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 282
Testuitslagen en onderzoeken : 462
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 964
Voeding en stofwisseling : 202
Voortplantingsstelsel en borsten : 199
Zenuwstelsel : 1.133
Zwangerschap en perinatale periode : 298
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C07AG02 CARVEDILOL Drank (suspensie), Tablet
2 C07AG02 EUCARDIC (CARVEDILOL) Tablet