Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ETHINYLESTRADIOL MET LEVONORGESTREL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ETHINYLESTRADIOL MET LEVONORGESTREL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Elp M, Oude Lansink M, van Eekeren R, van Puijenbroek E.P Hormonale anticonceptie veroorzaakt soms angst en paniek Pharmaceutisch Weekblad 2020 155 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of reported adverse drug reactions in association with drug- substitution between oral contraceptive pills 2013 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


ETHINYLESTRADIOL MET LEVONORGESTREL

Aantal meldingen 1.646
Ernstig 358
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
2
(0%)
1.643
(100%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 144
astma : 1
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
geeuwen : 1
hoesten : 3
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 22
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 106
longinfarct : 3
orofaryngeale pijn : 2
trachea-oedeem : 1
Bloed- en lymfestelsel : 5
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
trombocytopenische purpura : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
Bloedvaten : 114
aderaandoening handen en voeten : 1
aderontsteking (tromboflebitis) : 3
arteriële trombose : 1
bekkenvene trombose : 2
bleekheid : 2
Bloeding : 3
Bloeduitstorting : 3
hypertensieve crisis : 1
opvlieger : 9
overmatig blozen : 2
perifere veneuze ziekte : 1
secundaire hypertensie : 1
Spataderen : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
trombose : 30
trombose ader : 36
vaatverwijding : 1
veneuze trombose : 4
verhoogde bloeddruk : 11
Endocrien syteem : 3
hyperadrenocorticisme : 1
klachten na staken steroïden : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 38
extra (ventriculaire) hartslag : 2
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 28
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 303
acne : 49
allergische huidontsteking : 1
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 2
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 4
eczeem : 6
erythema multiforme : 1
galbulten : 18
haaraandoening : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 41
herpes gestationis : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidgezwel : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking : 2
huidreactie : 2
huidstriae : 8
huidstructuur abnormaal : 1
huiduitslag : 30
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 6
huiduitslag met blaasjes : 1
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverharding : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 21
jeukende huiduitslag : 16
nachtzweten : 9
onprettig aanvoelende huid : 1
op acne lijkende huidontsteking : 2
overmatig haargroei : 2
overmatig zweten : 19
overmatige afscheiding van talg : 2
papel : 1
periorale dermatitis : 1
pigmentatieaandoening : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 2
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 6
roodheid : 2
rosacea : 2
toename huidpigment : 5
verandering haartextuur : 3
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vermindering huidpigment : 4
vervellen : 1
zwangerschapsmasker : 8
zweer : 1
Immuunsysteem : 5
overgevoeligheid : 1
Reaction to excipient : 2
seizoensgebonden allergie : 1
voedselallergie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 37
borstontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis : 1
Candida-infectie : 1
infectie : 1
mastitis bacterieel : 1
ontsteking tandvlees : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 5
orale candida infectie : 1
orale herpes : 1
Pustule : 3
schimmelinfectie : 2
steenpuist op aangezicht : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 4
vulvovaginale mycotische infectie : 11
Intoxicaties en letsels : 10
blootstelling tijdens zwangerschap : 1
blootstelling van moeder tijdens borstvoeding : 1
blootstelling via moedermelk : 3
gewrichtsontwrichting : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
maternale blootstelling vóór zwangerschap : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 29
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 3
galblaaskoliek : 1
galstenen : 1
galstuwing : 3
geelzucht : 1
geelzucht (cholestatisch) : 2
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 3
hepatische purpura : 2
Hepatitis : 4
hepatocellulair letsel : 1
leverbloeding : 1
levervenetrombose : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
vena portae trombose : 3
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 409
abdominale migraine : 1
abnormale ontlasting : 2
aften : 5
alvleesklierontsteking : 4
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 40
buikklachten : 22
buikklachten : 1
buikpijn : 77
colitis ulcerosa : 3
diarree : 22
droge mond : 4
frequente darmbewegingen : 1
gezwollen tong : 1
groei van het tandvlees : 1
ingewandenischemie : 1
lipzwelling : 5
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 2
