Lareb Databank

Opnieuw zoeken

RISPERIDON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in RISPERIDON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05AX08 OKEDI (RISPERIDON) Poeder voor injectie
N05AX08 RISPERDAL (RISPERIDON) Drank, Omhulde tablet
N05AX08 RISPERDAL CONSTA (RISPERIDON) Poeder voor injectie
N05AX08 RISPERDAL QUICKLET (RISPERIDON) Smelttablet
N05AX08 RISPERIDON Drank, Omhulde tablet, Poeder voor injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 Passier JLM, Ruigewaard NAM, Timmermans RBJ, Diemont WL Risperidon en gestoorde glucosetolerantie Nederlands Tijdschrift voor Psychiatrie 2003 45 Download publicatie

2 Passier J.L.M, Bemelmans B.L.H, van Puijenbroek E.P Antipsychotica soms oorzaak urine-incontinentie Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde 2004 21(3):92-93 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Risperdal® en gestoorde glucose tolerantie 2001 Signals document

2 Risperidone and epistaxis 2004 Signals document

3 Risperidone and pipamperon in association with epistaxis 2008 Signals document

4 Short note: Risperidon and sudden death 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


RISPERIDON

Aantal meldingen 683
Ernstig 159
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
346
(51%)
335
(49%)
2
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 68
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
astma : 1
bloedneus : 21
droge keel : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 2
hyperventilatie : 1
hypopnoea : 2
kortademigheid : 19
kramp van de mond en slokdarm : 1
longembolie : 5
loopneus : 2
neusverstopping : 3
orofaryngeale pijn : 2
prikkeling voorhoofdsholten : 1
slaap apneu syndroom : 2
snurken : 1
stemstoornis : 1
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 22
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 7
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
Bloedarmoede : 1
bloedingsneiging : 1
leukocytose : 2
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 5
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 15
Bloeduitstorting : 1
embolie : 1
Koude vingertoppen en tenen : 3
lage bloeddruk : 4
lymfoedeem : 1
maligne hypertensie : 1
Spataderen : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 1
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 25
verhoging prolactine (hyperprolactinemie) : 15
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 3
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 2
vervroegde pubertijd : 5
Hart : 39
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
Cardiovascular symptom : 1
hart ongemak : 1
hartaandoening : 1
hartfalen : 2
hartinfarct : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 10
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 4
onregelmatige hartslag : 4
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
sinusaritmie : 1
snel hartritme : 6
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 66
acne : 3
angio-oedeem : 6
blaar : 2
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
Cutaneous symptom : 1
droge huid : 1
eczeem : 2
erythema multiforme : 1
galbulten : 2
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 1
huidaandoening : 2
huidaandoening (granuloma annulare) : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidstriae : 2
huiduitslag : 8
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 5
nachtzweten : 1
overmatig haargroei : 3
overmatig zweten : 4
pigmentatieaandoening : 1
post-inflammatoire pigmentatieverandering : 1
psoriasis : 1
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 2
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
vervellen : 2
zweer : 1
Immuunsysteem : 4
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13
abces : 1
borstontsteking : 1
infectie : 1
longontsteking : 2
neus-keelontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 3
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
orale candida infectie : 1
pustel op injectieplaats : 1
Intoxicaties en letsels : 8
blootstelling via moedermelk : 1
gewrichtsontwrichting : 1
off-label gebruik : 1
ongeval : 1
opzettelijke overdosis : 2
overdosis : 1
val : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 1
geelzucht (hepatocellulair) : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 103
aandoening maag-darmstelsel : 1
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
braakneiging : 1
braken : 11
buikklachten : 2
buikpijn : 1
darmobstructie (ileus) : 1
diarree : 5
droge mond : 7
frequente darmbewegingen : 1
gekloofde lippen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 5
incontinentie voor ontlasting of gas : 3
lip droog : 1
maagaandoening : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 2
maagontsteking : 1
misselijkheid : 11
obstipatie, verstopping : 7
ontsteking van de huig : 1
onwelriekende adem : 1
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 2
regurgitatie : 1
speekselkliervergoting : 1
tanden bros : 1
tandongemak : 1
tandpijn : 1
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
tongaandoening : 2
tongoedeem : 2
tongverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 14
verkleurde ontlasting : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 3
zwelling tandvlees : 1
Neoplasmata : 3
borstkanker : 1
prolactineproducerende hypofysetumor : 1
tumor in de hypofyse : 1
Nier en urinewegen : 35
aandoening urinelozing : 2
aandoening van de nier : 1
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 4
nachtelijke urinelozing : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
urine-incontinentie : 11
urine-incontinentie bij hoesten etc. : 1
urineretentie : 4
vaak plassen : 3
vaker urineren : 4
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 36
afwijking gele vlek van het oog (maculopathie) : 1
Afwijking oogbeweging : 2
droog oog : 3
dubbelzien : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 6
oculogyrische crisis : 2
ongemak in het oog : 1
oogaandoening : 2
oogbloeding : 1
oogpijn : 2
oogzwelling : 1
pupil vernauwing : 1
traanproductieaandoening : 1
verwijding van de pupillen : 2
wazig zien : 9
Oor en evenwichtsorgaan : 8
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 3
overgevoeligheid voor geluid : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 4
abnormale smaak van product : 1
product substitutieaangelegenheid : 3
Psychisch : 175
abnormaal gedrag : 6
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid : 1
