Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

DIFTERIE-POLIOMYELITIS-TETANUS

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in DIFTERIE-POLIOMYELITIS-TETANUS behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J07CA01 DTP VACCIN Injectie
J07CA01 DTP VACCIN (DTP VACCIN) Suspensie voor injectie
J07CA01 REVAXIS (DTP VACCIN) Suspensie voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Overview of reports of extensive swelling of the vaccinated limb (ELS) after DTP NVI® vaccine 2014 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-5-2023.


DIFTERIE-POLIOMYELITIS-TETANUS

Aantal meldingen 2.241
Ernstig 114
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
1.041
(46%)
1.195
(53%)
5
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 128
ademhalingsproblemen (apneu) : 2
afwijkende ademhaling : 1
astma : 6
bloedneus : 9
Faryngeale zwelling : 4
geeuwen : 3
hoesten : 29
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 2
kortademigheid : 24
loopneus : 3
neusklachten : 1
neusverstopping : 1
niezen : 1
orofaryngeaal ongemak : 2
orofaryngeale pijn : 36
snurken : 1
stemstoornis : 2
Bloed- en lymfestelsel : 56
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 1
Immune trombocytopenie : 5
lymfeknooppijn : 1
ontsteking van een lymfklieren (lymfadenitis) : 2
onvoldoende aanmaak van alle bloedcellen (rode, witte en plaatjes) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
trombocytopenische purpura : 4
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 39
Bloedvaten : 132
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 5
bleekheid : 109
Bloeduitstorting : 5
flauwvallen : 3
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 2
lymfoedeem : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
auto-immune thyreoïditis : 1
Hart : 7
aanvalsgewijze snel hartritme : 1
hartkloppingen : 3
snel hartritme : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 452
allergische huidontsteking : 2
angio-oedeem : 3
blaar : 6
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 1
eczeem : 12
galbulten : 66
galbulten (urticaria vesiculosa) : 1
haaruitval : 4
Henoch-Schönlein purpura : 5
huid warm : 6
huidlaesie : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 100
huiduitslag ( maculo-papulair) : 8
huiduitslag (morbilliform) : 7
huiduitslag (rash papulair) : 25
huiduitslag met blaasjes : 7
huidverkleuring : 3
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 61
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 24
livedo reticularis : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 25
papel : 1
pijn aan de huid : 1
puntbloedingen : 10
rash rubelliform : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 10
roodheid : 22
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 20
zweten en rillen : 9
Immuunsysteem : 16
anafylactische reactie : 4
overgevoeligheid : 10
seizoensgebonden allergie : 1
verminderde immuunresponse : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 66
abces : 1
abces op de injectie plaats : 4
bof : 1
bofhersenvliesontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 2
buikgriep : 4
erysipelas : 1
faryngitis : 3
gordelroos : 4
griep : 2
herseninfectie (encefalitis) : 3
huidinfectie : 1
infectie van het oor : 2
injectieplaatscellulitis : 1
injectieplaatsinfectie : 2
maagdarminfectie : 3
mazelen : 1
middenoorontsteking : 3
neus-keelontsteking : 14
ontsteking van de speekselklier : 1
ontsteking van de teelbal : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
orale herpes : 2
streptokokkeninfectie : 1
virale encefalitis : 2
voorhoofdsholte ontsteking : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 15
breuk : 1
hersenschudding : 2
huidabrasie : 2
kneuzing : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 2
ongeval : 1
Producttoedieningsfout : 1
tandletsel : 1
val : 3
wond : 1
Lever en galwegen : 5
geelzucht : 1
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
Hepatitis : 3
Maag-darmstelsel : 728
aandoening maag-darmstelsel : 3
angina bullosa haemorrhagica : 1
anorectaal ongemak : 1
bloedbraken : 1
boeren : 1
braakneiging : 2
braken : 257
branderige tong : 1
buikklachten : 8
buikpijn : 114
