Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CEFTRIAXON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CEFTRIAXON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01DD04 CEFTRIAXON Infusievloeistof, Injectievloeistof, Poeder injectievloeistof, Poeder voor infuus, Poeder voor injectie/infuus
J01DD04 ROCEPHIN (CEFTRIAXON) Infuus, Injectie
J01DD04 ROCEPHIN (CEFTRIAXON/LIDOCAINE) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 cetfriaxon en convulsie bij kind 2007
2 Ceftriaxon and hepatitis 2013
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


CEFTRIAXON

Aantal meldingen 170
Ernstig 54
Geslacht
Man
Vrouw
72
(42%)
98
(58%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 12
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
kortademigheid : 4
loopneus : 1
neusverstopping : 1
niezen : 1
obstructieve luchtwegaandoening : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 31
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 6
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
Bloedarmoede : 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 5
Immune trombocytopenie : 1
Myelosuppression : 1
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 8
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 7
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 2
vaatpijn : 1
Hart : 7
hartkloppingen : 4
snel hartritme : 2
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 59
angio-oedeem : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
galbulten : 5
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 3
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 2
puntbloedingen : 2
rode huiduitslag : 7
roodheid : 3
vlekkerige huiduitslag : 1
Immuunsysteem : 8
anafylactische reactie : 5
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4
Clostridia-infectie : 1
Clostridium difficile-colitis : 2
orale candida infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
reactie gerelateerd aan infusie : 1
val : 1
Lever en galwegen : 14
afwijkende leverfunctie : 2
galstenen : 5
galstuwing : 1
geelzucht (cholestatisch) : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Hepatitis : 2
ontsteking van de galblaas : 1
Pseudocholelithiasis : 1
Maag-darmstelsel : 58
aften : 1
alvleesklierontsteking : 3
braken : 4
buikpijn : 1
diarree : 20
droge mond : 1
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
maagklachten : 1
maagperforatie : 1
megacolon : 1
misselijkheid : 12
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
pijn in de onderbuik : 1
tanderosie : 1
tandpijn : 1
tandverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 8
kristalurie : 1
nierfalen : 2
nierfunctie verminderd : 3
nierstenen : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
Oog : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ongemak in het oog : 1
wazig zien : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 5
depressieve stemming : 1
ijlen : 1
paniekstoornis : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 1
gewrichtsstijfheid : 1
periartritis : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 16
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verlaagd : 1
INR verhoogd : 2
leverenzym verhoogd : 6
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 46
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 2
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
koorts : 9
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 3
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie op de plaats van toediening : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 47
aandachtstoornis : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 9
epilepsie : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 14
perifere zenuwpijn : 1
peroneale zenuwverlamming : 1
postictale paralyse : 1
slaperigheid : 3
tintelingen : 5
toeval (convulsie) : 3
verstoorde smaak : 6
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CEFTRIAXON

Aantal meldingen 156.839
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
84.986
(54%)
69.550
(44%)
2.303
(1%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2.187
(1%)
11.544
(7%)
122.105
(78%)
18.849
(12%)
2.154
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 15.400
Bloed- en lymfestelsel : 5.165
Bloedvaten : 7.078
Chirurgische en medische verrichtingen : 152
Congenitale en genetische afwijkingen : 80
Endocrien syteem : 25
Hart : 6.111
Huid- en onderhuid : 85.197
Immuunsysteem : 16.070
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.324
Intoxicaties en letsels : 1.700
Lever en galwegen : 3.113
Maag-darmstelsel : 22.334
Neoplasmata : 82
Nier en urinewegen : 1.649
Oog : 3.539
Oor en evenwichtsorgaan : 590
Product aanlegenheden : 91
Psychisch : 1.814
Sociale omstandigheden : 31
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.397
Testuitslagen en onderzoeken : 6.192
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 24.084
Voeding en stofwisseling : 842
Voortplantingsstelsel en borsten : 194
Zenuwstelsel : 10.083
Zwangerschap en perinatale periode : 191
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01DD01 CEFOTAXIM Infuus, Poeder injectievloeistof
2 J01DD01 CLAFORAN (CEFOTAXIM) Injectie
3 J01DD02 CEFTAZIDIM Infusievloeistof, Infuus, Poeder injectievloeistof
4 J01DD02 CEFTAZIDIM Overige toedieningsvormen
5 J01DD02 FORTUM (CEFTAZIDIM) Injectie
6 J01DD08 CEFIXIM Drank (suspensie), Tablet
7 J01DD14 CEDAX (CEFTIBUTEN) Capsule
8 J01DD52 ZAVICEFTA (CEFTAZIDIM/AVIBACTAM) Poeder voor infuus