Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

VERAPAMIL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in VERAPAMIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C08DA01 ISOPTIN (VERAPAMIL) Tablet met gereguleerde afgifte
C08DA01 VERAPAMIL Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 19-10-2021.


VERAPAMIL

Aantal meldingen 421
Ernstig 47
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
180
(43%)
240
(57%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 48
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
bloedneus : 7
droogheid neusslijmvlies : 1
hik : 1
hoesten : 5
kortademigheid : 23
kortademigheid bij inspanning : 2
luchtwegaandoening : 1
neusverstopping : 1
onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes) : 1
organiserende pneumonie : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 2
verstikking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 23
arteriële aandoening : 1
Bloeduitstorting : 1
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 2
erythromelalgie : 1
fenomeen van Raynaud : 2
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 4
overmatig blozen : 4
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 1
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 2
Hart : 45
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 3
extra (ventriculaire) hartslag : 1
hartfalen : 1
hartfalen (linksdecompensatie) : 1
hartfibrilleren : 1
hartkloppingen : 19
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 3
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 8
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 3
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 126
afsterven huid : 1
angio-oedeem : 4
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 3
eczeem : 3
galbulten : 7
haaruitval : 16
huid warm : 2
huidaandoening : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 23
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 3
huiduitslag (toxisch) : 2
huidverkleuring : 1
Jeuk : 17
jeukende huiduitslag : 4
nagelafwijking : 2
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 8
pijn aan de huid : 1
pityriasis lichenoïdes et varioliformis acuta : 1
psoriasis : 3
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 8
roodheid : 3
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 1
vermindering huidpigment : 1
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 3
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
blaasontsteking : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 4
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
kneuzing : 1
overdosis : 1
val : 1
Lever en galwegen : 10
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 2
geelzucht toxisch : 3
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 2
Maag-darmstelsel : 107
aandoening maag-darmstelsel : 2
anale pruritus : 1
anorectaal ongemak : 1
boeren : 2
braken : 5
branderige tong : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 6
caries tanden : 1
diarree : 7
droge mond : 6
dunne darmulcus : 1
gezwollen tong : 2
groei van het tandvlees : 1
intestinale bloeding : 1
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 2
misselijkheid : 18
obstipatie, verstopping : 32
oedeem mond : 1
oesofaguspijn : 2
opgezette buik : 5
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 1
tongoedeem : 1
verval van tandvlees : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 5
Acute kidney injury : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfunctie verminderd : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 28
bijziendheid : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 7
lichtschuwheid : 1
macula degeneratie : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
ooglidzwelling : 1
oogzenuw aandoening : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 11
draaiduizeligheid : 4
oorsuizen : 7
Psychisch : 39
abnormale dromen : 3
agressie : 1
angst : 4
depressie : 2
depressieve stemming : 3
desoriëntatie : 1
dissociatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinaties : 1
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 7
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
zenuwachtigheid : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 47
artrose : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 3
liespijn : 1
osteoporose : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 7
Problemen ledemaat : 3
rugpijn : 1
spiercontractuur : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 15
spierspasmen : 4
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 25
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
BSE verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 3
hartfrequentie verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 2
hemoglobine verlaagd : 2
INR verhoogd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 2
rode bloedceltelling verlaagd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
thyroxine (T4) verlaagd : 1
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 129
aangezichtspijn : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 27
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 3
huilen : 1
koorts : 1
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 6
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 17
perifeer oedeem : 18
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 2
slijmvliesdroogheid : 1
statisch oedeem : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 27
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 8
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 2
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 29
bekkenpijn : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 3
borstvergroting : 2
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 5
melkafscheiding : 3
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
uitblijven zaadlozing : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 6
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 107
bewustzijnsverlies : 1
cluster hoofdpijn : 1
duizeligheid : 23
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 32
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
overmatige gevoeligheid : 1
partieel insult : 1
Polyneuropathie : 1
slaperigheid : 7
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 13
trilling/beving (tremor) : 13
verstoorde smaak : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

VERAPAMIL

Aantal meldingen 21.930
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.674
(53%)
7.444
(34%)
2.812
(13%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
117
(1%)
12.802
(58%)
978
(4%)
6.698
(31%)
1.335
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.713
Bloed- en lymfestelsel : 419
Bloedvaten : 2.563
Chirurgische en medische verrichtingen : 97
Congenitale en genetische afwijkingen : 34
Endocrien syteem : 80
Hart : 4.659
Huid- en onderhuid : 3.567
Immuunsysteem : 569
Infecties en parasitaire aandoeningen : 421
Intoxicaties en letsels : 2.254
Lever en galwegen : 667
Maag-darmstelsel : 3.536
Neoplasmata : 101
Nier en urinewegen : 740
Oog : 536
Oor en evenwichtsorgaan : 283
Product aanlegenheden : 296
Psychisch : 2.962
Sociale omstandigheden : 74
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 848
Testuitslagen en onderzoeken : 1.775
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.569
Voeding en stofwisseling : 850
Voortplantingsstelsel en borsten : 554
Zenuwstelsel : 3.992
Zwangerschap en perinatale periode : 67
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.