Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

RITUXIMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in RITUXIMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01FA01 MABTHERA (RITUXIMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
L01FA01 RITUXIMAB Infuus
L01FA01 RIXATHON (RITUXIMAB) Oplossing voor infuus
L01FA01 RUXIENCE (RITUXIMAB) Oplossing voor infuus
L01FA01 TRUXIMA (RITUXIMAB) Oplossing voor infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-4-2022.


RITUXIMAB

Aantal meldingen 150
Ernstig 78
Geslacht
Man
Vrouw
75
(50%)
75
(50%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 22
falen van de ademhaling : 2
interstitiële longziekte : 3
kortademigheid : 8
longembolie : 2
longontsteking : 2
longpijn : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 1
vocht in de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
bloedstollingsstoornis : 1
febriele neutropenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 8
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 3
lekkende haarvaten (capillary leak syndroom) : 1
opvlieger : 1
trombose ader : 2
Endocrien syteem : 1
thyreoïditis subacuut : 1
Hart : 8
asthma cardiale : 1
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 2
hartstilstand : 1
snel hartritme : 1
trombusvorming in hart : 1
Huid- en onderhuid : 24
acne : 1
eczeem : 2
galbulten : 3
haaruitval : 2
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 1
lineaire IgA ziekte (van de nier) : 1
overmatig zweten : 3
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
vervellen : 2
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 20
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 2
laag gammaglobulinegehalte (hypogammaglobulinemie) : 3
overgevoeligheid : 14
serum ziekteachtige reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 31
blaasontsteking : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
buikabces : 1
erysipelas : 1
gordelroos : 2
Haemophilus-infectie : 1
humaan polyomavirus infectie : 1
infectie : 2
John Cunningham virus : 2
longontsteking : 2
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
periorbitale cellulitis : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 10
urosepsis : 1
Varicella zoster virus infection : 1
virale encefalitis : 1
virale infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 3
reactie gerelateerd aan infusie : 2
tandbreuk : 1
Lever en galwegen : 2
niet-alcoholische steatohepatitis : 1
ontsteking van de galwegen : 1
Maag-darmstelsel : 34
abnormale ontlasting : 1
auriculo-temporaal syndroom : 1
bloederige diarree : 1
braken : 5
buikpijn : 1
darm-perforatie : 2
diarree : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
misselijkheid : 8
ontsteking van de dikke darm : 4
tandmisvorming : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 2
Neoplasmata : 8
acute myeloïde leukemie : 1
hersenneoplasma : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
kwaadaardige longkanker : 1
metastase : 1
neuro-endocrien carcinoom metastase : 1
prostaatkanker : 1
slokdarmcarcinoom : 1
Nier en urinewegen : 2
Acute kidney injury : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 4
afsluiting netvliesader : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
loslating van het netvlies : 1
loslating van het vaatvlies in het oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 5
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 2
Psychisch : 7
depressieve stemming : 2
ijlen : 2
Lusteloos : 1
paniekstoornis : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 16
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 5
kaakklem : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 19
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
antistoftest negatief : 1
bloed albumine verlaagd : 1
bloed magnesium verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 2
bloeddruk verlaagd : 1
geactiveerde partiële tromboplastinetijd verlengd : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
prostaat specifiek antigeen : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 66
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 1
hoge koorts : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 12
koude rillingen : 11
lichaamszwakte : 2
malaise : 7
oedeem : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 5
perifere zwelling : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 3
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
vermoeidheid : 9
zweertje op slijmvliezen : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 2
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
impotentie : 2
menstruaties met grote tussenpozen : 1
voortijdige menopauze : 1
Zenuwstelsel : 24
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
coordinatiestoornis (cerebellaire ataxie) : 1
duizeligheid : 3
extensoren voetzool respons : 1
flauwvallen : 1
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 5
leuko-encefalopathie : 1
osmotische-demyelinisatiesyndroom : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
spierspasmen : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 1
trilling/beving (tremor) : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RITUXIMAB

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01FA02 ARZERRA (OFATUMUMAB) Infuus, Oplossing voor infuus
2 L01FA02 OFATUMUMAB Infuus
3 L01FA03 GAZYVARO (OBINUTUZUMAB) Oplossing voor infuus
4 L01FA03 OBINUTUZUMAB Infuus