Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ZOLPIDEM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ZOLPIDEM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05CF02 STILNOCT (ZOLPIDEM) Tablet
N05CF02 ZOLPIDEM Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Link
1 van Puijenbroek EP, Egberts ACG, Krom HJ Visual hallucinations and amnesia associated with the use of zolpidem.(letter) International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 1996 34
2 van Puijenbroek E.P, Egberts A.C.G, Krom H.J Visuele hallucinaties in samenhang met gebruik zolpidem. Geneesmiddelenbulletin 1996 30(10):121-2 Download publicatie

3 Gerritsen R.F, van Puijenbroek E.P Zolpidem en slaapwandelen Geneesmiddelenbulletin 2008 (mei); 42: 44 Download publicatie

Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


ZOLPIDEM

Aantal meldingen 169
Ernstig 11
Geslacht
Man
Vrouw
63
(37%)
106
(63%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 1
Faryngeale zwelling : 2
geeuwen : 1
kortademigheid : 8
orofaryngeale pijn : 1
productieve hoest : 1
snurken : 1
Bloedvaten : 1
Bloeduitstorting : 1
Hart : 4
hartkloppingen : 4
Huid- en onderhuid : 19
angio-oedeem : 1
blaar : 1
galbulten : 2
hand-voet syndroom : 1
huidirritatie : 1
Jeuk : 4
overmatig zweten : 6
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
serum ziekteachtige reactie : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 5
hoofdletsel : 1
overdosis : 1
productafleveringsfout : 1
val : 1
Wrong dose : 1
Maag-darmstelsel : 35
braken : 3
buikklachten : 1
diarree : 7
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lipzwelling : 2
maagaandoening : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 12
ontsteking mondholte : 1
tintelingen mond : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
verval van tandvlees : 1
Nier en urinewegen : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
Oog : 4
dubbelzien : 1
oogaandoening : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorsuizen : 3
slechthorendheid : 1
Psychisch : 122
abnormaal gedrag : 2
abnormaal slaapgerelateerd voorval : 1
abnormale dromen : 2
achtervolgingswaan : 2
acute stressstoornis : 1
agressie : 5
angst : 8
dagdromen : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 3
desoriëntatie : 2
dissociatie : 1
drugmisbruik : 1
eetstoornis : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 1
gedachte over zelfverwonding : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 9
hallucinaties : 23
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
impulsief gedrag : 1
manie : 1
nachtmerrie : 2
obsessieve-compulsieve stoornis : 1
onrust : 7
paniekstoornis : 1
parasomnia : 1
Psychotic symptom : 1
psychotisch gedrag : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 2
slaap van slechte kwaliteit : 2
slapeloosheid : 4
somnabulisme : 10
stemmingswisselingen : 1
verwarde toestand : 4
waandenkbeelden : 2
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 13
Gewrichtsontsteking : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 3
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 2
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 30
dorst : 2
geneesmiddelinteractie : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
koorts : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 7
perifeer oedeem : 1
pijn in de borstkas : 2
schreeuwen : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
therapeutische respons vertraagd : 2
verminderde werkzaamheid : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 4
toegenomen eetlust : 3
verminderde eetlust : 1
Zenuwstelsel : 74
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
anterograde amnesie : 1
bewustzijnsverlies : 2
cognitieve aandoening : 1
duizeligheid : 8
dyskinesie : 1
evenwichtsstoornis : 2
geheugen vermindering : 4
geheugenverlies : 19
hoge rustspanning van een spier : 1
hoofdpijn : 9
Motorische disfunctie : 1
niet-reagerend op prikkels : 1
Patient elopement : 1
Persistent genital arousal disorder : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 7
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 3
spanningshoofdpijn : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
tintelingen : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ZOLPIDEM

Aantal meldingen 38.200
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
21.008
(55%)
14.320
(37%)
2.872
(8%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
258
(1%)
18.214
(48%)
7.809
(20%)
10.502
(27%)
1.417
(4%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.942
Bloed- en lymfestelsel : 386
Bloedvaten : 1.013
Chirurgische en medische verrichtingen : 259
Congenitale en genetische afwijkingen : 114
Endocrien syteem : 78
Hart : 2.042
Huid- en onderhuid : 1.735
Immuunsysteem : 695
Infecties en parasitaire aandoeningen : 531
Intoxicaties en letsels : 8.495
Lever en galwegen : 492
Maag-darmstelsel : 3.244
Neoplasmata : 112
Nier en urinewegen : 630
Oog : 1.100
Oor en evenwichtsorgaan : 437
Product aanlegenheden : 1.106
Psychisch : 20.010
Sociale omstandigheden : 1.267
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.266
Testuitslagen en onderzoeken : 1.796
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.533
Voeding en stofwisseling : 879
Voortplantingsstelsel en borsten : 198
Zenuwstelsel : 12.599
Zwangerschap en perinatale periode : 174
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05CF01 IMOVANE (ZOPICLON) Tablet
2 N05CF01 ZOPICLON Tablet