Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

AMOXICILLINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in AMOXICILLINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01CA04 AMOXICILLINE Capsule, Drank (suspensie), Infusievloeistof, Infuus, Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Boele van Hensbroek P, Hack W.W.M, Labadie J Hemorragische colitis bij een jongen na amoxicillinegebruik Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2006 149(53):2982-84 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Interaction acenocoumarol and amoxicilline 2007
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-9-2022.


AMOXICILLINE

Aantal meldingen 2.388
Ernstig 189
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
871
(36%)
1.515
(63%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 124
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
ademstilstand : 1
astma : 2
bloedneus : 9
bronchiale obstructie : 1
bronchospasme : 1
diafragma-aandoening : 1
droge keel : 2
droogheid neusslijmvlies : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 8
farynx-erytheem : 2
gevoel te stikken : 1
hik : 2
hoesten : 5
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 4
korstvorming neus : 1
kortademigheid : 39
kortademigheid bij inspanning : 2
loopneus : 2
Nasal pruritus : 1
neusaandoening : 1
neusklachten : 1
niezen : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 23
oropharynxzwelling : 1
Overgevoeligheidspneumonitis : 1
productieve hoest : 1
stemstoornis : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
tonsillaire hypertrofie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 19
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 1
bloedstollingsstoornis : 1
leukocytose : 1
lymfeknooppijn : 1
pancytopenie : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 10
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 31
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 6
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 4
lage bloeddruk : 5
opvlieger : 2
overmatig blozen : 2
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 6
vaatvernauwing : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
struma : 1
Hart : 31
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartkloppingen : 23
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 4
snelle regelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 1193
acne : 3
allergische huidontsteking : 9
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 39
blaar : 12
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 2
brandend gevoel van de huid : 6
droge huid : 4
eczeem : 5
Enkelvoudige blauwe plek : 2
ernstige huidaandoening (AGEP) : 7
erythema multiforme : 6
exfoliatieve dermatitis : 3
exfoliatieve uitslag : 1
galbulten : 109
gele huid : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 4
haaruitval : 16
hand-voet syndroom : 3
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 4
huidafwijking (fixed eruption) : 2
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidirritatie : 4
huidkloven : 2
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidreactie : 3
huidsuitslag bij pasgeborene : 1
huiduitslag : 346
huiduitslag ( maculo-papulair) : 30
huiduitslag (morbilliform) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 32
huiduitslag (toxisch) : 5
huiduitslag met blaasjes : 4
huiduitslag rondom haarzakjes : 1
huidverharding : 1
huidverkleuring : 2
huidzwelling : 3
Jeuk : 141
jeukende huiduitslag : 105
kippenvel : 1
luierdermatitis : 4
Meerdere blauwe plekken : 3
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 3
onprettig aanvoelende huid : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overgevoeligheidsvasculits : 3
overmatig zweten : 17
palmerytheem : 3
papel : 6
periorale dermatitis : 1
pijn aan de huid : 2
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 9
rode huiduitslag : 112
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 59
Stevens-Johnson-syndroom : 5
Symmetrical drug-related intertriginous and flexural exanthema : 1
toename huidpigment : 2
verandering haartextuur : 1
vervellen : 18
vlekkerige huiduitslag : 9
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 87
anafylactische reactie : 15
anafylactische shock : 18
geneesmiddelenovergevoeligheid : 2
hypergevoeligheidsreactie type IV : 2
overgevoeligheid : 46
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 2
serum ziekteachtige reactie : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 142
anale schimmelinfectie : 1
blaasontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
candida op de huid : 1
Candida-infectie : 9
Clostridium difficile-colitis : 1
faryngitis : 8
genitale candidiasis : 5
genitale ontsteking : 1
gordelroos : 1
huidinfectie : 1
infectie van het oor : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
longontsteking : 1
neus-keelontsteking : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 2
ontsteking bijbal (epididymitis) : 1
ontsteking tandvlees : 7
ontsteking van de vrouwelijke geslachtsorganen : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
orale candida infectie : 12
orale schimmelinfectie : 2
pseudomembraneuze colitis : 4
pustuleuze rash : 3
schimmelinfectie : 13
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
Subglottic laryngitis : 1
Tongue fungal infection : 1
urineweginfectie : 1
vaginale infectie : 11
vulvovaginale candidiasis : 17
vulvovaginale mycotische infectie : 26
Intoxicaties en letsels : 14
blootstelling via moedermelk : 1
branderig gevoel slokdarm : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 5
