Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

AMOXICILLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in AMOXICILLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01CA04 AMOXICILLINE Capsule, Drank (suspensie), Infuus, Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Boele van Hensbroek P., Hack W.W.M., Labadie J. Hemorragische colitis bij een jongen na amoxicillinegebruik NTVG 2006 149(53):2982-84
2 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
3 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
4 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


AMOXICILLINE

Aantal meldingen 2.031
Ernstig 172
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
762
(38%)
1.268
(62%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 88
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademstilstand : 1
astma : 2
bloedneus : 7
bronchiale obstructie : 1
bronchospasme : 1
droge keel : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 5
farynx-erytheem : 1
hik : 2
hoesten : 2
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 1
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 32
loopneus : 1
Nasal pruritus : 1
neusklachten : 1
niezen : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 14
oropharynxzwelling : 1
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
tonsillaire hypertrofie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 9
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 1
leukocytose : 1
pancytopenie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 3
Bloedvaten : 28
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 4
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 5
opvlieger : 2
overmatig blozen : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 6
vaatvernauwing : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
struma : 1
Hart : 28
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartkloppingen : 20
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 4
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 973
acne : 2
allergische huidontsteking : 9
angio-oedeem : 38
blaar : 8
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 2
brandend gevoel van de huid : 4
droge huid : 2
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 6
erythema multiforme : 6
exfoliatieve dermatitis : 3
galbulten : 92
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 4
haaruitval : 12
hand-voet syndroom : 3
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 3
huidafwijking (fixed eruption) : 2
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidirritatie : 3
huidkloven : 2
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 3
huidsuitslag bij pasgeborene : 1
huiduitslag : 313
huiduitslag ( maculo-papulair) : 28
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 16
huiduitslag (toxisch) : 4
huiduitslag met blaasjes : 2
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverharding : 1
huidverkleuring : 2
Jeuk : 106
jeukende huiduitslag : 75
kippenvel : 1
luierdermatitis : 2
Meerdere blauwe plekken : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 3
onprettig aanvoelende huid : 1
onychoclasis : 1
overgevoeligheidsvasculits : 3
overmatig zweten : 14
palmerytheem : 3
papel : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 7
rode huiduitslag : 97
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 36
Stevens-Johnson-syndroom : 5
Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema : 1
toename huidpigment : 2
verandering haartextuur : 1
vervellen : 16
vlekkerige huiduitslag : 6
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 81
anafylactische reactie : 13
anafylactische shock : 17
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
hypergevoeligheidsreactie type IV : 2
overgevoeligheid : 43
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
serum ziekteachtige reactie : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 121
anale schimmelinfectie : 1
blaasontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
candida op de huid : 1
Candida-infectie : 9
Clostridium difficile-colitis : 1
faryngitis : 8
genitale candidiasis : 5
genitale ontsteking : 1
gordelroos : 1
infectie van het oor : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking bijbal (epididymitis) : 1
ontsteking tandvlees : 7
ontsteking van de vrouwelijke geslachtsorganen : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
orale candida infectie : 10
pseudomembraneuze colitis : 4
pustuleuze rash : 1
schimmelinfectie : 11
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
Subglottic laryngitis : 1
urineweginfectie : 1
vaginale infectie : 10
vulvovaginale candidiasis : 15
vulvovaginale mycotische infectie : 19
Intoxicaties en letsels : 9
branderig gevoel slokdarm : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
onderschepte medicatiefout : 1
peesletsel : 1
ruptuur pees : 1
spierscheur : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 1
Lever en galwegen : 27
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
galstenen : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 9
geelzucht toxisch : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 5
hepatitis cholestatisch : 4
leverfalen : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 939
aambeien : 2
aandoening maag-darmstelsel : 6
abnormale ontlasting : 1
aften : 7
anale pruritus : 5
Angular cheilitis : 1
anorectaal ongemak : 3
blaarvorming mondslijmvlies : 9
bloedbraken : 2
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 5
bloederige diarree : 2
bloederige ontlasting : 5
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 2
braakneiging : 1
braken : 54
branderige tong : 16
buikklachten : 5
buikpijn : 49
burning mouth-syndroom : 2
caries tanden : 2
colitis ulcerosa : 1
darmuitstulping (divertikel) : 1
diarree : 180
diarree bij pasgeborene : 1
droge mond : 31
erytheem van mondslijmvlies : 1
frequente darmbewegingen : 2
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 8
gezwollen tong : 14
gingiva-pijn : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
landkaarttong : 2
lip droog : 3
lip pijn : 2
lipaandoening : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 18
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 9
misselijkheid : 95
mondaandoening : 4
obstipatie, verstopping : 10
oedeem mond : 3
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 47
ontsteking van de slokdarmwand : 2
ontstoken lippen : 4
opgezette buik : 4
oraal ongemak : 7
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de mond : 11
pijn in de onderbuik : 2
plankharde buik : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
projectiel braken : 1
slijmerige stoelgangen : 1
tandaandoening : 4
tanderosie : 1
tandglazuurafwijking : 1
tandpijn : 2
tandverkleuring : 61
tandvlees bloeding : 1
tandvlees verkleuring : 1
tintelingen mond : 9
tong beslagen : 1
tong droog : 1
tongaandoening : 8