afwezigheid van spontane spraak : 1
agressie : 4
Alice-in-wonderlandsyndroom : 1
angst : 10
Apathisch : 5
bedplassen : 4
brassend eten : 1
depressie : 6
depressieve stemming : 5
dissociatie : 1
dwang : 1
eetstoornis : 3
eetstoornis (boulimia nervosa) : 1
emotionele armoede : 4
emotionele stoornis : 4
gelijkmatige stemming : 4
geweldgebonden symptoom : 1
hallucinaties : 2
het uitblijven van een orgasme : 2
hoogtevrees : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hypomanie : 1
ijlen : 2
katatonie : 1
leerhandicap : 1
libidostoornis : 1
libidoverlies : 3
Lusteloos : 1
misplaatst gedrag : 1
nachtmerrie : 1
obsessieve gedachten : 1
obsessieve-compulsieve stoornis : 2
onrust : 5
ontremming : 1
onverschillig : 1
paniekreactie : 1
paniekstoornis : 1
pavor nocturnus : 1
persoonlijkheidsverandering : 2
posttraumatische stressstoornis : 1
psychiatrisch symptoom : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 10
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaapstoornis : 4
slapeloosheid : 11
stemmingswisselingen : 1
stoornis in sociaal gedrag : 1
stotteren : 1
stress : 1
suïcidaal gedrag : 2
tic : 7
verlies van dromen : 1
verminderd libido : 10
verminderde interesse : 2
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 6
vrees : 1
waandenkbeelden : 1
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 6
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 3
sociaal probleem : 3
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 70
botpijn : 1
dwangstand van het hoofd : 3
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 2
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 2
groeivertraging : 1
kaakklem : 4
Klachten skelet/spierstelsel : 1
mobiliteit verminderd : 1
pijn in arm of been : 2
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 15
spier ongemak : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 12
spierspasmen : 9
spierstijfheid : 4
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 6
verminderde botdichtheid : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 76
afwijkend ECG (QT verlengd) : 2
bloedtest abnormaal : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 45
gewicht verlaagd : 1
glucosetolerantietest abnormaal : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
lichaamstemperatuur verlaagd : 2
Liver function test increased : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 8
sperma analyse abnormaal : 1
sperma concentratie verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 2
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
wisselende glucosespiegel : 2
wisselende lichaamstemperatuur : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 157
dorst : 6
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 11
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 2
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 2
gezichtszwelling : 6
griepachtige verschijnselen : 1
het koud hebben : 1
honger : 3
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 9
koude rillingen : 5
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 6
malaise : 9
oedeem : 5
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onttrekkingssyndroom : 4
onverwacht effect : 13
perifeer oedeem : 11
perifere zwelling : 1
pijn : 5
pijn in de borstkas : 4
pijn op de injectieplaats : 2
plotselinge hartdood : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
vermoeidheid : 21
verslechtering van de aandoening : 5
zuigelingensterfte : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 2
Voeding en stofwisseling : 45
abnormale gewichtstoename : 1
afwijking lichaamsvet : 1
diabetes mellitus : 8
glucocorticoïden verhoogd : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypofagie : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 6
overgewicht : 1
toegenomen eetlust : 8
type 1 diabetes mellitus : 2
type 2 diabetes mellitus : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoogd dorstgevoel : 2
verminderde eetlust : 4
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 2
vocht vasthouden : 1
zwaarlijvigheid : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 108
aspermie : 1
borstaandoening vrouwelijk : 1
borstpijn : 5
borstvergroting : 1
borstvoeding toegenomen, puerperaal : 1
impotentie : 9
Intermenstrual bleeding : 2
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 8
melkafscheiding : 28
menstruatiestoornis : 5
onregelmatige menstruatie : 1
pijn scrotum : 1
pijnlijke borst : 1
seksuele stoornis : 4
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 2
symptomen overgang : 1
tepelpijn : 1
uitblijven zaadlozing : 3
vergroting borstklierweefsel (man) : 24
wegblijven van de menstruatie : 8
zaadlozing richting de blaas (retrograde ejaculatie) : 1
Zenuwstelsel : 246
aandachtstoornis : 7
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 2
aanvallen van onbedwingbare slaap (narcolepsie) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 2
beroerte (CVA) : 4
bewegingsarmoede : 2
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsstoornis : 4
bradykinesie : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 3
duizeligheid : 10
dyscalculie : 1
dyskinesie : 5
dysstasie : 3
een verlaagde spierspanning : 1
epilepsie : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 2
extrapiramidale aandoening : 10
flauwvallen : 5
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugen vermindering : 5
geheugenverlies : 1
halfzijdige blindheid : 1
herseninfarct : 5
hersenletsel : 2
hoofdpijn : 20
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
maligne neuroleptica syndroom : 15
migraine : 2
Motorische disfunctie : 1
neurologisch symptoom : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
oromandibulaire dystonie : 1
overactiviteit : 4
petit mal epilepsie : 1
repetitieve spraak : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 3
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
sedatie : 4
slaap paralyse : 1
slaperigheid : 17
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 12
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
symptomen van de ziekte van Parkinson : 9
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 2
toegenomen spierspanning (dystonie) : 22
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 14
veranderd bewustzijn : 1
verminderd bewustzijn : 3
verminderd geestelijk vermogen : 2
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 3
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RISPERIDON