onderhuidse bloeding : 1
onderschepte medicatiefout : 1
peesletsel : 1
ruptuur pees : 1
spierscheur : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
val : 1
Lever en galwegen : 31
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
galstenen : 1
galstuwing : 1
geelzucht : 10
geelzucht toxisch : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 5
hepatitis cholestatisch : 5
leveraandoening : 1
leverfalen : 2
ontsteking van de galblaas : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 1179
aambeien : 2
aandoening maag-darmstelsel : 6
abnormale ontlasting : 2
aften : 7
Anal erythema : 1
anale ontsteking : 1
anale pruritus : 7
Angular cheilitis : 1
anorectaal ongemak : 4
atrofische glossitis : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 13
bloedbraken : 2
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 6
bloederige diarree : 3
bloederige ontlasting : 6
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 2
braakneiging : 3
braken : 68
branderige tong : 26
buikklachten : 13
buikpijn : 65
burning mouth-syndroom : 2
caries tanden : 2
colitis ulcerosa : 1
darmuitstulping (divertikel) : 1
diarree : 219
diarree bij pasgeborene : 1
droge mond : 39
endeldarmontsteking (proctitis) : 1
erytheem van mondslijmvlies : 2
frequente darmbewegingen : 2
gebrekkige opname van voedingsstoffen (malabsorptie) : 1
gekloofde lippen : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 8
gezwollen tong : 19
gingiva-pijn : 2
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
landkaarttong : 2
lip droog : 5
lip pijn : 2
lipaandoening : 1
lipblaar : 1
lipzwelling : 25
maag-darm bloeding : 2
maag-darm pijn : 2
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
maagklachten : 9
misselijkheid : 141
mondaandoening : 4
mondslijmvliesverkleuring : 1
obstipatie, verstopping : 13
oedeem mond : 3
onregelmatigheid in stoelgang : 1
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 51
ontsteking van de slokdarmwand : 2
ontstoken lippen : 5
opgezette buik : 8
oraal ongemak : 12
orale pruritus : 1
pijn in de bovenbuik : 8
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de mond : 17
pijn in de onderbuik : 3
plankharde buik : 1
prikkelbare darmsyndroom : 1
projectiel braken : 1
slijmerige stoelgangen : 1
slikken pijnlijk : 1
tandaandoening : 4
tandaanslag/plaque : 1
tanderosie : 1
tandglazuurafwijking : 1
tandpijn : 2
tandverkleuring : 69
tandvlees bloeding : 2
tandvlees verkleuring : 1
tintelingen mond : 11
tong beslagen : 1
tong droog : 1
tongaandoening : 8
tongblaren : 5
tongoedeem : 7
tongontsteking : 45
Tongue discomfort : 13
Tongue erythema : 12
tongverkleuring : 93
Trichoglossia : 12
uitbraken van medicatie : 1
verkleurde ontlasting : 5
winderigheid : 1
zachte ontlasting : 1
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 3
zwarte ontlasting (door bloed) : 3
zweertje in de mond : 2
zwelling in mond : 2
zwelling tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 56
aandoening urinelozing : 4
Acute kidney injury : 5
bloed in de urine : 1
cystitisachtig symptoom : 1
kristal-nefropathie : 2
kristalurie : 5
nachtelijke urinelozing : 1
nefritisch syndroom : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 3
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 4
tubulo-interstitiële nefritis : 8
uitblijven van urineproductie : 4
urineafwijking : 1
urinegeur abnormaal : 1
urine-incontinentie : 2
vaak plassen : 3
vaker urineren : 4
verkleuring van de urine : 3
verstopping in de urineweg : 1
Oog : 45
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
Afwijking oogbeweging : 2
blindheid : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 8
jeuk aan oog : 3
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 1
oogkasoedeem : 1
ooglidaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
oogontsteking : 2
oogpijn : 2
oogzwelling : 4
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 5
zwelling van ooglid : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 25
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
ooraandoening : 1
oorsuizen : 13
oorzwelling : 2
slechthorendheid : 5
zwelling van de oorschelp : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 1
product oplosbaarheid abnormaal : 1
Psychisch : 134
abnormaal gedrag : 4
abnormale dromen : 4
agressie : 11
angst : 7
Apathisch : 1
depressieve stemming : 4
desoriëntatie : 2
dissociatieve stoornis : 1
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 2
gedragsproblemen : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 9
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 4
huilerigheid : 1
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 1
Lusteloos : 4
manie : 3
Mental fatigue : 1
nachtmerrie : 5
negatieve gedachten : 1
onrust : 9
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 10
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 19
stemming veranderd : 1
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 1
stotteren : 1
stress : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 6
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 128
artrose : 1
gespannenheid spier : 1
gewrichtsaandoening : 2
Gewrichtsontsteking : 7
gewrichtspijn : 30
gewrichtszwelling : 3
kaakklem : 1
nekpijn : 6
pees pijn : 1
peesontsteking : 3
pijn in arm of been : 7
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 6
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 39
spierspasmen : 8
spiervermoeidheid : 1
spierzwakte : 2
trigger finger of hokkende vinger : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 52
bilirubine geconjugeerd verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 2
