Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LEFLUNOMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LEFLUNOMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AA13 ARAVA (LEFLUNOMIDE) Tablet
L04AA13 LEFLUNOMIDE Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Passier J.L.M Leflunomide - Ischaemic necrosis of the fingertips WHO Signal 2002 March:25-26
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Ischemische necrose van de vingertoppen in de tijd geassocieerd met leflunomide (Arava®) 2007
2 arava en necrose vingertoppen 2008
3 arava en necrose vingertoppen (zie id905) Bewerking KWB2001-1 naar gebu stukje 2007
4 arava en smaakverlies Bijwerkingen Arava 2007
5 Meldingen van bijwerkingen van recent geregistreerde geneesmiddelen: Leflunomide (Arava®) 2007
6 Overview on leflunomide 2008
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


LEFLUNOMIDE

Aantal meldingen 348
Ernstig 63
Geslacht
Man
Vrouw
90
(26%)
258
(74%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 37
diafragmapijn : 1
hoesten : 2
interstitiële longziekte : 3
irritatie keel : 1
kortademigheid : 15
longfibrose : 1
longinfiltraat : 1
longontsteking : 1
luchtwegaandoening : 2
niezen : 1
orofaryngeale pijn : 4
pulmonale arteriële hypertensie : 1
stemstoornis : 4
Bloed- en lymfestelsel : 19
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 2
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (microcytaire anemie) : 1
eosinofilie : 2
Normocytic anaemia : 1
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
Bloedvaten : 27
afsterven van weefsel (necrose) door zuurstoftekort : 1
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
maligne hypertensie : 2
ontsteking bloedvaten (polyarteriitis nodosa) : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 18
Hart : 10
hartfalen : 2
hartkloppingen : 4
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 2
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
Huid- en onderhuid : 92
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 3
dunne huid : 1
eczeem : 4
eczeem bij verdroogde huid (vaak bij verminderde talgaanmaak) : 1
galbulten : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 23
huidaandoening : 2
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidgezwel : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 6
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 20
jeukende huiduitslag : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 2
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 3
psoriasis : 3
roodheid : 3
Stevens-Johnson-syndroom : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 2
xanthelasma : 1
zweer : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 25
abces : 1
bacteriële longontsteking : 1
bronchitis : 1
gordelroos : 1
hepatitis C : 1
infectie : 2
infectie van het oor : 1
longabces : 1
longontsteking : 4
necrotiserende streptokokkenfasciïtis : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking tandvlees : 1
orale candida infectie : 1
Pustule : 1
sepsis : 3
streptokokken toxische shock syndroom : 1
streptokokkeninfectie : 1
virale infectie : 1
voorhoofdsholte ontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 3
hemorragie wond : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 15
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 2
geelzucht : 1
geelzucht toxisch : 1
Hepatitis : 5
hepatocellulair letsel : 2
icterus van het oog : 1
leverfalen : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 151
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
aften : 4
blaarvorming mondslijmvlies : 2
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 6
buikklachten : 14
buikpijn : 8
diarree : 63
droge mond : 3
frequente darmbewegingen : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 23
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 4
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 2
pancreatitisrecidivering : 1
perforatie van de dikke darm : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tandaandoening : 1
tanden bros : 1
tandverkleuring : 2
tongontsteking : 2
verhemelteaandoening : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 3
acute myeloïde leukemie : 1
borstkanker : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
Nier en urinewegen : 7
aandoening urinelozing : 1
bloed in de urine : 1
nachtelijke urinelozing : 1
nierfunctie verminderd : 1
onderste urineweg symptomen : 1
vaak plassen : 2
Oog : 15
droog oog : 2
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 3
kortdurend gezichtsverlies : 1
ongemak in het oog : 1
ontsteking van het hoornvlies (keratitis) : 1
ulceratieve keratitis : 2
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorsuizen : 4
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 22
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 4
dagdromen : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 1
gestoord denken : 1
onrust : 1
paniekaanval : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 19
botaandoening : 1
gewrichtspijn : 2
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 2
rugpijn : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 22
bloeddruk verhoogd : 3
cholesterolspiegel bloed verhoogd : 1
echografische scan abnormaal : 1
gewicht verlaagd : 6
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 4
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
triglyceridenspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 73
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 22
geneesmiddelinteractie : 2
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 2
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 6
koude rillingen : 2
loopstoornis : 1
malaise : 6
ontsteking : 1
onttrekkingssyndroom : 1
onverwacht effect : 6
perifeer oedeem : 2
perifere zwelling : 1
pijn op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 2
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 2
vertraagde genezing : 2
Voeding en stofwisseling : 14
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag cholesterolgehalte (hypocholesterolemie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 8
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 1
impotentie : 2
onregelmatige menstruatie : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
zweertjes van het slijmvlies van de vagina : 1
Zenuwstelsel : 71
aandachtstoornis : 1
beroerte (CVA) : 2
bewustzijnsverlies : 1
bloeding in of rondom de hersenen : 1
demyelinisatie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 9
dwarslaesie : 1
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 19
meningitis eosinofiel : 1
migraine : 1
perifere motorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 5
Polyneuropathie : 5
presyncope : 1
slaperigheid : 1
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 5
trilling/beving (tremor) : 2
verlamming van de Radialiszenuw in de arm : 1
verminderde gevoeligheid : 3
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale groeibeperking : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LEFLUNOMIDE

