Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

DOXORUBICINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in DOXORUBICINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01DB01 CAELYX (DOXORUBICINE) Oplossing voor infuus
L01DB01 DOXORUBICINE Injectie/infuus, Injectievloeistof
L01DB01 DOXORUBIN (DOXORUBICINE) Injectie
L01DB01 MYOCET (DOXORUBICINE) Poeder voor infuus
L01DB01 ZOLSKETIL (DOXORUBICINE) Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


DOXORUBICINE

Aantal meldingen 59
Ernstig 19
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
8
(14%)
50
(85%)
1
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 7
falen van de ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
kortademigheid : 2
longontsteking : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedvaten : 5
aderontsteking : 2
extremiteit necrose : 1
overmatig blozen : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
schildklierontsteking : 1
Hart : 4
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 1
snel hartritme : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 23
afsterven huid : 1
blaar : 1
haaruitval : 3
hand-voet syndroom : 3
huidlaesie : 1
huiduitslag : 2
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
huidzwelling : 1
Jeuk : 1
roodheid : 7
verlies van vingerafdrukken : 1
verwijding van de kleine bloedvaten in de huid (teleangiëctasieën) : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
huidletsel t.g.v. bestraling : 1
recall fenomeen : 1
Lever en galwegen : 1
afwijkende leverfunctie : 1
Maag-darmstelsel : 12
auriculo-temporaal syndroom : 1
gezwollen tong : 1
misselijkheid : 4
neutropene colitis : 2
pijn in de bovenbuik : 2
tandmisvorming : 1
tongverkleuring : 1
Nier en urinewegen : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 5
afsluiting netvliesader : 1
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
rood oog : 1
traanproductie verhoogd : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 4
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
spanning : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2
rugpijn : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
bloeddruk verlaagd : 1
lichaamslengte : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 3
koude rillingen : 2
malaise : 5
pijn op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 2
slijmvliesonsteking : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 2
Zenuwstelsel : 13
aandachtstoornis : 1
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 1
duizeligheid : 1
evenwichtsstoornis : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 3
ischemisch cerebraal infarct : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DOXORUBICINE

Aantal meldingen 100.431
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
63.947
(64%)
25.764
(26%)
10.720
(11%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.785
(2%)
32.316
(32%)
43.170
(43%)
21.384
(21%)
1.776
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.367
Bloed- en lymfestelsel : 29.594
Bloedvaten : 5.118
Chirurgische en medische verrichtingen : 492
Congenitale en genetische afwijkingen : 451
Endocrien syteem : 342
Hart : 6.562
Huid- en onderhuid : 13.478
Immuunsysteem : 1.969
Infecties en parasitaire aandoeningen : 12.031
Intoxicaties en letsels : 6.898
Lever en galwegen : 2.001
Maag-darmstelsel : 22.452
Neoplasmata : 7.200
Nier en urinewegen : 2.647
Oog : 1.089
Oor en evenwichtsorgaan : 508
Product aanlegenheden : 107
Psychisch : 1.967
Sociale omstandigheden : 132
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5.175
Testuitslagen en onderzoeken : 9.919
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22.719
Voeding en stofwisseling : 5.932
Voortplantingsstelsel en borsten : 998
Zenuwstelsel : 9.881
Zwangerschap en perinatale periode : 687
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01DB02 CERUBIDINE (DAUNORUBICINE) Poeder voor infuus
2 L01DB02 DAUNORUBICINE Poeder voor infuus
3 L01DB03 EPIRUBICINE Injectie/infuus, Injectievloeistof
4 L01DB03 FARMORUBICINE (EPIRUBICINE) Infuus
5 L01DB06 IDARUBICINE Infuus
6 L01DB06 ZAVEDOS (IDARUBICINE) Injectievloeistof
7 L01DB07 MITOXANTRON Oplossing voor infuus
8 L01DB07 MITOXANTRON (MITOXANTRON) Infuus
9 L01DB11 PIXANTRON Infuus
10 L01DB11 PIXUVRI (PIXANTRON) Poeder voor infuus