Lareb Databank

Opnieuw zoeken

CLOMIFEEN

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CLOMIFEEN behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
G03GB02 CLOMID (CLOMIFEEN) Tablet
G03GB02 CLOMIFEEN Tablet
G03GB02 SEROPHENE (CLOMIFEEN) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-5-2023.


CLOMIFEEN

Aantal meldingen 150
Ernstig 12
Geslacht
Man
Vrouw
7
(5%)
143
(95%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
bloedneus : 1
kortademigheid : 3
longembolie : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloedvaten : 23
Bloeduitstorting : 1
opvlieger : 18
overmatig blozen : 3
trombose ader : 1
Endocrien syteem : 1
anovulatoire cyclus : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 3
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 34
acne : 1
galbulten : 2
haaruitval : 11
huidaandoening : 1
huiduitslag : 5
huiduitslag (rash papulair) : 2
Jeuk : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 3
overmatig zweten : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
rode huiduitslag : 2
rosacea : 1
verandering haarkleur : 1
Immuunsysteem : 1
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
blaasontsteking : 1
Candida-infectie : 1
Fungal foot infection : 1
krentenbaard (impetigo) : 1
longontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking tandvlees : 1
schimmelinfectie : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
off-label gebruik : 1
Maag-darmstelsel : 43
braken : 2
buikklachten : 1
buikpijn : 4
diarree : 3
gingiva-pijn : 1
misselijkheid : 11
obstipatie, verstopping : 6
oesofageale irritatie : 1
opgezette buik : 3
pijn in de bovenbuik : 3
pijn in de onderbuik : 1
tandvlees aandoening : 1
tintelingen mond : 2
tong droog : 1
tongaandoening : 1
verstopping : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 7
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
vaker urineren : 5
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 22
accomodatiestoornis ooglens : 1
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 5
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
oogaandoening : 1
oogpijn : 1
stoornis zien (fotopsie) : 8
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 3
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
Psychisch : 66
abnormale dromen : 2
angst : 5
depressie : 1
depressieve stemming : 16
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 2
gelijkmatige stemming : 1
impulsief gedrag : 1
nachtmerrie : 1
ongeduld : 1
onrust : 2
paniekaanval : 2
persoonlijkheidsverandering : 1
prikkelbaarheid : 2
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 11
spanning : 1
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 1
stemmingswisselingen : 7
stress : 1
uitgelaten stemming : 1
woede-aanval : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 7
nekpijn : 1
osteoporose : 1
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 2
spiertrekkingen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 6
gewicht verhoogd : 5
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23
cyste : 1
energie verhoogd : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
gevoel abnormaal : 1
honger : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 8
zich zenuwachtig voelen : 1
zuigelingensterfte : 1
Voeding en stofwisseling : 2
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 18
afname borstweefsel : 1
borstpijn : 3
buiten de baarmoeder voorkomend baarmoederslijmvlies : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
menstruaties met grote tussenpozen : 1
menstruatiestoornis : 1
menstrueel ongemak : 1
overstimulatie eierstokken : 2
pijnlijke borst : 2
polymenorroe : 1
tepelpijn : 1
tepelvloed : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 43
aandachtstoornis : 3
duizeligheid : 10
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 21
migraine : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
tintelingen slijmvlies : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 4
buitenbaarmoederlijke zwangerschap : 2
premature baby : 1
vasa praevia : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CLOMIFEEN

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.