maagdarmgeluiden abnormaal : 2
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 145
obstipatie, verstopping : 10
oedeem mond : 1
opgezette buik : 13
orale mucosa eruptie : 2
pijn in de bovenbuik : 10
pijn in de onderbuik : 8
prikkelbare darmsyndroom : 6
speekselklieraandoening : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
trombose arteria mesenterica : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 3
ziekte van Crohn : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 20
benigne leverneoplasma : 1
borstkanker : 1
desmoïde tumor : 1
goedaardig klierweefselgezwel van de lever (leveradenoom) : 13
levergezwel : 1
levermetastase : 1
tumorbloeding : 2
Nier en urinewegen : 9
bloed in de urine : 1
cystitisachtig symptoom : 1
nierfunctie verminderd : 1
nierinfarct : 1
urineaarzeling : 1
urine-incontinentie : 1
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 35
afsluiting netvliesader : 1
asthenopie : 1
contactlensintolerantie : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
Dyschromatopsia : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
kortdurend gezichtsverlies : 2
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
lichtschuwheid : 2
ongemak in het oog : 1
oogirritatie : 1
oogledenjeuk : 1
oogpijn : 1
papiloedeem oog : 1
retinavene occlusie : 1
stoornis zien (fotopsie) : 3
tijdelijke blindheid : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 5
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 9
draaiduizeligheid : 3
oorsuizen : 1
otorroe : 1
otosclerose : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
wagenziekte : 1
Product aanlegenheden : 10
klacht over product : 3
product substitutieaangelegenheid : 6
productverpakking kwestie : 1
Psychisch : 499
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 2
abnormaal orgasme : 1
abnormale dromen : 2
agressie : 2
alcoholkater : 1
angst : 33
angststoornis : 1
Apathisch : 5
burn-out-syndroom : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 27
depressieve stemming : 125
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
dissociatieve stoornis : 2
dwang : 1
eetstoornis : 2
eetstoornis (boulimia nervosa) : 1
emotionele armoede : 5
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 22
emotionele stoornis : 2
Frustration tolerance decreased : 2
gelijkmatige stemming : 2
hallucinaties : 2
libidoverlies : 16
Lusteloos : 11
nachtmerrie : 1
negatieve gedachten : 2
obsessieve-compulsieve stoornis : 3
onrust : 3
paniekaanval : 14
paniekreactie : 1
paniekstoornis : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 2
prikkelbaarheid : 12
psychiatrisch symptoom : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 5
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 16
spanning : 2
stemming veranderd : 8
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 74
verminderd libido : 45
vrees : 2
woede-aanval : 4
zelfmoordgedachte : 13
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 10
Sociale omstandigheden : 1
sociaal probleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 80
gespannenheid spier : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 13
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 2
kaakklem : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
reumatische aandoening : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 12
skeletspierstelselpijn : 1
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 22
spierspasmen : 12
spiertrekkingen : 2
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 97
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
Bile acids increased : 1
bilirubine bloed verhoogd : 2
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 2
Cortisol increased : 1
gewicht verhoogd : 58
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 2
hartfrequentie verhoogd : 6
hormoonspiegel abnormaal : 1
INR verhoogd : 2
INR verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 1
leverscan abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 7
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 525
controleverlies van benen : 1
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 5
geneesmiddelinteractie : 43
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 3
het heet hebben : 2
het koud hebben : 3
honger : 2
huilen : 4
inhiberend geneesmiddel interactie : 2
injectieplaatsrash : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 12
koude rillingen : 8
lichaamszwakte : 5
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 26
oedeem : 3
okselpijn : 1
onbestendig gevoel borstkas : 3
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 5
onverwacht effect : 258
perifeer oedeem : 3
perifere zwelling : 1
pijn : 5
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 7
roodheid op de injectieplaats : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vaccinatieplaatspijn : 1
verminderde werkzaamheid : 5
vermoeidheid : 81
verslechtering van de aandoening : 8
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 5
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 44