Aantal meldingen 120.738
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
39.720
(33%)
71.750
(59%)
9.268
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
1.127
(1%)
66.204
(55%)
23.204
(19%)
27.946
(23%)
2.257
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.733
Bloed- en lymfestelsel : 2.664
Bloedvaten : 3.214
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.385
Congenitale en genetische afwijkingen : 357
Endocrien syteem : 5.965
Hart : 5.185
Huid- en onderhuid : 4.333
Immuunsysteem : 685
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.207
Intoxicaties en letsels : 23.420
Lever en galwegen : 2.306
Maag-darmstelsel : 9.099
Neoplasmata : 751
Nier en urinewegen : 2.700
Oog : 2.954
Oor en evenwichtsorgaan : 483
Product aanlegenheden : 3.471
Psychisch : 27.105
Sociale omstandigheden : 855
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.956
Testuitslagen en onderzoeken : 16.892
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 21.612
Voeding en stofwisseling : 17.827
Voortplantingsstelsel en borsten : 30.537
Zenuwstelsel : 34.839
Zwangerschap en perinatale periode : 308
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05AX12 ABILIFY (ARIPIPRAZOL) Injectievloeistof, Tablet
2 N05AX12 ABILIFY MAINTENA (ARIPIPRAZOL) Poeder voor injectie
3 N05AX12 ARIPIPRAZOL Capsule, Drank, Drank (suspensie), Tablet
4 N05AX13 BYANNLI (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
5 N05AX13 INVEGA (PALIPERIDON) Tablet met gereguleerde afgifte
6 N05AX13 PALIPERIDON Suspensie voor injectie, Tablet met gereguleerde afgifte
7 N05AX13 PALMEUX (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
8 N05AX13 TREVICTA (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
9 N05AX13 XEPLION (PALIPERIDON) Suspensie voor injectie
10 N05AX15 REAGILA (CARIPRAZINE) Capsule
11 N05AX16 RXULTI (BREXPIPRAZOL) Tablet