Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

TOPIRAMAAT

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TOPIRAMAAT behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N03AX11 TOPAMAX (TOPIRAMAAT) Capsule, Omhulde tablet
N03AX11 TOPIRAMAAT Capsule, Omhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


TOPIRAMAAT

Aantal meldingen 365
Ernstig 46
Geslacht
Man
Vrouw
90
(25%)
275
(75%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 28
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
bloedneus : 1
geeuwen : 1
hik : 1
hoesten : 1
irritatie keel : 2
kortademigheid : 14
kortademigheid bij inspanning : 1
longembolie : 2
loopneus : 1
neusverstopping : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 7
fenomeen van Raynaud : 3
lage bloeddruk : 2
vaatpijn : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 2
acromegalie : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 8
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 2
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 65
acne : 4
angio-oedeem : 1
eczeem : 1
gele huid : 1
haaruitval : 20
huidaandoening (lichen planus) : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 2
huiduitslag : 4
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 7
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
minder zweten : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 1
pijn aan de huid : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 2
roodheid : 2
verminderde zweetproductie : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
blaasontsteking : 2
neus-keelontsteking : 1
ontsteking tandvlees : 3
Intoxicaties en letsels : 3
off-label gebruik : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 2
Hepatitis : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 85
aften : 1
boeren : 1
braakneiging : 1
braken : 6
branderige tong : 1
buikklachten : 6
buikpijn : 2
diarree : 13
droge mond : 3
lip droog : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 2
maagontsteking : 1
misselijkheid : 19
obstipatie, verstopping : 4
ontkleurde ontlasting : 1
ontsteking mondholte : 2
opgezette buik : 2
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 5
tandaanslag/plaque : 1
tandverkleuring : 1
tandvlees bloeding : 2
tongaandoening : 2
tongontsteking : 2
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 2
goedaardig vetgezwel : 1
maagkanker : 1
Nier en urinewegen : 14
nachtelijke urinelozing : 1
nierkoliek : 3
nierstenen : 6
Ureterolithiasis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 51
bijziendheid : 1
chorioretinale plooien : 1
droog oog : 3
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 10
glasvochttroebelingen : 1
glaucoom : 2
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 1
oogafscheiding : 1
oogirritatie : 1
ooglidirritatie : 1
oogpijn : 6
oogzwelling : 1
Retinal drusen : 1
scherpzien gereduceerd : 1
traanproductie verhoogd : 1
verhoogde oogdruk (nauwe kamerhoek glaucoom) : 4
wazig zien : 8
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 8
draaiduizeligheid : 3
oorsuizen : 3
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 156
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
achterdochtigheid : 1
achtervolgingswaan : 2
agressie : 7
angst : 10
Apathisch : 3
dagdromen : 1
depressie : 9
depressieve stemming : 17
desoriëntatie : 1
emotionele armoede : 1
emotionele labiliteit : 8
gedragsproblemen : 1
gestoord denken : 3
hallucinatie (visueel) : 4
hallucinaties : 3
het uitblijven van een orgasme : 1
hypomanie : 2
nachtmerrie : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 5
opzettelijke automutilatie : 1
paniekaanval : 3
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
praten in slaap : 1
prikkelbaarheid : 3
Pseudohallucination : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 8
rusteloosheid : 3
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 9
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 7
stotteren : 3
verminderd libido : 2
verwarde toestand : 6
voortijdige ejaculatie : 1
waandenkbeelden : 3
woede-aanval : 1
zelfmoordgedachte : 9
zelfmoordpoging : 3
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 3
verminderde rijbekwaamheid : 2
verminderde werkbekwaamheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 35
bindweefselaandoening : 1
botpijn : 2
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 3
periartritis : 1
pijn in arm of been : 2
pijn in de zij : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
slijmbeursonsteking : 1
spier ongemak : 1
Spierpijn : 10
spierspasmen : 3
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 37
bloeddruk verhoogd : 1
follikelstimulerend hormoon : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 26
leverfunctietests abnormaal : 1
Liver function test increased : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 90
blaasje op slijmvliezen : 1
dorst verminderd : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
huilen : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 5
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 2
malaise : 6
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 2
onverwacht effect : 10
perifeer oedeem : 2
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesdroogheid : 1
stoornis temperatuurregulatie : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
verhoogde lichaamstemperatuur : 1
vermoeidheid : 18
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
wisselwerking met alcohol : 2
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 22
folaatdeficiëntie : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
metabole acidose : 1
verminderde eetlust : 16
vitamine-B6-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
borstvergroting : 1
Heavy menstrual bleeding : 1
impotentie : 2
Intermenstrual bleeding : 1
melkafscheiding : 1
menstruatiestoornis : 5
onregelmatige menstruatie : 1
pijn testikels : 1
pijnlijke, soms ook onregelmatige, menstruatie : 1
seksuele stoornis : 1
vaginale afscheiding : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 194
aandachtstoornis : 10
afwijkend coördinatievermogen : 3
ataxie : 2
bewegingsarmoede : 1
bewustzijnsverlies : 2
cognitieve aandoening : 5
dementie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 13
epilepsie : 4
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 1
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 13
geheugenverlies : 6
gelaatsparese : 1
hoofdpijn : 18
migraine : 3
psychomotorische vaardigheden gestoord : 1
slaperigheid : 6
smaakverlies : 2
Spraakstoornis (algemeen) : 7
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 3
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 15
taalstoornis : 1
tintelingen : 53
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 4
zenuwpijn : 2
Zwangerschap en perinatale periode : 1
onbedoelde zwangerschap : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TOPIRAMAAT

Aantal meldingen 29.728
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
19.614
(66%)
7.385
(25%)
2.729
(9%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
122
(0%)
16.771
(56%)
3.355
(11%)
8.869
(30%)
611
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.563
Bloed- en lymfestelsel : 546
Bloedvaten : 818
Chirurgische en medische verrichtingen : 362
Congenitale en genetische afwijkingen : 843
Endocrien syteem : 150
Hart : 1.014
Huid- en onderhuid : 2.704
Immuunsysteem : 804
Infecties en parasitaire aandoeningen : 938
Intoxicaties en letsels : 4.979
Lever en galwegen : 411
Maag-darmstelsel : 3.451
Neoplasmata : 194
Nier en urinewegen : 1.443
Oog : 2.872
Oor en evenwichtsorgaan : 533
Product aanlegenheden : 866
Psychisch : 6.467
Sociale omstandigheden : 415
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.565
Testuitslagen en onderzoeken : 3.587
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.533
Voeding en stofwisseling : 2.105
Voortplantingsstelsel en borsten : 522
Zenuwstelsel : 11.049
Zwangerschap en perinatale periode : 593
Vergelijkbare geneesmiddelen