tongblaren : 5
tongoedeem : 7
tongontsteking : 44
Tongue discomfort : 9
Tongue erythema : 7
tongverkleuring : 87
Trichoglossia : 12
verkleurde ontlasting : 4
zuurbranden : 3
zwarte ontlasting (door bloed) : 3
zweertje in de mond : 2
zwelling in mond : 2
Nier en urinewegen : 49
aandoening urinelozing : 4
Acute kidney injury : 3
bloed in de urine : 1
kristal-nefropathie : 2
kristalurie : 5
nachtelijke urinelozing : 1
nefritisch syndroom : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 3
tubulo-interstitiële nefritis : 6
uitblijven van urineproductie : 4
urineafwijking : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
vaak plassen : 3
vaker urineren : 3
verkleuring van de urine : 3
verstopping in de urineweg : 1
Oog : 36
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
Afwijking oogbeweging : 2
blindheid : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 6
jeuk aan oog : 3
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 4
zwelling van ooglid : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 20
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 1
ooraandoening : 1
oorsuizen : 11
slechthorendheid : 5
zwelling van de oorschelp : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
product oplosbaarheid abnormaal : 1
Psychisch : 113
abnormaal gedrag : 4
abnormale dromen : 4
agressie : 11
angst : 5
Apathisch : 1
depressieve stemming : 4
desoriëntatie : 2
dissociatieve stoornis : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 2
gedragsproblemen : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 9
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 4
huilerigheid : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 2
manie : 3
nachtmerrie : 4
negatieve gedachten : 1
onrust : 8
paniekaanval : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 6
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 12
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 1
stotteren : 1
stress : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 6
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 75
artrose : 1
gewrichtsaandoening : 2
Gewrichtsontsteking : 7
gewrichtspijn : 14
gewrichtszwelling : 3
nekpijn : 3
peesontsteking : 3
pijn in arm of been : 4
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
rugpijn : 6
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 16
spierspasmen : 8
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 42
bilirubine geconjugeerd verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 2
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 6
INR verhoogd : 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 6
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 4
Liver function test increased : 1
prostaatspecifiek antigeen verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
trombinetijd verlengd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 274
blaasje op slijmvliezen : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 18
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 9
griepachtige verschijnselen : 6
het heet hebben : 3
het koud hebben : 3
hoge koorts : 2
huilen : 4
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 46
koude rillingen : 4
lage lichaamstemperatuur : 2
lichaamszwakte : 6
loopstoornis : 5
malaise : 24
oedeem : 5
oedeem slijmvlies : 2
ontsteking : 2
onverwacht effect : 5
perifeer oedeem : 17
perifere zwelling : 9
pijn : 7
pijn in de borstkas : 8
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
secretie uitscheiding : 1
slijmvliesdroogheid : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 44
zich zenuwachtig voelen : 2
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 5
zwelling aangezicht : 20
Voeding en stofwisseling : 24
Gluten sensitivity : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 6
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 9
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 43
aandoening van vulva : 5
bekkenbodempijn : 1
bloed in het sperma : 1
branderig gevoel in de genitaliën : 1
genitaal erytheem : 2
genitale uitslag : 1
gezwollen borst : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
jeuk aan de geslachtsorganen : 5
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 4
ontsteking van de eikel (balanitis) : 4
penisaandoening : 1
penisexfoliatie : 1
tepelpijn : 2
vaginale afscheiding : 4
vaginale bloeding : 2
verworven phimosis : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 1
vulvovaginale pijn : 1
vulvovaginale pruritus : 3
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
Zenuwstelsel : 390
aandachtstoornis : 5
bewustzijnsverlies : 4
branderig gevoel : 4
branderige slijmvliezen : 2
diffuse hoofdpijn : 4
duizeligheid : 67
dyskinesie : 1
epilepsie : 4
flauwvallen : 8
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 93
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
migraine : 7
minder smaak : 4
myasthenia gravis : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 15
niet-reagerend op prikkels : 1
overactiviteit : 15
overmatige bewegingsdrang : 2
overmatige gevoeligheid : 3
Polyneuropathie : 1
presyncope : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 14
Smaakstoornis : 14
smaakverlies : 23
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 7
toeval (convulsie) : 9
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 6
vasculaire hoofdpijn : 1
verandering reukvermogen : 6
verhoogde spanning : 1
verlamming : 1
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 43
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
onbedoelde zwangerschap : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

AMOXICILLINE

Aantal meldingen 121.999
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
70.565
(58%)
48.570
(40%)
2.864
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.582
(2%)
13.989
(11%)
57.122
(47%)
43.597
(36%)
4.709
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.394
Bloed- en lymfestelsel : 2.154
Bloedvaten : 2.346
Chirurgische en medische verrichtingen : 188
Congenitale en genetische afwijkingen : 161
Endocrien syteem : 41
Hart : 1.842
Huid- en onderhuid : 81.350
Immuunsysteem : 11.057
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.513
Intoxicaties en letsels : 2.180
Lever en galwegen : 1.613
Maag-darmstelsel : 18.979
Neoplasmata : 89
Nier en urinewegen : 1.920
Oog : 3.939
Oor en evenwichtsorgaan : 601
Product aanlegenheden : 258
Psychisch : 2.022
Sociale omstandigheden : 63
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.800
Testuitslagen en onderzoeken : 2.609
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.892
Voeding en stofwisseling : 892
Voortplantingsstelsel en borsten : 532
Zenuwstelsel : 6.590
Zwangerschap en perinatale periode : 437
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01CA01 AMPICILLINE Overige toedieningsvormen
2 J01CA12 PIPERACILLINE Overige toedieningsvormen