Lareb Databank

Opnieuw zoeken

IMIDAZOLEN/TRIAZOLEN, COMBINATIES MET CORTICOSTEROIDEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in IMIDAZOLEN/TRIAZOLEN, COMBINATIES MET CORTICOSTEROIDEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


IMIDAZOLEN/TRIAZOLEN, COMBINATIES MET CORTICOSTEROIDEN

Aantal meldingen 66
Ernstig 3
Geslacht
Man
Vrouw
26
(39%)
40
(61%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 4
astma : 2
kortademigheid : 1
stemstoornis : 1
Bloedvaten : 1
Bloeduitstorting : 1
Endocrien syteem : 2
klachten na staken steroïden : 1
struma : 1
Huid- en onderhuid : 38
acne : 1
blaar : 2
brandend gevoel van de huid : 3
contact eczeem : 1
haargroei abnormaal : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking van de hand : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 3
minder zweten : 1
rode huiduitslag : 3
roodheid : 2
toename huidpigment : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vermindering huidpigment : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
Maag-darmstelsel : 4
blaarvorming mondslijmvlies : 1
misselijkheid : 2
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 1
nierpijn : 1
Oog : 7
gezichtsvermogen afgenomen : 2
glaucoom : 1
oogzwelling : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1
Spierpijn : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 2
INR verlaagd : 2
internationale genormaliseerde ratio : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 26
erytheem op de toedieningsplaats : 1
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 1
malaise : 1
pijn : 1
pijn op de aanbrengingsplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
pruritus op de toedieningsplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 3
verkleuring van toedieningsplaats : 1
verslechtering van de aandoening : 2
vesikels op de toedieningsplaats : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling op de toedieningsplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
penisgrootte gereduceerd : 1
Scrotum dermatitis : 1
Zenuwstelsel : 7
branderig gevoel : 2
hoofdpijn : 3
tintelingen : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

IMIDAZOLEN/TRIAZOLEN, COMBINATIES MET CORTICOSTEROIDEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 D01AC01 CANESTEN FOOT (CLOTRIMAZOL) Creme
2 D01AC01 CANESTEN SKIN (CLOTRIMAZOL) Creme
3 D01AC01 CLOTRIMAZOL Creme, Zalf
4 D01AC02 ANTISCHIMMELCREME HTP (MICONAZOL) Creme
5 D01AC02 ANTISCHIMMELPOEDER HTP (MICONAZOL) Strooipoeder
6 D01AC02 BOOTS PHARMACEUTICALS (MICONAZOL) Strooipoeder
7 D01AC02 DAKTARIN (MICONAZOL) Creme, Oplossing, Strooipoeder
8 D01AC02 DERMACURE (MICONAZOL) Creme
9 D01AC02 LIVSANE (MICONAZOL) Creme
10 D01AC02 MICONAZOL Creme, Zalf
11 D01AC03 ECONAZOL Overige toedieningsvormen
12 D01AC08 KETOCONAZOL Creme, Shampoo
13 D01AC08 KETOZOLIN (KETOCONAZOL) Shampoo
14 D01AC08 NIZORAL (KETOCONAZOL) Creme
15 D01AC09 MYK 1 (SULCONAZOL) Creme, Oplossing
16 D01AC10 MYCOSPOR () Creme
17 D01AC52 MICONAZOL/UREUM Zalf
18 D01AC52 MICONAZOL/ZINKOXIDE Creme, Pasta, Zalf