Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

NIFEDIPINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NIFEDIPINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C08CA05 ADALAT (NIFEDIPINE) Tablet met gereguleerde afgifte
C08CA05 CORACTEN (NIFEDIPINE) Capsule met gereguleerde afgifte
C08CA05 NIFEDIPINE Capsule, Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
C08CA05 NIFEDIPIN-RATIOPHARM (NIFEDIPINE) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 de Graaf L Perifeer oedeem bij gelijktijdig gebruik van nifedipine en itraconazol Geneesmiddelenbulletin 2002 36(6) Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-6-2022.


NIFEDIPINE

Aantal meldingen 822
Ernstig 50
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
353
(43%)
466
(57%)
3
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 47
bloedneus : 4
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 2
geeuwen : 1
hoesten : 8
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 19
kortademigheid bij inspanning : 2
loopneus : 1
neusverstopping : 2
orofaryngeale pijn : 1
piepen : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
vocht in de longen : 2
Bloed- en lymfestelsel : 1
pancytopenie : 1
Bloedvaten : 140
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 6
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
erythromelalgie : 3
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 4
lage bloeddruk bij opstaan : 2
opvlieger : 53
overmatig blozen : 48
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 2
vaatspasme : 1
vaatverwijding : 4
verhoogde bloeddruk : 8
vorming van bloedprop in ledemaat : 1
wisselende bloeddruk : 4
Hart : 65
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
atrioventriculaire dissociatie : 1
hartkloppingen : 47
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 10
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 182
angio-oedeem : 12
blaar : 3
brandend gevoel van de huid : 3
butterfly rash : 1
dermatitis psoriasiformis : 2
droge huid : 2
eczeem : 3
galbulten : 7
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
haaruitval : 10
hand-voet syndroom : 1
huid warm : 1
huidaandoening : 3
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 3
huiduitslag : 18
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 27
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 10
nagelafwijking : 4
nagelverkleuring : 3
overmatig zweten : 3
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
psoriasis : 1
puntbloedingen : 2
puntvormige bloedingen (vasculair) : 1
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 11
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 21
scherfhemorragieën : 1
Te behandelen huidletsel : 1
toename huidpigment : 3
vervellen : 2
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 2
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 22
cellulitis : 1
gordelroos : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 4
ontsteking tandvlees : 8
ontsteking van haarzakjes : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 4
Pustule : 1
pustuleuze rash : 1
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 3
blootstelling via moedermelk : 2
wondcomplicatie : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 2
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 189
aandoening maag-darmstelsel : 6
Anesthesie van de mond : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 3
braken : 10
buikklachten : 8
buikpijn : 9
colitis ulcerosa : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 9
droge mond : 13
frequente darmbewegingen : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 1
groei van het tandvlees : 20
lipaandoening : 1
lipzwelling : 3
maagklachten : 12
misselijkheid : 36
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 12
obstructie van de darm : 1
oesofaguspijn : 1
onwelriekende adem : 2
opgezette buik : 2
pijn in de bovenbuik : 3
tandaanslag/plaque : 1
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 4
tandvlees bloeding : 1
tandvleesblaar : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
tongspasme : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 4
zuurbranden : 3
zweertje in de mond : 1
zwelling tandvlees : 4
Neoplasmata : 1
nierkanker : 1
Nier en urinewegen : 34
aandoening urinelozing : 3
incontinentie : 1
nachtelijke urinelozing : 7
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 2
vaak plassen : 10
vaker urineren : 8
Oog : 39
accomodatiestoornis ooglens : 1
blindheid : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 8
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 3
oogirritatie : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
rood oog : 3
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 8
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 16
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 14
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
product kwaliteitsaangelegenheid : 1
Psychisch : 80
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 8
bedplassen : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 6
emotionele labiliteit : 1
gestoord denken : 1
hallucinaties : 2
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 2
onrust : 6
paniekaanval : 2
persoonlijkheidsstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 16
spanning : 1
stemmingswisselingen : 1
stress : 1
verminderd libido : 4
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 3
zenuwachtigheid : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 101
botpijn : 2
gewrichtsaandoening : 3
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 10
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 2
nekpijn : 3
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 12
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 3
skeletspierstijfheid : 2
spier ongemak : 2
Spierpijn : 21
spierspasmen : 26
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 6
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 26
ammonium verhoogd : 1
bilirubine urine : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 7
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 6
hartfrequentie verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Productresidu aanwezig : 1
protrombinespiegel verhoogd : 1
sperma analyse abnormaal : 1
testosteronspiegel bloed verlaagd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 378
dorst : 2
gegeneraliseerd oedeem : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 13
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 7
griepachtige verschijnselen : 1
hartdood : 1
het heet hebben : 9
het koud hebben : 9
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 8
koude rillingen : 12
lichaamszwakte : 6
loopstoornis : 1
malaise : 31
niet lekker voelen : 1
oedeem : 24
onbestendig gevoel borstkas : 5
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 32
perifeer oedeem : 98
perifere zwelling : 7
pijn : 3
pijn in de borstkas : 15
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesdroogheid : 1
statisch oedeem : 15
vermoeidheid : 48
verslechtering van de aandoening : 1
vertraagde genezing : 1
voedselinteractie : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 14
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 3
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 1
vocht vasthouden : 6
Voortplantingsstelsel en borsten : 31
bekkenbodempijn : 1
bekkenpijn : 1
bloed in het sperma : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 14
Intermenstrual bleeding : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 2
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 7
Zenuwstelsel : 323
aandachtstoornis : 1
aangezichtspijn : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 2
branderig gevoel : 3
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 67
dunnevezelneuropathie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 132
hoofdpijn na staken van een geneesmiddel : 1
migraine : 6
presyncope : 3
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaperigheid : 13
slaperigheid pasgeborene : 1
smaakverlies : 8
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 27
trilling/beving (tremor) : 23
verandering reukvermogen : 2
verhoogde spanning : 2
verlamming : 2
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 6
volledige verlamming : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NIFEDIPINE

Aantal meldingen 47.109
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
25.458
(54%)
19.407
(41%)
2.244
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.043
(2%)
12.714
(27%)
18.804
(40%)
13.093
(28%)
1.455
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.389
Bloed- en lymfestelsel : 581
Bloedvaten : 7.196
Chirurgische en medische verrichtingen : 224
Congenitale en genetische afwijkingen : 120
Endocrien syteem : 61
Hart : 5.516
Huid- en onderhuid : 8.043
Immuunsysteem : 1.109
Infecties en parasitaire aandoeningen : 982
Intoxicaties en letsels : 1.848
Lever en galwegen : 594
Maag-darmstelsel : 7.744
Neoplasmata : 212
Nier en urinewegen : 1.332
Oog : 1.257
Oor en evenwichtsorgaan : 586
Product aanlegenheden : 410
Psychisch : 2.210
Sociale omstandigheden : 47
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.725
Testuitslagen en onderzoeken : 2.050
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.096
Voeding en stofwisseling : 1.076
Voortplantingsstelsel en borsten : 740
Zenuwstelsel : 12.633
Zwangerschap en perinatale periode : 602
Vergelijkbare geneesmiddelen