Aantal meldingen 25.457
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
18.024
(71%)
5.243
(21%)
2.190
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
181
(1%)
13.520
(53%)
1.850
(7%)
8.516
(33%)
1.390
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.534
Bloed- en lymfestelsel : 1.907
Bloedvaten : 1.267
Chirurgische en medische verrichtingen : 358
Congenitale en genetische afwijkingen : 144
Endocrien syteem : 101
Hart : 866
Huid- en onderhuid : 4.887
Immuunsysteem : 1.641
Infecties en parasitaire aandoeningen : 3.632
Intoxicaties en letsels : 1.822
Lever en galwegen : 1.450
Maag-darmstelsel : 5.765
Neoplasmata : 739
Nier en urinewegen : 709
Oog : 650
Oor en evenwichtsorgaan : 260
Product aanlegenheden : 102
Psychisch : 912
Sociale omstandigheden : 310
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.965
Testuitslagen en onderzoeken : 4.026
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.840
Voeding en stofwisseling : 917
Voortplantingsstelsel en borsten : 200
Zenuwstelsel : 3.214
Zwangerschap en perinatale periode : 270
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AA24 ABATACEPT Infuus, Poeder voor infuus
2 L04AA34 ALEMTUZUMAB Infuus
3 L04AA04 ATG IMMUNOGLOB (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infuus
4 L04AA03 ATGAM (LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Oplossing voor infuus
5 L04AA31 AUBAGIO (TERIFLUNOMIDE) Tablet
6 L04AA28 BELATACEPT Infuus
7 L04AA26 BELIMUMAB Infuus
8 L04AA26 BENLYSTA (BELIMUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
9 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Drank, Infuus, Tablet
10 L04AA06 CELLCEPT (MYCOFENOLZUUR) Capsule, Drank (suspensie), Poeder voor infuus, Tablet
11 L04AA18 CERTICAN (EVEROLIMUS) Tablet
12 L04AA25 ECULIZUMAB Infuus
13 L04AA21 EFALIZUMAB Overige toedieningsvormen
14 L04AA33 ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
15 L04AA27 FINGOLIMOD Capsule
16 L04AA27 GILENYA (FINGOLIMOD) Capsule
17 L04AA04 GRAFALON (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Infusievloeistof
18 L04AA41 IDEFIRIX (IMLIFIDASE) Poeder voor infuus
19 L04AA45 JYSELECA (FILGOTINIB) Tablet
20 L04AA52 KESIMPTA (OFATUMUMAB) Injectievloeistof
21 L04AA34 LEMTRADA (ALEMTUZUMAB) Oplossing voor infuus
22 L04AA03 LYMFOCYTENIMMUNOGLOBULINE Overige toedieningsvormen
23 L04AA34 MABCAMPATH () Infuus
24 L04AA40 MAVENCLAD (CLADRIBINE) Tablet
25 L04AA42 MAYZENT (SIPONIMOD) Tablet
26 L04AA02 MUROMONAB-CD3 Overige toedieningsvormen
27 L04AA06 MYCOFENOLAAT MOFETIL Capsule, Drank, Infuus, Tablet
28 L04AA06 MYCOFENOLZUUR Capsule, Maagsapresistente tablet, Poeder voor infuus
29 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLAAT MOFETIL) Capsule, Tablet
30 L04AA06 MYFENAX (MYCOFENOLZUUR) Tablet
31 L04AA06 MYFORTIC (MYCOFENOLZUUR) Maagsapresistente tablet
32 L04AA23 NATALIZUMAB Infuus
33 L04AA28 NULOJIX (BELATACEPT) Poeder voor infuus
34 L04AA36 OCRELIZUMAB Infuus
35 L04AA36 OCREVUS (OCRELIZUMAB) Oplossing voor infuus
36 L04AA37 OLUMIANT (BARICITINIB) Tablet
37 L04AA24 ORENCIA (ABATACEPT) Injectievloeistof, Poeder voor infuus
38 L04AA32 OTEZLA (APREMILAST) Tablet
39 L04AA50 PONVORY (PONESIMOD) Tablet
40 L04AA10 RAPAMUNE (SIROLIMUS) Drank, Filmomhulde tablet
41 L04AA44 RINVOQ (UPADACITINIB) Tablet met gereguleerde afgifte
42 L04AA51 SAPHNELO (ANIFROLUMAB) Oplossing voor infuus
43 L04AA10 SIROLIMUS Capsule
44 L04AA25 SOLIRIS (ECULIZUMAB) Oplossing voor infuus
45 L04AA04 THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE Infuus
46 L04AA04 THYMOGLOBULINE (THYMOCYTENIMMUNOGLOBULINE) Poeder voor infuus
47 L04AA23 TYSABRI (NATALIZUMAB) Injectievloeistof, Oplossing voor infuus
48 L04AA43 ULTOMIRIS (RAVULIZUMAB) Oplossing voor infuus
49 L04AA33 VEDOLIZUMAB Infuus
50 L04AA29 XELJANZ (TOFACITINIB) Drank, Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
51 L04AA38 ZEPOSIA (OZANIMOD) Capsule