diabetes mellitus : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 2
gewichtsschommeling : 1
glucocorticoïden verhoogd : 1
hunkering naar voedsel : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
resistentie tegen insuline : 1
toegenomen eetlust : 9
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verminderde eetlust : 7
verstoorde eetlust : 1
vocht vasthouden : 16
voedingsstoornis : 1
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 437
aandoening van vulva : 3
abnormale terugtrekking bloeding : 9
afname borstweefsel : 1
Bartholinische cyste : 1
bekkenpijn : 1
borstaandoening : 2
borstgezwel : 1
borsthyperplasie : 1
borstpijn : 37
borstvergroting : 14
borstverharding : 1
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies : 2
cyste eierstok : 1
endometriumatrofie : 1
gezwollen borst : 2
Heavy menstrual bleeding : 27
Intermenstrual bleeding : 194
Lactation insufficiency : 3
melkafscheiding : 6
Menstrual clots : 1
menstruatiestoornis : 8
onregelmatige menstruatie : 11
pijn bij geslachtsgemeenschap (vrouw) : 3
pijnlijke borst : 11
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 10
polycysteuze eierstokken : 2
polymenorroe : 1
premenstrueel syndroom : 2
premenstruele dysfore stoornis : 1
premenstruele pijn : 1
samentrekking van de baarmoeder : 2
stoornis borstvoeding : 1
stuwing borst : 1
tepelpijn : 1
tepelvloed : 3
tepelzwelling : 1
vaginale afscheiding : 17
vaginale bloeding : 12
vaginale droogheid : 8
verlate menstruatie : 3
verminderde menstruatie : 4
vulvovaginale pijn : 2
vulvovaginale pruritus : 3
vulvovaginale uitslag : 1
wegblijven van de menstruatie : 20
Zenuwstelsel : 401
aandachtstoornis : 9
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 5
bewegingsstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
Brain fog : 1
Cerebral venous sinus thrombosis : 16
cerebrale trombose : 6
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 29
dyskinesie : 2
epilepsie : 4
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 10
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 3
herseninfarct : 12
hoofdpijn : 166
hoofdpijn bij inspanning : 1
Idiopathic intracranial hypertension : 1
ischemisch cerebraal infarct : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
migraine : 65
migraine met voortekenen (aura) : 3
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
Ophthalmic migraine : 2
overmatige gevoeligheid : 1
Persistent genital arousal disorder : 1
presyncope : 1
reversibel ischemisch neurologisch defect : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaperigheid : 5
Smaakstoornis : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen : 5
thalamus infarct : 1
tintelingen : 12
tintelingen slijmvlies : 1
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 3
typische aura zonder hoofdpijn : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 4
zenuwpijn : 2
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 103
aandoening aan de placenta : 1
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 2
decidual cast : 1
missed abortion (niet herkende miskraam) : 1
onbedoelde zwangerschap : 15
spontane miskraam : 3
zwangerschap : 7
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 73
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ETHINYLESTRADIOL MET LEVONORGESTREL

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 G03AA03 MINISTAT () Tablet
2 G03AA05 MODICON () Tablet
3 G03AA05 NEOCON () Tablet
4 G03AA05 TRINOVUM () Tablet
5 G03AA09 ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL Tablet
6 G03AA09 MARVELON (ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL) Tablet
7 G03AA09 MERCILON (ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL) Tablet
8 G03AA09 STRELICIA (ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL) Tablet
9 G03AA10 ETHINYLESTRADIOL/GESTODEEN Tablet
10 G03AA10 FEMODEEN (ETHINYLESTRADIOL/GESTODEEN) Tablet
11 G03AA10 LISVY (ETHINYLESTRADIOL/GESTODEEN) Pleister
12 G03AA10 MINULET (ETHINYLESTRADIOL/GESTODEEN) Tablet
13 G03AA11 CILEST (ETHINYLESTRADIOL/NORGESTIMAAT) Tablet
14 G03AA11 ETHINYLESTRADIOL/NORGESTIMAAT Tablet
15 G03AA12 CHANIESTAL (ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENON) Omhulde tablet
16 G03AA12 DAYLETTE 24+4 (ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENON) Tablet
17 G03AA12 ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENON Omhulde tablet, Tablet
18 G03AA12 ROSAL (ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENON) Omhulde tablet
19 G03AA12 VOLINA (ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENON) Omhulde tablet, Tablet
20 G03AA12 XANTHADU (ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENON) Tablet
21 G03AA12 YASMIN (ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENON) Omhulde tablet
22 G03AA12 YAZ 24+4 (ETHINYLESTRADIOL/DROSPIRENON) Tablet
23 G03AA13 EVRA (ETHINYLESTRADIOL/NORELGESTROMINE) Pleister
24 G03AA14 ESTRADIOL/NOMEGESTROL Tablet
25 G03AA14 ZOELY (ESTRADIOL/NOMEGESTROL) Tablet
26 G03AA18 DROVELIS (DROSPIRENON/ ESTETROL) Tablet