Dental paraesthesia : 1
diarree : 30
erytheem van mondslijmvlies : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 1
lipblaar : 2
lipzwelling : 5
maag-darm pijn : 3
maagklachten : 2
misselijkheid : 271
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 12
pijn in de mond : 1
pijnlijke en krampachtige aandrang tot ontlasting : 1
speekselklierpijn : 1
tintelingen mond : 2
vergroting speekselklier : 1
zwelling in mond : 1
Neoplasmata : 3
acute myeloïde leukemie : 1
lymfocytaire leukemie : 1
pyogeen granuloom : 1
Nier en urinewegen : 7
blaaspijn : 1
incontinentie : 2
nefrotisch syndroom : 1
nierziekte : 1
urinegeur abnormaal : 1
vaak plassen : 1
Oog : 63
afwijkende, uitpuilende stand van de oogbol (exoftalmie) : 1
Afwijking oogbeweging : 2
blindheid : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 8
inwendige oogontsteking (uveitis) : 1
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 1
ongemak in het oog : 1
onmogelijkheid in blikrichting te kijken (blikverlamming) : 12
ontsteking oogleden : 1
oogirritatie : 1
ooglid uitslag : 1
oogontsteking : 2
oogpijn : 5
oogzwelling : 4
pijn in het ooglid : 1
ptosis van een ooglid : 1
rode, bloeddoorlopen ogen : 1
rood oog : 2
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 2
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 2
zwelling van ooglid : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 20
bloeding van het oor : 1
doofheid : 1
doofheid unilateraal : 1
draaiduizeligheid : 5
oorongemak : 1
oorpijn : 6
oorsuizen : 2
oorzwelling : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 2
klacht over product : 2
Psychisch : 152
Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis : 2
abnormaal gedrag : 2
abnormale dromen : 1
achterdochtigheid : 1
agressie : 1
angst : 4
Apathisch : 2
autismespectrumstoornis : 3
bedplassen : 1
dagdromen : 3
delirium febrile : 15
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressieve stemming : 1
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 2
Disorganised speech : 1
dissociatieve stoornis : 1
emotionele labiliteit : 1
gedragsproblemen : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
ijlen : 3
Illness anxiety disorder : 1
Lusteloos : 53
nachtmerrie : 2
onrust : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
paniekstoornis : 1
prikkelbaarheid : 4
rusteloosheid : 5
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 12
somnabulisme : 1
Speech sound disorder : 1
staren : 5
stemmingswisselingen : 2
stress : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
Sociale omstandigheden : 2
mentale handicap : 1
onderwijsprobleem : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 462
fibromyalgie : 1
Gewrichtsontsteking : 4
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 2
gewrichtspijn : 51
gewrichtsstijfheid : 1
gewrichtszwelling : 1
juveniele idiopathische artritis : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 4
nekpijn : 8
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pees pijn : 1
pijn in arm of been : 95
pijn in kaak : 4
polymyalgia rheumatica : 1
Problemen ledemaat : 14
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 7
skeletspierstijfheid : 27
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 1
spierhypertrofie : 1
Spierpijn : 217
spierspasmen : 2
spierstijfheid : 1
spierzwakte : 14
Systemic scleroderma : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 80
bloeddruk verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 5
BSE verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
lichaamstemperatuur abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 65
lichaamstemperatuur verlaagd : 3
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3277
bloeding op de injectieplaats : 4
dorst : 2
dorst verminderd : 2
erytheem op vaccinatieplaats : 2
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddelenbijwerking : 1
gestoorde beweging op injectieplaats : 1
gevoel abnormaal : 6
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 1
gezwel op de injectieplaats : 1
griepachtige verschijnselen : 47
het heet hebben : 2
het koud hebben : 8
hoge koorts : 15
huilen : 63
Illness : 2
injectieplaatsgranuloom : 1