glomerulaire filtratiesnelheid verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verlaagd : 2
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 8
INR verhoogd : 1
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 6
leverfunctietests abnormaal : 3
lichaamstemperatuur verhoogd : 7
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
Liver function test increased : 1
prostaatspecifiek antigeen verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
trombinetijd verlengd : 1
urineanalyse abnormaal : 1
vaginale pH abnormaal : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 2
vertraagde bloedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 438
blaasje op slijmvliezen : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelenbijwerking : 1
geneesmiddelinteractie : 20
gevoel abnormaal : 3
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 9
griepachtige verschijnselen : 7
het heet hebben : 4
het koud hebben : 3
hoge koorts : 2
huilen : 4
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 2
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 6
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 69
koude rillingen : 20
lage lichaamstemperatuur : 2
lichaamszwakte : 6
loopstoornis : 7
malaise : 44
nodule : 1
oedeem : 6
oedeem slijmvlies : 3
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 2
ontsteking op de injectieplaats : 7
onverwacht effect : 12
perifeer oedeem : 20
perifere zwelling : 11
pijn : 7
pijn in de borstkas : 9
pijn op de injectieplaats : 12
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
roodheid op de injectieplaats : 4
secretie uitscheiding : 1
Slijmvliesaandoening : 1
slijmvliesdroogheid : 1
slijmvliesexfoliatie : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 78
zich zenuwachtig voelen : 2
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 5
zwelling aangezicht : 24
zwelling van injectieplaats : 5
Voeding en stofwisseling : 32
Gluten sensitivity : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 6
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
toegenomen eetlust : 1
uitdroging : 2
verminderde eetlust : 13
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 74
aandoening van vulva : 8
bekkenbodempijn : 1
bloed in het sperma : 1
branderig gevoel in de genitaliën : 1
genitaal erytheem : 3
genitale uitslag : 1
genitale zwelling : 1
geslachtsorgaanpijn : 1
gezwollen borst : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
Intermenstrual bleeding : 4
jeuk aan de geslachtsorganen : 5
ontsteking van de eikel (balanitis) : 4
penisaandoening : 1
penisblaar : 1
penisexfoliatie : 2
tepelpijn : 2
tepelzwelling : 1
vaginale aandoening : 1
vaginale afscheiding : 5
vaginale bloeding : 2
vaginale droogheid : 1
vergrote schaamlippen : 1
verlate menstruatie : 1
verworven phimosis : 1
vulvovaginaal branderig gevoel : 3
Vulvovaginal inflammation : 3
vulvovaginale pijn : 3
vulvovaginale pruritus : 11
vulvovaginale roodheid (vulvovaginaal erytheem) : 1
vulvovaginale zwelling : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 492
aandachtstoornis : 5
bewustzijnsverlies : 4
branderig gevoel : 4
branderige slijmvliezen : 2
diffuse hoofdpijn : 5
duizeligheid : 95
dyskinesie : 1
epilepsie : 4
flauwvallen : 8
gedeeltelijk verlies van het reukvermogen : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
hoofdpijn : 142
houdingsafhankelijke duizeligheid : 2
hypersomnie : 2
migraine : 7
minder smaak : 4
myasthenia gravis : 1
neurologisch symptoom : 1
niet kunnen ruiken : 15
niet-reagerend op prikkels : 1
overactiviteit : 15
overmatige bewegingsdrang : 2
overmatige gevoeligheid : 3
Polyneuropathie : 1
presyncope : 4
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap paralyse : 1
slaperigheid : 18
Smaakstoornis : 19
smaakverlies : 24
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 4
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 8
toeval (convulsie) : 9
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 7
vasculaire hoofdpijn : 1
verandering reukvermogen : 7
verhoogde spanning : 1
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 6
verstoorde smaak : 46
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 3
onbedoelde zwangerschap : 1
spontane miskraam : 1
zwangerschap tijdens gebruik anticonceptiepil : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

AMOXICILLINE

Aantal meldingen 130.795
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
75.583
(58%)
52.212
(40%)
3.000
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.907
(2%)
14.598
(11%)
62.950
(48%)
45.514
(35%)
4.826
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.956
Bloed- en lymfestelsel : 2.244
Bloedvaten : 2.629
Chirurgische en medische verrichtingen : 205
Congenitale en genetische afwijkingen : 167
Endocrien syteem : 42
Hart : 1.953
Huid- en onderhuid : 86.469
Immuunsysteem : 12.099
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.696
Intoxicaties en letsels : 2.370
Lever en galwegen : 1.698
Maag-darmstelsel : 20.747
Neoplasmata : 92
Nier en urinewegen : 2.069
Oog : 4.114
Oor en evenwichtsorgaan : 666
Product aanlegenheden : 279
Psychisch : 2.167
Sociale omstandigheden : 66
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.925
Testuitslagen en onderzoeken : 2.742
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.958
Voeding en stofwisseling : 985
Voortplantingsstelsel en borsten : 577
Zenuwstelsel : 7.259
Zwangerschap en perinatale periode : 449
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01CA01 AMPICILLINE Overige toedieningsvormen
2 J01CA12 PIPERACILLINE Overige toedieningsvormen