Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

TOPIRAMAAT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TOPIRAMAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX11 TOPAMAX (TOPIRAMAAT) Capsule, Omhulde tablet
N03AX11 TOPIRAMAAT Capsule, Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Gombert-Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.H. Anti-epileptica en overgevoeligheidsreacties: geeft de chemische structuur een verklaring? PW-WP 2010 4(3):38-41
2 Erp-van Boekel, A.A.W. van Ataxie meest gemeld bij anti-epileptica en vaccins PW 2019 154(45):16-17
3 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
4 Maliepaard M., Hekster Y.A., Kapelle A., Puijenbroek van E.P. Eisen van het CBG aan generieke anti-epileptica Tijdschr. Neurol. Neurochir. 2008 109;1:34-40
5 Handoko K.B., Puijenbroek van E.P., Bijl A.M.H. Hypersensitivity reactions due to antiepileptic drugs: A chemical structure based association? Drug Safety 2007 30(10):925
6 Maliepaard M., Hekster Y.A., Puijenbroek van E.P. Requirements for generic anti-epileptic medicines: a regularoty perspective Journal of Neurology 2009 published online
7 Eekeren, R. van, Ederveen, E., Sonnenberg, M. Slechter zien farmacologisch soms heel goed verklaarbaar Pharmaceutisch Weekblad 2020 155(7):24-25
8 Winkel, B. te, Vorstenbosch, S., Puijenbroek, EP van Teratogenicity of second generation antiepileptic drugs in EURAP Netherlands Birth Defects Research 2017 (109):705
9 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Anti-epileptic drugs and suicidal behaviour 2008
2 Overview on anti-epileptic drugs and drug-substitution 2016
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 30-6-2020.


TOPIRAMAAT

Aantal meldingen 318
Ernstig 44
Geslacht
Man
Vrouw
82
(26%)
236
(74%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 22
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
bloedneus : 1
geeuwen : 1
hoesten : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 12
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 2
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 6
fenomeen van Raynaud : 3
lage bloeddruk : 1
vaatpijn : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 5
hartkloppingen : 3
onregelmatige hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 62
acne : 4
angio-oedeem : 1
eczeem : 1
gele huid : 1
haaruitval : 20
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 2
huiduitslag : 4
huidverkleuring : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
minder zweten : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
verminderde zweetproductie : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
blaasontsteking : 2
ontsteking tandvlees : 3
Intoxicaties en letsels : 3
off-label gebruik : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 66
aften : 1
braken : 5
branderige tong : 1
buikklachten : 4
buikpijn : 2
diarree : 11
droge mond : 2
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
misselijkheid : 13
obstipatie, verstopping : 4
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 4
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 1
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 2
goedaardig vetgezwel : 1
maagkanker : 1
Nier en urinewegen : 13
nierkoliek : 3
nierstenen : 6
Ureterolithiasis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 35
bijziendheid : 1
chorioretinale plooien : 1
droog oog : 2
dubbelzien : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glaucoom : 2
jeuk aan oog : 1
lichtschuwheid : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 3
oogzwelling : 1
Retinal drusen : 1
scherpzien gereduceerd : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 4
wazig zien : 7
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 3
oorsuizen : 1
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 121
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
achtervolgingswaan : 2
agressie : 6
angst : 8
Apathisch : 3
depressie : 7
depressieve stemming : 15
emotionele labiliteit : 6
gedragsproblemen : 1
gestoord denken : 3
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 3
hypomanie : 2
nachtmerrie : 1
onrust : 4
paniekaanval : 3
paniekreactie : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 8
rusteloosheid : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 8
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 5
stotteren : 2
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 4
voortijdige ejaculatie : 1
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 5
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 3
verminderde rijbekwaamheid : 2
verminderde werkbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 26
bindweefselaandoening : 1
botpijn : 2
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 3
periartritis : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 33
bloeddruk verhoogd : 1
follikelstimulerend hormoon : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 24
leverfunctietests abnormaal : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 54
blaasje op slijmvliezen : 1
dorst verminderd : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 9
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
malaise : 2
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 8
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 1
slijmvliesdroogheid : 1
stoornis temperatuurregulatie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 10
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 2
Voeding en stofwisseling : 16
gebrek aan vitamine-B12 : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
metabole acidose : 1
verminderde eetlust : 13
Voortplantingsstelsel en borsten : 13
borstvergroting : 1
impotentie : 2
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 5
onregelmatige menstruatie : 1
pijn testikels : 1
vaginale afscheiding : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 160
aandachtstoornis : 8
afwijkend coördinatievermogen : 2
ataxie : 2
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 2
cognitieve aandoening : 5
dementie : 1
duizeligheid : 10
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 12
geheugenverlies : 5
gelaatsparese : 1
hoofdpijn : 11
migraine : 3
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 5
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 6
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 13
taalstoornis : 1
tintelingen : 43
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 3
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 3
zenuwpijn : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TOPIRAMAAT

Aantal meldingen 28.324
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
18.749
(66%)
7.067
(25%)
2.508
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
117
(0%)
15.967
(56%)
3.183
(11%)
8.474
(30%)
583
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.491
Bloed- en lymfestelsel : 538
Bloedvaten : 762
Chirurgische en medische verrichtingen : 338
Congenitale en genetische afwijkingen : 822
Endocrien syteem : 146
Hart : 994
Huid- en onderhuid : 2.579
Immuunsysteem : 757
Infecties en parasitaire aandoeningen : 895
Intoxicaties en letsels : 4.637
Lever en galwegen : 397
Maag-darmstelsel : 3.264
Neoplasmata : 186
Nier en urinewegen : 1.374
Oog : 2.761
Oor en evenwichtsorgaan : 508
Product aanlegenheden : 846
Psychisch : 6.155
Sociale omstandigheden : 402
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.508
Testuitslagen en onderzoeken : 3.452
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 8.954
Voeding en stofwisseling : 2.020
Voortplantingsstelsel en borsten : 496
Zenuwstelsel : 10.506
Zwangerschap en perinatale periode : 589
Vergelijkbare geneesmiddelen