Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

METRONIDAZOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METRONIDAZOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
D06BX01 METRONIDAZOL Creme, Gel
D06BX01 METROSA (METRONIDAZOL) Gel
D06BX01 NIDAZEA (METRONIDAZOL) Gel
D06BX01 ROSICED (METRONIDAZOL) Creme
D06BX01 ROZEX (METRONIDAZOL) Gel

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Metronidazole gel Metrosa and product quality issue of flaking of the gel 2018 Signals document

2 Metronidazole gel Metrosa® and product quality issue of flaking of the gel – Update 2021 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-1-2023.


METRONIDAZOL

Aantal meldingen 130
Ernstig 0
Geslacht
Man
Vrouw
25
(19%)
105
(81%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 2
Faryngeale zwelling : 1
neusoedeem : 1
Huid- en onderhuid : 87
brandend gevoel van de huid : 7
couperose (pityriasis rosea) : 1
dermale absorptie verstoord : 1
droge huid : 3
eczeem : 3
Gevoelige huid : 1
huidirritatie : 5
huidkloven : 3
huidreactie : 2
huiduitslag : 1
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 6
jeukende huiduitslag : 1
kippenvel : 1
onprettig aanvoelende huid : 3
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 1
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 11
rosacea : 2
strakke huid : 4
toename huidpigment : 2
vervellen : 19
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
pustuleuze rash : 2
Intoxicaties en letsels : 2
Onjuiste toedieningsweg van product : 1
wondsecretie : 1
Maag-darmstelsel : 15
braken : 2
lipzwelling : 1
misselijkheid : 5
ontsteking mondholte : 1
oraal ongemak : 2
pijn in de mond : 1
tintelingen mond : 1
Tongue discomfort : 1
zwelling in mond : 1
Nier en urinewegen : 1
urineretentie : 1
Oog : 15
bloeding in het oogwit : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
nachtblindheid : 1
oogirritatie : 3
ooglidzwelling : 1
pijn in het ooglid : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
zwelling van ooglid : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 29
klacht over product : 5
product kwaliteitsaangelegenheid : 23
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 2
abnormale dromen : 1
depressieve stemming : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
gewrichtspijn : 1
nekpijn : 1
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 2
INR verhoogd : 1
INR verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 55
aangezichtspijn : 1
droogheid op de toedieningsplaats : 2
erytheem op de toedieningsplaats : 2
exfoliatie op toedieningsplaats : 6
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 4
geneesmiddelinteractie : 2
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 2
koude rillingen : 3
malaise : 1
ongemak op de toedieningsplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 11
pijn : 2
pijn op de injectieplaats : 1
pruritus op de toedieningsplaats : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 4
zwelling : 2
zwelling aangezicht : 5
zwelling op de toedieningsplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
alcoholintolerantie : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
impotentie : 1
Zenuwstelsel : 30
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
branderig gevoel : 5
duizeligheid : 4
hoofdpijn : 6
migraine met voortekenen (aura) : 1
tintelingen : 4
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 5
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

METRONIDAZOL

Aantal meldingen 79.002
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
51.062
(65%)
25.534
(32%)
2.406
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.515
(3%)
16.256
(21%)
42.019
(53%)
16.064
(20%)
2.148
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.656
Bloed- en lymfestelsel : 2.141
Bloedvaten : 2.130
Chirurgische en medische verrichtingen : 150
Congenitale en genetische afwijkingen : 147
Endocrien syteem : 50
Hart : 2.299
Huid- en onderhuid : 24.470
Immuunsysteem : 4.590
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.311
Intoxicaties en letsels : 2.445
Lever en galwegen : 1.143
Maag-darmstelsel : 26.322
Neoplasmata : 119
Nier en urinewegen : 1.652
Oog : 2.074
Oor en evenwichtsorgaan : 1.061
Product aanlegenheden : 374
Psychisch : 3.123
Sociale omstandigheden : 116
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.233
Testuitslagen en onderzoeken : 2.662
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.266
Voeding en stofwisseling : 1.783
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.250
Zenuwstelsel : 15.287
Zwangerschap en perinatale periode : 348
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 D06BX02 PICATO (INGENOLMEBUTAAT) Gel
2 D06BX03 KLISYRI (TIRBANIBULINE) Zalf