Lareb Databank

Opnieuw zoeken

GOSERELINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in GOSERELINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L02AE03 ZOLADEX (GOSERELINE) Implantatiestift

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 GnRH agonists leuprorelin, buserelin or triptorelin and epiphysiolysis 2002
2 Gosereline and psychiatric disorders in the treatment of prostate cancer 2006
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 4-5-2021.


GOSERELINE

Aantal meldingen 148
Ernstig 20
Geslacht
Man
Vrouw
94
(64%)
54
(36%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 5
longembolie : 1
loopneus : 1
neuspoliepen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
Bloedarmoede : 2
Normocytic anaemia : 1
spontane hemorragie : 1
Bloedvaten : 31
Bloeduitstorting : 3
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 17
overmatig blozen : 5
vaatspasme : 1
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 4
asthma cardiale : 1
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 1
Huid- en onderhuid : 32
angio-oedeem : 1
couperose (pityriasis rosea) : 1
droge huid : 1
galbulten : 3
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 2
huidgeur afwijkend : 1
huiduitslag : 4
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
minder haargroei : 1
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 3
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 2
roodheid : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3
COVID-19 : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
Intoxicaties en letsels : 2
Producttoedieningsfout : 1
val : 1
Maag-darmstelsel : 28
aandoening van anus en endeldarm : 1
boeren : 1
braken : 2
buikklachten : 1
diarree : 4
droge mond : 2
maagklachten : 2
misselijkheid : 8
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandaandoening : 1
winderigheid : 2
Neoplasmata : 2
meningioom : 1
tumor in de hypofyse : 1
Nier en urinewegen : 3
urine-incontinentie : 2
vaker urineren : 1
Oog : 8
gezichtsvermogen afgenomen : 4
oogirritatie : 1
verlamming van de oogspieren : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 2
Psychisch : 35
depressie : 4
depressieve stemming : 5
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
ernstige depressie : 1
libidoverlies : 1
onrust : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
psychische stoornis : 2
psychotische stoornis : 4
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 6
zelfmoord : 2
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 46
botbreuk onstaan door een onderliggende ziekte of aandoening : 1
botpijn : 4
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 16
gewrichtsstijfheid : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 1
osteoporose : 2
peesafwijking : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 7
spierspasmen : 2
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 13
gewicht verhoogd : 8
gewicht verlaagd : 3
INR verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 41
dorst : 2
geneesmiddelinteractie : 1
herniapijn : 1
het heet hebben : 1
huilen : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 4
oedeem : 1
perifeer oedeem : 4
perifere zwelling : 1
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
statisch oedeem : 1
toename van vetweefsel : 1
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling aangezicht : 2
Voeding en stofwisseling : 4
herverdeling van vet : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
bekkenpijn : 1
borstaandoening : 2
borstpijn : 1
Heavy menstrual bleeding : 2
impotentie : 3
symptomen overgang : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 2
Zenuwstelsel : 36
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
beroerte (CVA) : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cerebrale amyloïdangiopathie : 1
cognitieve aandoening : 1
dementie : 1
duizeligheid : 6
dwarslaesie : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 6
migraine : 1
overactiviteit : 1
perifere zenuwpijn : 1
pijn in de grote been zenuw : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
tintelingen : 6
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

GOSERELINE

Aantal meldingen 6.839
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
2.441
(36%)
4.092
(60%)
306
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
82
(1%)
2.296
(34%)
666
(10%)
3.394
(50%)
401
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 456
Bloed- en lymfestelsel : 247
Bloedvaten : 969
Chirurgische en medische verrichtingen : 78
Congenitale en genetische afwijkingen : 29
Endocrien syteem : 48
Hart : 341
Huid- en onderhuid : 892
Immuunsysteem : 80
Infecties en parasitaire aandoeningen : 281
Intoxicaties en letsels : 668
Lever en galwegen : 160
Maag-darmstelsel : 723
Neoplasmata : 684
Nier en urinewegen : 225
Oog : 163
Oor en evenwichtsorgaan : 56
Product aanlegenheden : 236
Psychisch : 585
Sociale omstandigheden : 23
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 800
Testuitslagen en onderzoeken : 682
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.388
Voeding en stofwisseling : 267
Voortplantingsstelsel en borsten : 432
Zenuwstelsel : 1.000
Zwangerschap en perinatale periode : 25
Vergelijkbare geneesmiddelen