Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ERLOTINIB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in ERLOTINIB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01EB02 ERLOTINIB Tablet
L01EB02 TARCEVA (ERLOTINIB) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Erlotinib and hair texture abnormal 2022 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


ERLOTINIB

Aantal meldingen 47
Ernstig 13
Geslacht
Man
Vrouw
24
(51%)
23
(49%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
bloedneus : 1
diffuse alveolaire beschadiging : 1
interstitiële longziekte : 4
longontsteking : 1
Huid- en onderhuid : 34
acne : 1
eczeem : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 3
huidaandoening : 2
huidkloven : 1
huidontsteking : 1
huiduitslag : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 1
littekenvormende alopecie : 1
nagelafwijking : 2
op acne lijkende huidontsteking : 10
overmatige afscheiding van talg : 1
roodheid : 1
toename huidpigment : 1
verandering haartextuur : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
acne met pustels : 1
ontsteking nagelriem : 2
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 2
pustuleuze rash : 6
Maag-darmstelsel : 14
abnormale ontlasting : 1
branderige tong : 2
buikklachten : 1
diarree : 6
maag-darm bloeding : 1
misselijkheid : 1
necrotiserende pancreatitis : 1
ontsteking mondholte : 1
Oog : 4
oogpijn : 1
oogzwelling : 1
wazig zien : 2
Psychisch : 1
depressieve stemming : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
ontsteking : 1
perifeer oedeem : 1
pijn : 2
xerose : 8
Voeding en stofwisseling : 2
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
uitdroging : 1
Zenuwstelsel : 6
bewegingsarmoede : 1
herseninfarct : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ERLOTINIB

Aantal meldingen 41.778
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
20.932
(50%)
18.769
(45%)
2.077
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
51
(0%)
31.293
(75%)
3.997
(10%)
6.235
(15%)
202
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.849
Bloed- en lymfestelsel : 1.319
Bloedvaten : 1.392
Chirurgische en medische verrichtingen : 362
Congenitale en genetische afwijkingen : 89
Endocrien syteem : 88
Hart : 1.034
Huid- en onderhuid : 12.819
Immuunsysteem : 179
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.122
Intoxicaties en letsels : 3.050
Lever en galwegen : 659
Maag-darmstelsel : 9.858
Neoplasmata : 3.988
Nier en urinewegen : 885
Oog : 1.660
Oor en evenwichtsorgaan : 231
Product aanlegenheden : 77
Psychisch : 1.139
Sociale omstandigheden : 97
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.669
Testuitslagen en onderzoeken : 3.044
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 20.552
Voeding en stofwisseling : 2.842
Voortplantingsstelsel en borsten : 157
Zenuwstelsel : 3.185
Zwangerschap en perinatale periode : 16
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01EB01 GEFITINIB Tablet
2 L01EB01 IRESSA (GEFITINIB) Tablet
3 L01EB03 GIOTRIF (AFATINIB) Tablet
4 L01EB04 TAGRISSO (OSIMERTINIB) Tablet
5 L01EB07 VIZIMPRO (DACOMITINIB) Tablet