injectieplaatshematoom : 19
injectieplaatskneuzing : 4
injectieplaatsparesthesie : 3
injectieplaatsrash : 11
injectieplaatsverharding : 24
injectieplaatsverkleuring : 5
injectieplaatsvesikels : 3
injectieplaatswarmte : 131
jeuk op de injectieplaats : 46
koorts : 824
koude rillingen : 97
lichaamszwakte : 17
littekenvorming op de injectieplaats : 1
lokale reactie : 2
loopstoornis : 7
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 4
malaise : 236
nodule : 1
nodule op injectieplaats : 4
okselpijn : 7
onbestendig gevoel borstkas : 3
ongemak op injectieplaats : 19
ontsteking : 52
ontsteking op de injectieplaats : 373
papel op injectieplaats : 1
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 8
pijn : 106
pijn in de borstkas : 5
pijn op de injectieplaats : 349
reactie op de injectieplaats : 42
reactie op de plaats van toediening : 1
roodheid op de injectieplaats : 180
schreeuwen : 2
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 57
uitscheiding op injectieplaats : 1
vaccinatieplaatsontsteking : 2
vaccinatieplaatspijn : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
verminderd gebruik ingeente arm of been : 28
verminderde activiteit : 1
vermoeidheid : 187
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zwelling : 17
zwelling aangezicht : 10
zwelling op vaccinatieplaats : 1
zwelling van injectieplaats : 216
Voeding en stofwisseling : 66
diabetes mellitus : 1
slecht gevoede zuigeling : 2
type 1 diabetes mellitus : 4
verminderde eetlust : 57
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
genitale uitslag : 1
genitale zwelling : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
Intermenstrual bleeding : 2
Lactation insufficiency : 1
vaginale bloeding : 1
verlate menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 1169
aandachtstoornis : 6
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 2
anesthesie : 1
ataxie : 1
Bell's palsy : 2
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewustzijnsverlies : 38
bloeding in of rondom de hersenen : 1
branderig gevoel : 2
collaps of een shock-achtige toestand (hypotone-hyporesponsieve episode) : 1
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 136
duizeligheid bij inspanning : 1
dyskinesie : 1
een verlaagde spierspanning : 43
epilepsie : 2
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 160
gedeeltelijke verlamming : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
Guillain-Barré-syndroom : 3
hersenaandoening (encefalopathie) : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 597
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
hypersomnie : 1
hyporesponsief voor stimuli : 1
koortsstuip : 9
kwijlen : 1
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
multipele sclerose : 1
neuralgische amyotrofie : 1
niet kunnen ruiken : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
Ophthalmic migraine : 1
overactiviteit : 1
overmatige gevoeligheid : 4
perifere zenuwpijn : 1
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 22
radiculopathie : 1
slaperigheid : 15
spierspasmen : 11
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stoornis in een gevoelswaarneming : 3
tintelingen : 17
toeval (convulsie) : 19
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 10
verhoogde spanning : 5
verlamming : 1
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 2
verminderd bewustzijn : 12
verminderde gevoeligheid : 3
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 2
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 3
foetale dood : 3
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DIFTERIE-POLIOMYELITIS-TETANUS

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J07CA02 BOOSTRIX (DKTP VACCIN) Injectie
2 J07CA02 BOOSTRIX POLIO (DKTP VACCIN) Suspensie voor injectie
3 J07CA02 DKTP VACCIN Injectie
4 J07CA02 INFANRIX-IPV (DKTP VACCIN) Injectie
5 J07CA02 TRIAXIS POLIO (DKTP VACCIN) Suspensie voor injectie
6 J07CA06 INFANRIX-IPV () Injectie
7 J07CA06 PEDIACEL (DKTP-HIB VACCIN) Injectie
8 J07CA09 INFANRIX HEXA (DKTP-HIB-HEPB VACCIN) Injectie
9 J07CA09 INFANRIX HEXA (DKTP-HIB-HEPB) Suspensie voor injectie
10 J07CA09 VAXELIS (DKTP-HIB-HEPB) Suspensie voor injectie